Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Palmsöndagen

Vägen till korset 

 

Palmsöndagen - söndagen i stilla veckan som skildrar hyllningarna vid Jesu intåg i Jerusalem.   Stilla veckan försöker vi vara stilla och begrunda de sista händelserna i Jesu liv. Onsdagen brukar kallas Dymmelonsdag av  Dymmel = stum. Kyrkklockorna och orgeln förblir stumma till Påsknattens mässa. Skärtorsdag är dagen, då nattvarden instiftades och då stora skaror brukar samlas omkring Herrens bord. Skär kommer av skära = rena, syftar på fotatvagningen.  Under tiden Palmsöndag-Påskdagen följer vi läsningar från Markus. 

Markusserien: 2 Mos 13:6-10, Hebr. 2:14-18, Markus 11:1-11, Psalt.118:19-29.

Palmsöndagen inleder den sista vandringen mot Golgata. Vi behöver Stilla Veckan för att begrunda och fördjupas i det som händer där. Det finns tre läsningar för denna söndag. Alla vilja hjälpa oss in i Golgatadramat. Under Andens ledning får vi vandra med Jesus Vägen till korset. Dagens psaltarpsalm är Psaltaren 118:19-29. Många verser är tonsatta. Vi ska stanna till och sjunga några av dem under predikan.  

Gammaltestamentlig text: 2 Mos 13:6-10 (Bibel 1917).
I sju dagar skall du äta osyrat bröd, och på sjunde dagen skall hållas en Herrens högtid. Under de sju dagarna skall man äta osyrat bröd. Inget syrat skall man se hos dig, inte heller skall man se någon surdeg hos dig, i hela ditt land. Och du skall på den dagen berätta för din son och säga: ’Sådant gör jag av tacksamhet för vad Herren gjorde med mig, när jag drog ut ur Egypten.’ Och det skall vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun. Ty med stark hand har Herren fört dig ut ur Egypten.  Och denna stadga skall du hålla på bestämd tid, år efter år. 

1. Budskapet i denna text: Bered dig för fest!
Uttåget ur Egypten är Gamla testamentets största händelse. Den förbereddes i sju dagar. Och efter befrielsen firas varje år ”en fest till Herrens ära”. Då skall fadern säga till sin son: ”Detta sker till minne av det som Herren gjorde för mig då jag drog ut ur Egypten”. Något händer med oss när vi hör dessa gamla berättelser och berättar dem för varandra.  Vi flyttas in i berättelsen. Vi finns med där. Vi är med bland dem som förbereder sig för festen genom att göra upp med det onda. Surdegen skulle rensas bort. Vi läser 1 Kor 5:6-8:  

Ni har ingen anledning att skryta. Vet ni inte: lite surdeg får hela degen att jäsa. Rensa bort den gamla surdegen så att ni blir en ny deg. Ni är ju osyrade, för vårt påsklamm, Kristus, är slaktat. Låt oss därför fira högtid, inte med gammal surdeg, inte med ondskans och fördärvets surdeg, utan med renhetens och sanningens osyrade bröd.

Surdegen, jästen, är som det onda. Den får degen och dig att svälla och det onda att spridas. Rensa bort skryt och ondska och elakhet och orenhet och lögn. Vi får också bereda vår hand, vår panna och våra läppar för att den stora Festen.

Mose säger: Och det skall vara för dig som ett tecken på din hand och som ett påminnelsemärke på din panna, för att Herrens lag må vara i din mun

Påminn din hand om att den knutna krampen omkring ditt eget måste lösas upp.
Tala om för dina händer att sträcka sig uppåt i bön och utåt i kärlek mot din nästa.
Påminn din panna att tänka Guds tankar.
Påminn dina läppar att tala i enlighet med Guds ord.

När du gör så upptäcker du vad du försummat och gjort fel. Du ser din synd och upptäcker hur mycket du behöver Guds nåd. Genom Psaltarpsalmen 118 påminner du dig om Guds nåd, som aldrig tar slut. Den psalmen hjälper dig nu att sjunga in Guds nåd i ditt hjärta.  

Men låt oss först bli stilla i en eftertänksamhetens paus innan vi sjunger. 
Tacka Herren, ty han är god, hans nåd varar evigt.
Tacka Herren, ty han är god. Halleluja.   

Epistel: Hebr. 2:14-18
Då nu barnen är av kött och blod, måste Jesus på samma sätt bli människa, för att han genom sin död skulle göra dödens herre, djävulen, maktlös och befria alla dem som genom sin fruktan för döden varit slavar hela sitt liv. Det är ju inte änglar han tar sig an. Nej, Abrahams ättlingar tar han sig an, och därför måste han i allt bli lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas

2. Budskapet i denna text: Ta emot hjälp i prövningen.
Det finns två hjälpkällor i texten:

1) Krubban.
Gud blir människa i Jesus. Han blir i allt lik sina bröder. Han vet vad det vill säga att vara människa. Han har prövats och fått lida. Det är ju inte änglar han tar sig an, står det.  Han går förbi änglarna men tar sig an oss, Abrahams barn (se Gal. 3:7).  Han räknar tydligen med att du är mycket värdefull och viktig.

2) Korset.
Han lider sig fram till oss som är fångade av makter och krafter. Han gör döden och djävulen maktlösa. Han kan möta dem som är rädda för att dö och kan rädda dem som har fångats av fruktan. Han blir i allt lik sina bröder för att bli en barmhärtig och trogen överstepräst inför Gud och kunna sona folkets synder. Eftersom han själv har prövats och lidit, kan han hjälpa dem som prövas

Men låt oss nu bli stilla i en eftertänksamhetens paus innan vi sjunger nästa sång från Psaltaren 118...

Idag vill Herren gripa in i våra liv för att vi ska få erfara att när Jesus-ljuset lyser i mörkret får mörkret, det onda, det djävulska inte någon makt över oss. Vi läser Johannes 1:5,  Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

Tänd ett ljus och bli stilla inför detta ord. Tala med Jesus om det som du är rädd för:
Du talar med honom om din rädsla för att dö.
Du behöver kanske tala med honom om ditt slaveri under makter och människor.
Kanske om det som gör ont i ditt inre.
Upprepa inför varje mörkerminne Johannes 1:5. Ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det.

När Herren får gripa in föds lovsången fram. Vi sjunger Psalt. 118:24. I Bibel 1917 står det: Detta är den dag som Herren har gjort. Låt oss på den fröjdas  och vara glada. I Bibel 2000 står det: Detta är dagen som Herren grep in. Låt oss jubla och vara glada! Det finns många tonsättningar av denna vers. I omkvädet på Psalm 665 finns en av Roland Forsberg.  

Detta är den dag som Herren har gjort.
Låt oss jubla och vara glada.

Evangelium: Markus 11:1-11
När de närmade sig Jerusalem och var vid Betfage och Betania vid Olivberget, skickade han i väg två av sina lärjungar och sade till dem: ”Gå bort till byn där framme. När ni kommer in i den, hittar ni genast en ungåsna som står bunden där, en som ännu ingen har suttit på. Ta den och led hit den.  Om någon frågar er vad ni gör, så svara: Herren behöver den, och han skall strax skicka tillbaka den.”

De gav sig i väg och såg en ungåsna stå bunden ute på gatan vid en port, och de tog den. Några av dem som stod där frågade: ”Vad gör ni? Tar ni åsnan?” Lärjungarna svarade som Jesus hade sagt, och då lät man dem gå.

De ledde åsnan till Jesus och lade sina mantlar på den, och han satte sig upp på den. Och många bredde ut sina mantlar på vägen; andra strödde ut löv som de tog från träden runt om.  Och de som gick före och de som följde efter ropade: ”Hosianna! Välsignad är han som kommer i Herrens namn. Välsignat vår fader Davids rike som nu kommer! Hosianna i höjden!”

Så kom han in i Jerusalem och gick till templet. Och när han hade sett på allt, vände han tillbaka till Betania med de tolv, eftersom det redan var sent

3. Budskapet i denna text: Hosianna, välsignad vare han som kommer!
Läs texten några gånger. Lev dig in i den.
Tag sällskap med de två lärjungarna som skulle skaffa åsnan. Hur känner de sig? Bara gå in så där i ett stall och ta för sig?  Hur reagerar du och de, då ägaren ifrågasätter er? Varför släppte ägaren sin åsna så lätt? Om Herren behöver något som tillhör dig, vad gör du då? 

De lägger sina mantlar på åsnan. Vågar du för Herrens skull släppa taget om ditt eget?  Lägg märke till hur deras exempel smittar andra. 

Sjung med alla som sjunger: Hosianna, Välsignad var han som kommer. Det är Israels kungssång, som står i Psalt 118:25-26. Hosianna är där översatt till: Ack, Herre fräls! Ack, Herre, låt väl gå!  (Bibel 1917). Det är rop ur djupen.  Nöden nedifrån möts av nåden uppifrån. I denna sång kommer du med all din smärta och möter Honom som kan rädda och befria dig.    
Bli stilla i en eftertänksamhetens paus innan du sjunger Hosiannasången.

Jesus kommer in i Jerusalem, står det. Använd din fantasi och se dig själv bland lärjungar, tiggare och fint folk i staden.       

Är din inre värld som en stor stressig stad med mycken bullrig trafik. Inom dig finns alla Jerusalems människor. Där finns lärjungen som längtar efter mer av Jesus. Där finns tiggaren hungrig och trasig. Där finns fint folk, alla dessa protestanter som inte vill att du skall sjunga lovsånger för Messias. Känner du av dessa slitningar? 

Jesus vill komma in i dig och tala med dig om att han är din frälsare, som dött för dig. Han är din Herre och Konung som vill ta hand om alla makter och viljor omkring dig och inom dig. Han vill ge dig Shalom. Det betyder både frid och fred. Vi får frid med Gud, vi får det rätt ställt med Gud för Jesu skull.
Allra sist står det i texten att Han går hem till dig ….  

Vi sjunger nu vår Hosiannasång. Lått ditt inre vara med i jubelropet, tillbedjan. Välsigna honom som kommer.

Det finns många melodier till Hosiannasången. Den vanligaste hittar vi i Psalmboken nr 105 Den gjorde Georg Joseph Vogler år 1795. Han var tysk organist och präst och verksam både i Mannheimn, München och Stockholm. 
Vi sjunger:

Hosianna, Davids son, välsignad vare han,
välsignad Davids son som kommer i Herrens namn 
Hosianna i höjden, hosianna, hosianna.
Välsignad Davids son, som kommer i Herrens namn    Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg