Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Ett rikt liv

 

Jesus talar om detta rika liv i Joh 15:5. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt. När jag lever i det kraftfält som jag är döpt in i (Rom 6:3-4) flyttar kraftfältet in i mig. När jag umgås med evangeliet om Jesus fyller detta min inre värld. Jag får leva ett rikt liv.

Målet för den helige Andes verk är att vi skall bli Jesus lika (se 1 Joh 3:2). Paulus uttrycker det så här: Vi skall formas efter hans sons bild (Rom 8:29). Porträttet av Jesus målar den helige Ande i Gal 5:22-23. Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning.

Se Andens frukt som ett porträtt av Jesus. Se Jesus i varje frukt och tänk: "Detta är denna bild av Jesus som den helige Ande vill göra mig lik". Men det kan vara smärtsamt att bli omformad. Det som är yvigt och stort måste ansas (Joh 15:2). Vi måste låta oss tuktas, förändras, renas och slipas. Människor omkring oss mår mycket bättre om det blir så.

Växandet är alltid ett mysterium. Men vi kan ändå ana hur det går till. När levande vatten faller över Ordets frö, som såtts ut i våra hjärtan och kärlekens värme är i rörelse, då börjar det som såtts att gro, växa, spira. Ett nytt liv är på gång. Plantan växer, bladen tittar fram och blommorna slår ut. Det finns tider i våra liv då det blir en ny vår. Gud kallar genom evangelium, som Luther säger i lilla katekesen. En ny friskhet kommer över oss och in i oss. Blommorna slår ut och blomkalkarna öppnar sig mot Herren och det blir en ny lovsång, en ny kärlek, en ny glädje och en helt annan klarsyn.

Men "ofta tystnar här vår sång". Något händer. Blommorna faller av. Allt känns visset. Det blir svårt att begripa oss på oss själva och på Gud. Vi som trodde att vi hittat ett nytt liv. Men varför känns det så visset och så tråkigt och så grått?

Det är viktigt att blommorna får falla av, ty då kan något mer hända. Det kommer fram ett litet kart och det blir större och större. Det är frukten som växer fram. Vi får något från Jesus att ge till de människor som kommer i vår väg. Människor omkring oss mår betydligt bättre om det blir så.

Frukten är Andens frukt. Det är alltså inte våra ansträngningar det är fråga om. Eller vår duktighet. Andens frukt är den helige Andes verk i oss. Den är resultatet av att den helige Ande får arbeta in livet från Jesus i oss, får arbeta fram Jesu sinne och Jesu karaktär. Men detta sker inte utan vår vilja. Anden väntar på vårt ja för att få utföra detta verk. Låt er uppfyllas av ande (Ef 5:18). Och vi säger inte nej när den helige Ande vill dra oss in till platsen där detta sker, in i det kraftfält som vi är döpta in i. Vi är döpta in i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:27).

 

 

bibelskolan_img

 

Till eftertanke            

Ett rikt liv! För mig! Hur då? Lär dig vilka frukterna är utantill, by heart.
Dröj stilla inför varje frukt. Se porträttet av Jesus.
Bed Anden om hjälp att få Jesu sinne.


Lyssna inåt

Andens frukter är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet,
godhet, trofasthet, ödmjukhet, självbehärskning
(Gal 5:22-23).


Bed                           

Helige Ande, låt livet från Jesus få förvandla, omforma, växa fram i mig.

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg