Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Sången om vatten och Ande

 

Den börjar på Bibelns första blad
Och jorden var öde och tom, och mörker var över djupet, och Guds Ande svävade över vattnet (1 Mos 1:2).

Här skildras hur kaos blir kosmos.
Den stora oredan kommer i ordning.

Men det som där sägs handlar inte bara om det som hände för mycket länge sedan, i begynnelsen. Varje människa kommer in i situationer då de orden kan skrivas över hennes liv: Öde, tomhet, mörker, djupet...

Man känner ödsligheten och tomheten långt in i själen. "Mörkret begär mig". Jag vill sjunka ned i förtvivlans djup.

Men över detta svävar Guds Ande. Det onda, det mörka står under Guds kontroll. Genom vatten och Ande föds ett nytt livfram ( Joh 3:3-8).

"Precis som hönan ruvar på sina ägg för att bringa fram livet ur dem, så ruvar Guds Ande över vattnet för att livet skall bringas fram. Ty den helige Andes uppgift är att göra levande" (Luther).

Guds Ande är med i skapelsen. Den fortsätter att skapa och ge liv. Du sänder ut din ande, då blir de skapade, och du förnyar jordens ansikte (Psalt 104:30).

Blås på mig skaparvind, eviga andedräkt.
Död finns ej då. Ur stoft till liv skall jag av dig bli läkt.
(Sv Ps 368:4)

Genom hela Bibeln ser vi dessa två funktioner hos den helige Ande: Anden ger liv åt det som är dött och kraft åt det som är svagt. Och Guds verktyg för detta är Ordet.
Åter sänder han sitt ord, då smälter det frusna.
Sin vind låter han blåsa, då strömmar vatten
(Psalt 147:18).

När Ordet kommer i rörelse omkring oss och i oss händer det något med oss. Det blir islossning inombords. Det frusna smälter. Det döda, det kalla inom oss måste ge sig av.

När den helige Ande sedan låter vinden blåsa och ställer till med korsdrag i våra liv och korset får röja undan allt som står i vägen för Andens liv, då skall du likna källsprång vars vatten aldrig tryter, säger Jesaja (Jes 58:11).

När Guds Ande är å färde då händer det något i mitt eget liv. Jag föds på nytt. Jag ser Guds rike, en helt annan dimension av tillvaron som jag aldrig trodde fanns. Jag kommer in i Guds rike. Och detta sker i dopet! Där sjungs sången om vatten och ande.

Född av vatten och ande ....(Jon 3:1-5)
... genom ett bad som återföder och förnyar genom den helige Ande (Tit 3:5).

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke          

Känner du igen dessa ord i ditt liv: Öde, tomhet, mörker, djupet?
Vad gjorde Guds Ande åt det i ditt dop?


Lyssna inåt               

Fadern har räddat oss ur mörkrets välde och
fört oss in i sin älskade Sons rike

(Kol 1:13).


Bed                            

Helige Ande, hjälp också mig
att sjunga sången om vatten och Ande.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg