Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Och det skall ske därefter

 

Rubriken är från Joel 2:28. I Gamla Testamentet växer det fram några framtidsvisioner. Något nytt skall ske!

1.  Den första framtidsvisionen var att det skulle komma en ny kung. Han skall vara lik David och kallas Davids son. Han skall vara smord med helig Ande och därför kallas den Smorde (Messias, Kristus). Han skall äga Andens fullhet. Slå upp och läs Jes 11:1-2 och 42:1-3 och 61:1ff.


2.  Den andra framtidsvisionen var att Guds Ande skall komma över alla. Mose längtar efter det (se 4 Mos 11:29).

Joel profeterar om det (Joel 2:28 ff).

Då skall könsgränserna upphävas: Både söner och döttrar skall få Guds Ande.

Då skall generationsgränserna upphävas: Både gamla män och ynglingar skall få Guds Ande.

Då skall de sociala gränserna upphävas. Det är inte bara de högt uppsatta som får Guds Ande utan också tjänarna och tjänarinnorna.


3. Den tredje framtidsdrömmen är att Herren skall sluta ett nytt förbund. Läs Jeremia 31:31-33. Då skall Gud inte längre skriva lagen på stentavlor. Kärlekens Gud skall lägga kärlekens bud i våra hjärtan. Han vill inifrån hjälpa oss att lyda vad Han säger. Läs också om detta förbund i Hes 36:26-27. Hesekiel är den förste som talar om en hjärttransplantation. Gud tar bort sten­hjärtat, det hårda och kalla hos oss. Han ger oss ett nytt hjärta som vi får från en som just har dött. Den som dött för oss är Jesus. Vi får Jesu hjärta. Gud vill låta sin Ande komma in i oss och ge oss kraft att lyda honom. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar....

Går vi sedan över till Nya Testamentet ser vi hur dessa framtidsdrömmar uppfylls.


1.  Den första visionen uppfylls vid Jordan. Guds Ande kommer över Jesus. Han invigs till sin frälsargärning. Han utrustas med helig Ande. Före dopet är det tyst om Jesus. Efter dopet kommer mängder av skildringar av hur Jesus befriar, förlåter och upprättar. Hemligheten med Jesus är att Guds Ande är över honom (Luk 3:21-22).


2.  Den andra visionen uppfylls på Pingstdagen då Joels profetia uppfylls och Guds Ande kommer med eldstungor över apost­larna och dem som var med dem. Alla fick Guds Ande. Ingen nivågruppering. Bara strömmar av nåd (läs hela Apg 2).


3.  Den tredje visionen uppfylls i vårt dop. Det blir ett nytt förbund. Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria, och alla har vi fått en och samma Ande att dricka (1 Kor 12:13).

Vi är döpta att tillsammans leva ett rikt liv!

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke          

Här finns mer av Andens röda tråd att nysta upp ...
Berätta om de tre visionerna och hur de uppfylls.


Lyssna inåt

Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och
göra så att ni vandrar efter mina stadgar

(Hes 36:27).


Bed                           

Helige Ande, hjälp mig så att min inre motor fungerar
och jag får kraft och glädje i att leva Livet.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg