Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Dopet i den helige Andes namn

 

bibelskolan_imgTrosbekännelsens lovsång

Vi tror ock på den helige Ande,
en helig allmännelig kyrka,
de heligas samfund,
syndernas förlåtelse,
de döda uppståndelse
och ett evigt liv

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin Luthers lovsång

Jag tror,
att jag inte av mitt eget förnuft eller kraft
kan tro på Jesus Kristus min Herre,
eller komma till honom.
Det är den helige Ande
som har kallat mig genom evangelium,
upplyst mig med sina gåvor
helgat och behållit mig i en rätt tro;
såsom han kallar, församlar, upplyser och helgar hela
kristenheten på jorden
och behåller och bevarar henne
hos Jesus Kristus i en rätt tro.
I denna kristenhet förlåter han dagligen och rikligen mig och
alla trogna alla synder
och skall på den yttersta dagen
uppväcka mig och alla döda
och ge mig och alla trogna
i Kristus ett evigt liv.
Det är visst och sant
.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg