Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Att bli vad vi är

 

Vi är levande grenar i samma vinstock (Joh 15). Vi är levande lemmar i samma kropp (1 Kor 12: 12-27). Vi är levande stenar i ett andligt husbygge (1 Petr 2:5). Det vi är som kristna det är vi tillsammans. Den helige Ande isolerar oss inte från varandra. Han binder oss samman. Vi är döpta att få leva i en rik gemenskap.

Med en och samma Ande har vi alla döpts att höra till en och samma kropp, vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått en och samma Ande att dricka (1 Kor 12:13).

När vi överlåter oss åt Jesus överlåter vi oss åt hans kropp. Vi tillsammans är hans kropp. Också idag vill Jesus kroppsligen vandra omkring bland oss. Nu är vi Kristi kropp. Vår uppgift tillsammans är att göra Gud synlig. Om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. INGEN HAR NÅGONSIN SETT GUD. Men om vi älskar varandra, är Gud alltid i oss (1 Joh 4:11-12). Gud blir synlig när kärleken är i rörelse bland oss.

Kristus är huvudet. Vi är lemmarna. Var för sig är vi lemmar som är till för varandra (Rom 12:5). Men alla som döps i en och samme Ande stöps inte i en och samma form. Mångfalden och olikheten är en rikedom. Jämlikheten och enheten beror inte på att vi alla är lika duktiga utan på att vi alla är lika älskade. Det som trasar sönder enheten är när de olika lemmarna struntar i huvudet Kristus och stretar åt olika håll. Lösningen måste vara att vi tillsammans får komma inför Herrens härlighet.

I 2 Kor 3:7ff berättar Paulus om Mose. När Mose varit inför Gud måste han hänga en duk för sitt ansikte. Israeliterna klarade inte av att se in i ansiktet på den som levt så nära Guds härlighet. Så stark var strålglansen från Mose ansikte. Men Paulus fortsätter sedan att säga att duken, slöjan, nu hänger över våra hjärtan när vi läser Bibeln. Vår inre värld är dunkel för oss. Vi begriper varken Skriften eller oss själva.

Men så händer det något, när vi vänder om till Herren. Slöjan tas bort. Någon, Herren själv, tar bort den. Då ser vi Herrens härlighet, säger Paulus. Och då sker något med oss till­sammans. Vi förvandlas till en och samma avbild. Vi tillsammans blir Guds avbild. Vi tillsammans blir lika Jesus, som är utstrålningen av Guds härlighet och en avbild av hans väsen (Hebr 1:3).

Vi förvandlas. Denna förvandling är en process. Den pågår. Men denna förändring är inget som vi själva åstadkommer. Det händer när vi öppnar oss för Kristus. Lägg märke till att detta sker med oss tillsammans. Vi förvandlas. Den helige Ande gör oss inte egotrippade utan kroppsmedvetna. Vi är Kristi kropp. När vi som lemmar i denna kropp delar Kristi liv med varandra blir hans härlighet synlig.

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke          

Vi är Kristi kropp. Hur blir vi vad vi är?


Lyssna inåt              

Alla vi som utan slöja för ansiktet skådar Herrens härlighet
förvandlas till en och samma avbild; vi förhärligas av
denna härlighet som kommer från Herren, Anden

(2 Kor 3:18).


Bed                            

O kärlekseld, i hjärtat brinn, allt hat, all ljumhet övervinn.
Kom och oss förvandla, att vi tillsamman i försonlighet
och frid kan leva med varandra.
O Gud, förbarma dig
(Sv Ps 362:3).

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg