Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Kvinnorna i Bibeln, av Judy Breneman

Hagar, del 1

Mötet under en ökenvandring.

Förödmjukad. Nedvärderad. Bruten. Desperat. Den unga Hagar (1 Moseboken 16) flydde sin verklighet. Medan hon vandrade i vildmarken, öknen, möttes hon av ingen mindre än Herrens ängel.

Ängelns välformulerade ord och frågor fick Hagar att stanna upp, tänka till och ändra kursen 180 grader. Kan ängels sätt med Hagar vara ett mönster för oss att följa när vi befinner oss i en ökenvandring? Eller, kan vi hjälpa någon annan på detta sätt i sin?

Vi får backa lite och titta på kontexten. Läs gärna den (se ovan). Hur hamnade Hagar i öknen? Hennes berättelse är sammanvävd med Patriarken Abraham och Saras (även kallad Sarai) berättelser. Sara var mycket väl medveten om Herrens förbund med Abraham, att han skulle få ett land, ett helt folk och en stor välsignelse. (1 Moseboken 12:1-3) Sara gick bokstavligen i det landet, men den biologiska klockan tickade när det gällde att få de många barnen!

Hagar var en av Saras slavflickor från Egypten. Det måste ha funnits någonting kring just hennes person som Sara fastnade för när hon, rådig som hon var, gjorde upp en plan för att hjälpa Abraham, och Herren, på traven. I enlighet med seden och förenligt med den rådande moralen på den tiden, gav hon Abraham sin tjänstekvinna Hagar som “surrogatmamma”. Däremot var det inte förenligt med Guds lag och, precis som det brukar vara när man går före Gud, blev det stor förödelse.

När Hagar blev med barn kände hon en överlägsenhet gentemot Sara. Relationsproblem är ofta orsaken till “ökenvandringar” och “flykt”. Sara och Hagars relation blev alltmer infekterad och Hagar såg ingen annan utväg än att fly . . .

Här stiger vi in i hennes berättelse igen där hon, ensam och gravid, vandrar runt, och vi blir vittnen till samtalet mellan henne och Herrens ängeln och hur han varsamt behandlar henne. Här följer en del av samtalet:

Ängeln: Hagar, Sarais tjänstekvinna, varifrån kommer du, och vart går du?
Hagar: Jag är på flykt från min fru, Sarai.
Ängeln: Vänd tillbaka till din fru, och ödmjuka dig under henne. Jag ska göra din säd mycket talrik . . . Honom (din son) ska du ge namnet Ismael, därför att herren har hört ditt lidande. . . .
Hagar: Du är Seendets Gud.

Hagar kunde ha identifierats på olika sätt (slavinnan från Egypten, till exempel). men i de tre första orden identifierar ängeln henne i just den rollen  som nu är aktuell för henne, där hon kämpar. Kombinationen av hennes namn vilket hon alltid har haft, och bemärkelsen, Saras tjänstekvinna, drar hennes uppmärksamhet till vem hon är och den problematik hon dras med.

Den andra delen av det första uttalandet kan verka konstigt, att det är den allvetande guden som frågor, varifrån hon kommit och vart hon var på väg. Men, det är inte enda gången Gud använder denna metod när han vill att någon ska tänka efter. Han frågade Adam, “Var är du?” (1 Mos. 3:9) Och Jesus frågade “äktenskapsbryterskan”, “Vart tog de vägen? Var det ingen som dömde dig?” (Johannesevangeliet 8:10) Djupet i de enkla frågorna förtjänar eftertanke. I Hagars fall fick den henne att stanna upp. Hon fick tänka på sin personliga historia. “Jaha, exakt var har jag kommit ifrån? Och var kommer jag att hamna om jag fortsätter?” I hennes enkla och helt franka svar finns ett erkännande av både rädsla och förödmjukelse. Hon har blivit avslöjad. 

I detta veka tillstånd är hon som gjord för att ta emot ängelns råd vilket i första ögonblicket verkar hårt och omöjligt. Att gå tillbaka till den som har förödmjukad henne skulle inte vara det lättaste. Det är i denna fas där mycket själavård stannar upp. Vi vill inte göra jobbet, utan vi vill ha en snabb kur. Även om det finns mycket bra verktyg för kommunikation och konflikt-lösning krävs det en ödmjuk och givande attityd genomsyrad av ömsesidig respekt för att verktygen ska fungera. De måste användas på rätt sätt vilket kräver tid, träning och villighet att förlåta. Misstag som dyker upp under ens resa genom livet kan inte suddas ut. Det krävs mod och en enträgen vilja för att fortsätta resan och ändra riktningen.

Hagar fick ett otroligt löfte som gjorde utmaningen att gå tillbaka till Sara lättare att följa. Namnet på hennes son, vilket betyder “Gud hör”, kom för alltid att påminna henne om att Gud lyssnade och förstod henne. I gensvar kallar hon honom för “Seendets Gud”. Guds budskap gick in i hennes hjärta, hon kände sig sedd och förstådd. I sina Ord har Gud gett oss många löften, bland annat: “Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd”. (Johannesevangeliet 10:10)

Denna lilla kvinna, slavinnan som inte var värd någonting, har Gud upphöjt. Hon fick ta del av Abrahams löfte om folket. Hon fick träffa en Guds ängel som gav henne ett löfte direkt från Gud. Vad skulle vi kunna åstadkomma om vi verkligen förstod att Gud vårdar oss ömt och böjde oss inför hans plan?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg