Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Ett bad som återföder och förnyar genom

den helige Ande

 

Rubriken är citat från Titus 3:5.
Vi är döpta i den helige Andes namn. Från och med dopet lovade den helige Ande att ställa upp för oss som vår hjälpare. Vi har fått Anden. Problemet är om Anden har fått oss.

Den helige Ande arbetade med oss långt före vårt dop och långt innan vi kunde säga vårt ja till Gud. Med evig kärlek har jag älskat dig (Jer 31:3), alltså långt innan någon tänkte på oss eller längtade efter oss. Före världens skapelse har han utvalt oss i Kristus (Ef 1:4). Det är inte utan att man får svindelkänslor inför vissa bibelord!

Anden arbetade med dina föräldrar, som häpnade över det underbara och vackra barn de fick, när du kom till världen. De överlämnade dig i dopet till Fadern och Sonen och den helige Ande. Du var så dyrbar och viktig att du redan från början behövde få himmelska kontakter.

I dopet fick du detta nya liv. Luther säger i Lilla Katekesen:
Vatten åstadkommer det förvisso icke, utan Guds ord, som är förbundet med vattnet, samt tron, som förtröstar på det med vattnet förenade ordet, ty utan Guds ord är det bara vatten och inget dop, men med Guds ord är det ett dop. Det betyder: Ett nåderikt livets vatten och ett bad till ny födelse i den helige Ande.

Det nya livet födes fram genom Guds levande och bestående ord (1 Petr 1:23). Det finns en skapande kraft i Guds ord. Detta ord är en oförgänglig säd (1 Petr 1:23, NT17).

Det finns två ord för säd i Nya Testamentet. Petrus använder ordet spora. Johannes använder ordet sperma (1 Joh 3:9). Det som skedde i dopet var att Gud lade ned livets spora i oss. Han lade ned livets sperma. Dopet är befruktningsögonblicket. Men det livets spora som vi fick i dopet måste växa upp. Det livets sperma vi fick i dopet måste förlösas och bli medvetet.

Vårt kristna liv startade i dopet. Det var ett under som skedde då. Gud lät himmelrikets liv planteras in i oss. Vi fick dopets vattenstämpel. Och den håller!

Men dopet är inte en punkt utan en linje. Det som hände i vårt dop angår oss alla dagar intill tidens ände. Vad gör man med detta liv, som man fått? Man kan säga JA till det och ta emot det i tro så att man dras in i den helige Andes livsström och börjar upptäcka dopets överraskningar.

Man kan också strunta i att man är döpt. Det man fick i dopet blir då som de tusenåriga sädeskorn som man hittade i Egyptens pyramider. Ingenting hände med dem förrän man tog ut dem och stoppade ned dem i marken. Man kan gå omkring som ett monument över sig själv och ha tråkigt. Då är det inte alldeles olyckligt om kraschen kommer. Monumentet över Hans Maj:t JAG kan ramla och detta spännande liv jag fick i dopet letar sig ut i solen och börjar växa och gro.

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke            

Jag - en egyptisk pyramid eller ett levande Guds barn?


Lyssna inåt                 

Före världens skapelse har han utvalt oss i Kristus
(Ef 1:4).


Bed                            

Tack helige Ande för det liv jag fick i dopet och för att jag får
låta detta liv stå under din vård och förnyelse.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg