Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Söndagen före Pingst


Exaudi

Hjälparen kommer  
 

Söndagen före Pingst har underrubriken Exaudi. Det är begynnelseorden i det gamla introitus från Psaltaren 27:7, ”Exaudi (Domine, vocem meam, qua clamavi ad te)” = Hör, (Herre, när jag ropar till dig). Vi avbryter predikan då och då för att sjunga in söndagens budskap med en sång som är på melodi 680 i vår psalmbok – Sjung lovsång alla länder.  

Söndagens läsningar:  Sakarja 14: 6-9, Rom. 8:16-18  Johannes 15:26-16:4, Psalt. 33:18-22.

Predikans text: Johannes 15:26-16:4
När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.  Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början. Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud. Och detta skall de göra, därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig. Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt det.

Temat idag är: När Hjälparen kommer. 
Det är mycket som kan hända när vi ber Hjälparen om hjälp. Det grekiska ordet för hjälparen – parákletos - betyder ”den man kallar på för att stå vid ens sida” (latin: advocátus). Hjälparen, den helige Ande, hjälper på många sätt.

1. Vi  får hjälp att upptäcka det liv vi fått i dopet.
2. Vi får hjälp med vår tunghäfta.  
3. Vi får hjälp i konstiga prövningar vi råkar ut för.
4. Vi får hjälp att få en rik relation med både Fadern och Sonen.
5. Vi får hjälp med vårt dåliga minne.

1. Hjälparen hjälper oss upptäcka livet vi fått i dopet
Jesus säger: När Hjälparen kommer, som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande, som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig.

Kan ni se vilken rörelse som finns i denna vers?
Hjälparen kommer.
Jesus sänder honom,
han utgår från Fadern ...
han vittnar...

Kan ni se hur hela den heliga Treenigheten är med här? Gud är kärleken, skriver Johannes i ett kärleksbrev till oss och vi ser hur denna kärlek är i rörelse inom Treenigheten. Fadern älskar Sonen och Sonen älskar Fadern och Fadern och Sonen älskar den helige Ande och Anden talar aldrig om sig själv utan bara om Sonen och Fadern. En gång döptes vi in i denna rörelse. Meningen med dopet är att vi ska få leva det rika livet med Fadern och Sonen och den helige Ande.

Det är inte tre gudar vi tror på. Fadern är en men han har två händer. De två händerna är Sonen och den helige Ande. Dessa två händer sträckte Fadern en gång ned till oss i dopet. Vi är döpta i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och gång på gång sträcker han dessa två händer mot oss. Han tar tag i oss. Han drar oss ur det vi sitter fast i och Han lyfter oss upp i sin famn. Vi får komma honom så nära att vi faktiskt kan höra pulsslagen från hans fadershjärta: För dig! För dig!

Om detta vittnar den helige Ande. Anden kallas här sanningens Ande. Sanning – aletheia = det som inte kan döljas. Sanningens Ande drar fram i ljuset vad som är fördolt i mörkret. Det gör man på TV:s granskning också. Lägg märke till skillnaden mellan TV och Sanningens Ande. TV avslöjar för att sätta dit oss. Anden avslöjar för att tala om för oss att det är Jesus vi behöver.  Paulus säger att Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn. Du är inte ett Guds barn därför att du är så god. Utan du får vara ett Guds barn därför att Gud är så god. För Jesu skull får vi vara Guds barn. Och det är ett rikt liv som den helige Ande vill hjälpa oss till.

Kom hjälp oss helge Ande att ta emot ditt liv (melodi Ps 680). 

2. Hjälparen hjälper oss med vår tunghäfta
Jesus säger: Också ni skall vittna, ty ni har varit med mig från början.

Nu säger Jesus att ni – och han riktar sig till oss – ni skall vittna. Det är tydligt att han vill det. Evangeliet sprids genom mun mot mun metoden. Någon berättar vad Jesus betyder för honom. Det han berättar, kan det tända till i den som hör.

Det grekiska ordet för vittna heter martyréo.  Det ordet säger att det kan vara förenat med lidande att vittna, Man kan bli martyr. Ett av de länder där kristendomen går kraftigast fram är Kina. Tusentals kristna om dagen. Men där har man inga stora massmöten, inga häftiga Oasmöten. Den ene berättar för den andre vad Jesus betyder för en. Man lär sig bibelord och bibelberättelser utantill och ger det vidare till andra. Det kan vara förenat med förföljelser, fängelse, tortyr. Men sådant tycks inte avskräcka. Någon som varit i Kina och träffat ledare från den underjordiska kyrkan berättar att dessa ledare sa: Vi ber till Gud för detta land. Men vi ber framför allt att Gud inte ska hindra förföljelsen, ty den är det bästa evangelisationsmedlet. ”Ju mer vi förföljs desto mer växer församlingen”.

Jesus säger: Också ni skall vittna … Bibel 1917 säger: Också ni kan vittna… Ni kan vittna, säger Jesus och tittar på oss. Nej vi kan inte, säger vi. Jag får tunghäfta, jag kan för lite, jag vet inte vad jag skall svara när folk ställer knepiga frågor.

Men Jesus talar om för oss varför vi kan: Också ni skall (kan) vittna, ty ni har varit med mig från början. Ni kan vittna, ty ni har varit med mig. Orsaken till att så många har svårt att tala om Jesus, är att vi så lite varit tillsammans med honom.  Men om du varit tillsammans med Jesus vill du gärna tala om honom. Han betyder så mycket för dig. Om du varit tillsammans med Jesus kan du säga: Jag vet att han lever. Inte därför att kyrkan lär så och inte därför att bibeln lär så utan därför att jag varit tillsammans med honom och han har talat till mig denna morgon. ”Vi för vår del kan inte låta bli att tala om vad vi har sett och hört.”

Kom hjälp oss helge Ande att vittna såsom du (melodi ps 680). 

3. Hjälparen hjälper oss i konstiga prövningar
Jesus säger: Detta har jag sagt er för att ni inte skall komma på fall. De skall utesluta er ur synagogorna, ja, den tid kommer då den som dödar er tror sig bära fram ett offer åt Gud.

Jesus förbereder sina lärjungar på förföljelser och svårigheter. Deras tro kommer att sättas på prov. Vittnena kommer att bli martyrer. Om de är oförberedda kan förföljelsen bli något som bringar dem på fall. Och då kan de frestas att tro att Gud inte finns och inte bryr sig om dem. Och då är det lätt att börja sucka och deppa.

Tittar man i nya Testamentet, är det märkligt att se hur glädjen är som starkast i jobbiga situationer.  I förföljelsetider uppmanar Jesus oss att dansa av fröjd (Luk 6:23). I sådana tider tycks den helige Ande gärna uppträda som hjälparen, som den som står vid ens sida.

Paulus skriver till de kristna i Tessalonike: Ni blev våra efterföljare, ja Herrens, när ni mitt under svåra lidanden  tog emot ordet med den glädje som den helige Ande ger (1 Tess 1:6). Nu säger Jesus något mycket märkligt i dagens text och det är att förföljelsen kommer att bli hårdast inte från den ytliga världen, de gudlösa, utan från den fromma världen, de religiösa. Motståndet kommer i religionens namn. De kommer att utstöta er ur synagogan. Ordet synagoga betyder ”platsen där man kommer samman”. De ska utstöta er ur er gemenskap. Och vad värre är: de kommer att döda er. De kommer att göra detta i Guds namn. Det en offertjänst åt Gud. De tjänar Gud. Det är en gudstjänst. Ja, den tid kommer då detta skall hända. Och om det händer och när detta händer för oss ska vi framför allt va beredda på att det finns en Hjälpare, som vi kan kalla på för att stå vid vår sida.

Kom hjälp oss helge Ande i prövning och i kamp. 

4. Hjälparen hjälper oss till rik relation med Fadern och Sonen
Jesus talar om för oss varför människor kan handla så konstigt i religionens namn. Han säger: Och detta skall de göra därför att de inte har lärt känna Fadern och inte heller mig.

Vad vill Jesus säga oss med dessa ord? Kanske detta att man kan ha levt med mycket länge i kyrkans sammanhang, man hör vad som predikas, man kan vara engagerad i syföreningar och kyrkoråd, men man har aldrig lärt känna varken Fadern eller Jesus. Jesaja säger på ett ställe så här: Så säger Herren, Herren Israels Helige: Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka (Jes 30:15). Varifrån kommer rösten som säger så? Naturligtvis bakifrån.  Om ni vänder om … Man kan umgås med Gud med ryggen vänd från honom. Man hör då rätta saker, man får en massa goda tankar. Kristendom blir läror, åsikter, djupsinniga tankar, bud, regler, Och dessa tankar riktar man mot dem man möter. Man får dem att känna hur dåliga de är. Man dömer och bedömer. Man dödar deras livsglädje. Problemet är att när man vänder ryggen åt Gud blir man inte frälst. Men  om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Om man inte vänder om hittar man inte kraften och styrkan och glädjen från Gud. Men genom stillhet och förtröstan blir ni starka.

När vi vänder oss om ser vi Fadern, vi ser Jesus. Vi söker Guds ansikte. Vi söker honom själv. Och den som hjälper oss till en personlig relation med Fadern och hans Son det är den helige Ande.

Kom hjälp oss helge Ande att känna Gud, vår Far.
Kom hjälp oss helge Ande att känna Gud, Guds son. 

5. Hjälparen hjälper oss med vårt dåliga minne
Jesus säger: Jag har sagt er detta för att ni, när den tiden kommer, skall minnas att jag har sagt er det.

När Jesus träffade lärjungarna första gången undervisade han dem inte om kommande svårigheter. När en människa första gången kommer till Jesus kan det vara på samma sätt. De får lägga av sina bördor, ta emot hans kärlek, se hans storhet, dröja i tillbedjan och kärlek och många gånger säga: Här är oss gott att vara.

Men i slutet av sin samvaro med dem undervisar Jesus om framtiden. De ska vara beredda på motstånd. Men de skall också vara beredda på att det finns en hjälpare i alla svåra situationer.

Allt liv lides fram. Något mycket spännande kommer att kunna hända i våra församlingar. Vi hittar en förnyelse och en fördjupning, en häpenhet över att få upptäcka att det kristna livet kunde vara så rikt. Detta liv börjar med att vi tar vara på Jesu ord. Hans ord är ande och liv. Alla nya möjligheter finns nedbäddade i hans ord. Dröj inför ett ord av Jesus, vattna det med bön, du upptäcker vilket rikt liv som blommar fram. Låt den helige Ande gång på gång få dig att häpna över att du faktiskt kommer ihåg vad Jesus sagt. Du har ju bett om hans hjälp och du gör det nu:

Kom hjälp oss helge Ande att minnas Jesu ord.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg