Stiftelsen Bibelskolan.com
 

 

 

Låt er fyllas med ande

 

Det är tydligen viktigt vad som händer med oss inuti och vad vi tillåter komma in i vårt inre. Man kan fylla sig med en fylla. Men om man berusar sig med vin kommer lastbarhet, säger Paulus (Ef 5:18). Det blir oreda på hjärn-kontoret. Alkoholen styr mig nedåt. Den avmänskligar mig. Jag tappar självkontrollen. Bär mig åt som ett djur. Jag blir full av det som är fult. Jag styrs av "anden i flaskan" i stället för av Guds helige Ande.

Guds Ande däremot hjälper oss till den Andens frukt som heter självbehärskning (Gal 5:23). Under inflytande av Anden tappar vi inte kontrollen. Den helige Ande stimulerar både tankar, förstånd, hjärta och vilja. Den helige Ande gör mig mer mänsklig därför att han formar mig efter Jesu bild och gör mig lik Jesus. Därför:


Låt er fyllas med ande.
Verbet står i passivum.
Det är inte du och jag som skall fylla oss. Vi skall inte försöka pumpa upp våra känslor. Jag tror, jag tror, jag tror ...
Att fyllas med ande är något som sker med oss. Den helige Ande älskar att få göra det. Men han tvingar sig inte på oss. Han är en gentleman. Han vill att vi ska säga vårt ja. Låt er ...
Låt er fyllas med allt det som den helige Ande vill ge av renhet, kärlek, tro, liv, kraft och glädje.


Låt er fyllas med ande.
Verbet står i presens. Det grekiska presens anger att det är något som ständigt sker. Håll på med att låta er fyllas. Det är inte en dramatisk erfarenhet en gång. Det är något som upprepas ständigt. Varje dag.


Låt er fyllas med ande.
Verbet står i pluralis. Låt er....... Det är en påminnelse om att vi tillsammans behöver komma inför Herren och uppmuntra och hjälpa varandra att ta emot det liv och det liv i överflöd som han har lovat att ge (Joh 10:10). Han ger det till oss. Inte bara till mig.


Det som händer med oss inuti påverkar hela vår vardag.
Låt er fyllas med ande. talar ni till varandra i psalmer och hymner och andliga visor. sjunger ni och spelar i era hjärtan till Herrens ära. tackar ni alltid vår Gud och Fader för allting i vår Herres Jesu Kristi namn. Och underordnar ni er under varandra, därför att ni vill lyda Kristus (Ef 5:18-21Giertz).

Läs ovanstående bibelord och tänk efter hur det som sker med oss inuti påverkar vårt förhållande till varandra, vårt förhållande till oss själva och vårt förhållande till Gud.

Låt er fyllas med ande!
Gör det! Säg JA till det.

 

bibelskolan_img
 

 

Till eftertanke

Tänk efter vad som kommer att hända om du säger
ditt JA till vad den helige Ande vill göra i ditt inre.


Lyssna inåt                 

Låt er fyllas med ande.
(Ef 5:18)


Bed                            

Ande, du som livet ger,
fall nu över mig (oss).
Smält mig (oss), fyll mig (oss),
tänd mig (oss), sänd mig (oss).Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg