Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Andens gåvor

 

Sträva efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, skriver Paulus i 1 Kor 14:1. Först och främst behöver jag den helige Andens frukt som heter kärlek. Jag skall sträva efter den. När jag får kärlek till människor omkring mig och ser deras nöd och behov, vill jag hjälpa dem. Men nöden är så stor och jag är så liten. Jag klarar inte av att hjälpa. Men då kan Hjälparen, den helige Ande, hjälpa. Den helige Ande har kraftresurser till sitt förfogande. Han utrustar oss med nådegåvor.

Hos var och en framträder Anden så att den blir till nytta. Den ene får genom Anden gåvan att meddela vishet, den andre kan med samma Andes hjälp meddela kunskap. En får tron genom Anden, en annan genom samma Ande gåvan att bota, en annan får kraft att göra under. En får förmågan att tala profetiskt, en annan att skilja mellan olika andar. En kan tala olika slags tungotal, en annan kan tolka tungotal (1 Kor 12:7-10).

Nådegåvorna är en utrustning till dem som behöver utrustning. De starka, de duktiga, de påhittiga klarar sig ändå. Det är faktiskt ett svaghetstecken att behöva en nådegåva. Jag klarar inte att hjälpa en enda människa utan dessa himmelska kontakter. Nådegåvan ges av nåd och inte för att jag är så from eller bra. Gud kan förmedla himmelska välsignelser genom mycket skröpliga redskap. Annars vore nåd inte nåd.

Du får nöd för en människa. Du vet inte vad du skall säga. Hela ditt inre ropar till Herren om hjälp. Han kan då låta ett ord av vishet bli en hjälp att förstå Guds lösning på problemen eller ett kunskapens ord kan bli som en nyckel som låser upp det som blivit instängt. Där alla vägar är blockerade kan du få trons gåva, en hjälp att se på problemen med Guds möjligheter. Du kan genom den nådegåva som heter kraft att göra under få förmedla Guds nyskapande ingripande. När du kommer till en sjuk människa ber du om gåvan att bota.

Helandet är då en gåva som den sjuke får. Men du kan få förmedla den. Du kan få ett profetiskt ord som bygger upp, förmanar och tröstar (1 Kor 14:3). Den helige Ande kan ge dig förmågan att skilja mellan olika andar så att du kan avgöra om en person talar från Gud, från Satan eller talar av sig själv. Gåvan att tala olika slags tungomål kan vara en hjälp för att ditt inre liv skall uppbyggas och din kärlek till Herren fördjupas. Gåvan att tolka tungotal är gåvan som gör det meningsfyllt att använda tungotalet i församlingen. Hela för­samlingen förstår att Herren är närvarande och vill ge ett särskilt budskap till sitt folk.

 

 

bibelskolan_img

 

Till eftertanke            

Studera Andens gåvor tillsammans med varandra. Bed över dem.
Uppmuntra varandra att se och ta emot och växa i någon nådegåva.


Lyssna inåt               

Tjäna varandra, var och en med den nådegåva han har fått,
som goda förvaltare av Guds nåd i dess många former

(1 Petr 4:10).


Bed

Andens gåvor till oss dela och låt under bland oss ske.
Med din kraft de sjuka hela och din frälsning låt dem se.
Gjut din Ande, gjut din Ande över varje törstig själ
och i allas våra hjärtan nu ditt verk fullborda väl
(Sv Ps 52:3).

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg