Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Tredje söndagen i Påsktiden

Misericordias domini

Den gode Herden 

 

Tredje söndagen i Påsktiden är den gode Herdens söndag. Den latinska benämningen på denna söndag är Misericordias domini – efter inledningsorden i dagens gamla introitus: Misericordias Domini in aeternum cantabo = Jag vill sjunga om Herrens nådegärningar evinnerligen  (Psaltaren 89:2). Den sång som skall leda oss genom predikan är Psalm 59:1-3, med Gud och hans vänskap. Den skrevs 1851 av Evangeliska Fosterlands-Stiftelsens grundare Carl Olof Rosenius. Oscar Ahnfelt gjorde melodin samma år.

Första årgångens läsningar: Hesekiel 34,11-16, Första Petrus 2:22-25, Joh 10:1-10. Psalt 23.

Predikans text: Johannes 10:1-10
Jesus sade: ”Sannerligen, jag säger er: den som inte går in i fårfållan genom grinden utan klättrar in på ett annat ställe, han är en tjuv och en rövare. Men den som går in genom grinden är fårens herde. För honom öppnar grindvakten, och fåren hör hans röst, och han ropar på sina får med deras namn och för ut dem. När han har släppt ut sina får, går han före dem, och fåren följer honom, därför att de känner igen hans röst. Men en främling följer de inte, utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster.”

Denna bild använde Jesus när han talade till dem, men de förstod inte vad han menade. Sedan sade Jesus: ”Sannerligen, jag säger er: jag är grinden in till fåren.  Alla som ha kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han skall gå in och han skall gå ut, och han skall finna bete. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, och liv i överflöd
.  

Vi läser psalm 59 vers 1:
Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord
samt bröders gemenskap och nådenes bord,
de osedda dagar vi möter med törst,
oss följer ju Herden /3/ vi känner hans röst. 

När NT ska skildra vår gemenskap med Jesus används många bilder. Jesus är vinstocken, vi är grenarna. Vi behöver höra ihop med Jesus. Annars växer vi inte, det blir ingen frukt. Man använder bilden av Jesus som huvudet och vi som lemmar i kroppen. Ska kroppen fungera behöver lemmarna stå i personlig kontakt med huvudet. Denna söndag har vi fått bilden av herden och hans får. Den talar om för oss hur han har omsorg om oss i denna hårda och jobbiga värld. Vi behöver Jesus för att klara oss. Ingenting fattas oss när Jesus får vara vår herde och vår Herre.  

När Jesus talar om detta i vår text så står det att de förstod inte vad han menade.  Inte så att bilden av herden och hans hjord var främmande för dem. De såg dagligen herdar med fårhjordar. De förstod det inte av samma skäl som vi kan ha svårt att förstå det. Något inom oss som tar emot. Man vill inte bli liknad vid ett får. Man vill inte va fåraktig. Man vill hellre bli liknad vid den stora stygga vargen, som ryter och skräms och gör som han vill.  Vi förstår det inte därför att vi bara förstår att leva egotrippade. Vi sitter i våra glasburar, vi ser varandra men vi hör inte varandra, vi har tappat förmågan att lyssna. Det är som om den inre mottagarapparaten gått sönder. Man får inte kontakt med människor omkring sig. Man får inte kontakt med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord.

Nya Testamentet har ett recept mot detta. Vänd om! Om du vänder om så ser du något. OSS FÖLJER JU HERDEN. Jesus finns där alldeles bakom. Han är där för att skydda oss mot alla mörka och dunkla krafter som dyker upp bakom ryggen på oss och han längtar efter att hitta ett personligt förhållande till dig. Hitta kärleksförhållandet. När vi lyssnar till hans röst lär vi oss känna igen hans röst och skilja den får alla andra röster som vill locka på oss och vill styra våra liv. Det står att han ropar på sina får vid namn. Personligt kärleksförhållande. Hör hur Herren, den gode Herden, vill just dig något. Bengt, Annika, Kerstin ... Han drar dig in i sin gemenskap. Där befrias du från att leva bara för dig själv. Du hittar bröders gemenskap. Hittar syskonen i Guds familj. Och du hittar det som Jesus kommit för att ge dig: Liv och liv i överflöd.  Då kan du våga gå in i de osedda dagarna. Du gör det tillsammans med Jesus och hans folk.
Vi sjunger psalm 58 vers 1.   

Vi läser psalm 59 vers 2:
I stormiga tider bland töcken och grus,
en skara dock skrider mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet världen ej ser,
men före går Herren /3/ med segerns baner. 

Det kommer stormiga tider. Ibland hamnar vi i dödsskuggans dal. Den mörkaste dal. Där finns töcken och grus. Töcken - det är dimman. Då det är dimma säger vi: Vad liten världen är idag. Man ser bara sig själv. Och det finns grus - de små vardagsförtretligheterna som vi snubblar på. Irritationerna som blir som stenskott mot bilrutan. Men Jesus vill leda oss framåt.

Lägg märke till växlingen i det som händer med Jesus. I vers 1 står det att OSS FÖLJER JU HERDEN.  Han går bakom och väntar på vårt kärleksförhållande. Men nu står det i v 2 att FÖRE GÅR HERREN.  Han kallar oss att gå i hans efterföljd. Vi ska inte rulla på i de gamla hjulspåren, där det går fort av bara farten. Vi ska vandra i hans fotspår. Och när vi ser honom ser vi också vad han håller i handen: SEGERNS BANÉR.  

När vi lever i lugna tider ska vi lära oss lyssna till herdens röst. Gör så: Öppna din bibel. Vad vill du, Herre, säga mig? Varje ord som kommer till liv för dig är ett möte med Herren.

Varje ord är ett sädeskorn som du ska bädda ned i hjärtats mylla och vattna med bön.

Varje ord är ett ljusord som du tar in i ditt inre liv. Ett ljusord in i ditt livs mörkerområden  driver undan mörkret därinne. När de stormiga tiderna kommer är det viktigt att vi lärt känna hans röst. Jesus kan tala rakt genom stormarna i ditt liv och tala till stormarna: Tig, var stilla!  

Det finns några som vi inte ska lyssna till. Det är främlingen, säger Jesus.  Har du träffat främlingen? Han verkar så tjusig. Han talar med många vackra ord om frihet, självständighet, självförverkligande, tolerans.  Jesus säger: Men en främling följer de inte utan springer ifrån honom, därför att de inte känner igen främmande röster. Det är sunt att springa ifrån det som vill lura dig bort från Jesus. Att inte lyssna till allt det som vill få dig bort från honom som älskar dig så mycket att han gick i döden för dig. Jesus, den gode Herden vill tjäna dig. Främlingen vill tjäna på dig, utnyttja dig. Men vi ska va rädda om varandra och lära oss att tillsammans vandra mot himmelens ljus och dess härlighet tätt efter Jesus. Ty före går Herren med segerns baner.
Vi sjunger vers 2. 

Vi läser psalm 59 vers 3:
O Jesus bliv när oss, bliv när oss alltfort,
och sköt oss och bär oss som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram.
Lov pris, tack och ära /3/ vår Gud och vårt Lamm.

Lägg märke till att Jesus vår herde i den här psalmversen plötsligt blir ett lamm. Lov pris, tack och ära, vår Gud och vårt Lamm. Jesus kallas ju ibland för Guds lamm. Johannes Döparen uppmanar oss att se på Guds lamm och se vad han gör: Han tar bort världens synder. I Gamla Testamentet offrade man lamm i templet. När Jesus dog slutade man med det. Jesus ersätter alla våra offer och alla våra försök att bli bra på egen hand. Jesus själv är Lammet. Han ger sitt liv för oss.  

När vi kommer till Jesus så händer två ting: Vi får först lägga ned vårt liv, tömma ut allt det inom oss som finns där av synd och bitterhet och besvikelse och avund, alla dessa tyngder som får oss att stanna upp och bli sittande och suckande. Vår trolöshet får oss att stanna upp. Men din trohet, Jesus, bringar oss fram.  

Det andra som händer när vi kommer till Jesus är att han fyller vår inre bägare. Han låter min bägare flöda över, står det i 23 Psalmen. Idag säger han: Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd. Han vill inte att vi ska leva snålt och fattigt. Vi ska få leva hans rika liv här på jorden. Han låter vår inre bägare flöda över så att den räcker och blir över också till dem vi möter.

Jesus säger: Jag är grinden in till fåren. Alla som har kommit före mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem.  Herden i österlandet tog in fåren om natten i en fårfålla. Han la sig själv vid öppningen och såg till att ingen kom in och gjorde fåren illa. Herden var alltså inte bara herde. Han var också grinden.

Jesus är grinden. Jag är grinden. Den som går in genom mig skall bli räddad. Han kan inte längre bli ett byte för alla främmande makter och krafter som vill ta ifrån oss livet. Främlingen är en tjuv, säger Jesus. Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda.  

Jesus, den gode Herden, däremot drar oss in i sin kärlek. Den som Jesus får rädda och ta hand om behöver inte leva ett instängt liv. Han skall gå in och han skall gå ut och han skall finna bete. Detta är det kristna livets rörelse. Först in, sedan ut.  Först får vi gå in, in i nådens vindskydd, där får vi vila och hämta kraft. Jesus, den gode Herden, skyddar oss för det onda. Han ger oss kraft och omsorg. Vi kan gå in i hans kraftfält, vila ut, hämta näring.  Där hämtar vi andan, vi hämtar Anden för att sedan kunna följa Jesus utåt, ut i världens blåsväder, ut i kampen och vardagsjobbigheterna.   

Lägg märke till i dessa tre verser av psalm 59 att i den första versen går Herden efter oss. Oss följer ju Herden. I den andra versen går Herren framför oss. Före går Herren med segerns baner. I den tredje versen går han vid vår sida: O Jesus bliv när oss, bliv när oss alltfort och sköt oss och bär oss som alltid du gjort. Han, den gode Herden är alldeles nära dig, mitt i vardagens prövningar. Sträck ut handen. Han finns där.  Då hittar du det som är poängen med denna text: Beroende av Jesus, den gode Herden. I gemenskap med honom hittar du ett rikt liv. Jag har kommit för att ni skall ha liv och liv i överflöd. Bär med dig detta Jesusord som ett trosord för den här veckan. Hör hur Herren säger just till dig: Jag har kommit för att du skall ha liv och liv i överflöd. Smaka på det. Bär det inom dig. Vattna det med bön.  

Med detta trosord kan du också använda som ett förbönsord för de människor du vill be för. Ta en person, håll upp henne i bön inför den gode Herden. Och säg: Herren säger till dig (Ulla): Jag har kommit för att du skall ha liv och liv i överflöd

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg