Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Vem är du, helige Ande?

 

Innan Jesus lämnar sina lärjungar lovar han att sända till dem den helige Ande. Jag skall sända honom till er (Joh 16:7). Det han då sänder är en person.

Anden utforskar allt, skriver Paulus i 1 Kor 2:10. Han upp­manar oss att inte göra Guds helige Ande bedrövad (Ef 4:30). När man i Apostlagärningarna fattar viktiga beslut gör man det tillsammans med den helige Ande (Apg 15:28).

Men han är inte ett surrogat för Jesus. Ingen ersättare av lägre rang och makt. Den helige Ande är Gud. Den tredje personen i den heliga Treenigheten. Han är lika stor, lika allsmäktig, lika tillbedjansvärd som Fadern och Sonen.

Nicenska trosbekännelsen säger om den helige Ande att han är
Herren och livgivaren som utgår av Fadern och Sonen
och som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna
.

Vi får tillbedja den helige Ande.
Tillbedjan kan vara ordlös och tyst. Den kan vara stilla och mjuk. Den kan vara som bruset av stora vatten. Tillbedjan är hängivelse. Den är kärlek. Himmelsk lycka. Salighet.

Det händer mycket när den helige Ande är å färde. Han ger liv åt det som är dött och kraft åt det som är svagt. Ty den helige Ande är livgivaren. Det är Anden som ger liv, säger Jesus (Joh 6:63, Giertz). Den helige Ande är kraftens Ande. Men när den helige Ande kommer över er, då skall ni få kraft (Apg 1:8, Giertz). Utan den helige Ande är allting dött och trist och tråkigt. Guds ord, som är levande och kraftigt, är dött för mig. Jesus Kristus, som är uppståndelsen och livet, är död för mig. Gudstjänsten, som är fylld av himmelsk glädje och kraft, är död och livlös och tom för mig. Jag läser min Bibel, men den säger mig inget. Jag kallas kristen, men Jesus betyder så lite för mig. Därför är det livsviktigt att vi ber om Anden.

Det är den helige Ande som gör att det går upp för mig att det som hände på Golgota för ett par tusen år sedan, angår just mig. Det är den helige Ande som gör att bibelordet, gudstjänsten, bönen, nattvarden och dopet blir levande för mig. Jag ser hur de är fyllda av liv och kraft och glädje.

En av de viktigaste och också varmaste benämningarna på den helige Ande är Hjälparen. På grekiska heter det parakletos och på latin heter det advokatus = den man kallar på för att stå vid ens sida. Hjälparen är till för dem som inte klarar av detta krångliga liv på egen hand. Kalla på den helige Ande i livets alla situationer.

Den helige Ande älskar att får hjälpa oss att hitta detta rika liv som vi är kallade till i dopet. Vi är ju döpta i den helige Andes namn! Vi har fått Anden. Men har Anden fått oss? Hur det går till skall vi se i fortsättningen.

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke          

Vem är den helige Ande?
Och vad gör han?


Lyssna inåt               

Men Hjälparen, den helige Ande som Fadern skall sända i mitt namn,
han skall lära er allt och påminna er om allt som jag har sagt er

(Joh 14:26).


Bed                           

Helige Ande, lär mig allt om det nya liv som jag har fått i dopet.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg