Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Den helige Johannes Döparens dag

Den Högstes profet 

 

Den helige Johannes Döparens dag – hans födelses fest – har sedan 400-talet firats sex månader före Jul, den 24 juni (se Lukas 1:26).  I den gamla evangelieboken firades den tillsammans med Midsommardagen och hade då som tema Skapelse och frälsning. Nu firas Johannes Döparens dag på den söndag som kommer närmast 24 juni och Midsommardagen på lördagen innan.  Vi sjunger in dagens budskap i oss med hjälp av sången: Jesus, vi prisar ditt namn.

Söndagens läsningar: Jesaja 49:1-2, Apostlagärningarna 19:4, Lukas 1:5-17, Psaltaren 96.

Predikans text: Lukas 1:5-17
På den tiden då Herodes var kung i Judeen fanns det i Avias avdelning en präst som hette Sakarias. Hans hustru härstammade från Aron och hette Elisabet. De var båda rättfärdiga inför Gud och levde oförvitligt efter alla Herrens bud och föreskrifter.  De var barnlösa eftersom Elisabet var ofruktsam, och båda var till åren.

En gång när turen hade kommit till hans avdelning och han fullgjorde sin prästtjänst inför Gud, var det han som efter den sedvanliga lottningen bland prästerna skulle gå in i Herrens tempel och tända rökoffret.

Allt folket stod utanför och bad medan offret pågick.  Då visade sig Herrens ängel för honom, till höger om rökelsealtaret.  Sakarias blev förskräckt vid denna syn och fruktan föll över honom.

Men ängeln sade till honom: Var inte rädd, Sakarias, din bön har blivit hörd. Din hustru Elisabet skall föda en son åt dig, och du skall ge honom namnet Johannes. Han skall bli din glädje och fröjd, och många kommer att glädja sig över hans födelse. Ty han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig ande redan i moderlivet,  och han skall få många i Israel att vända tillbaka till Herren, deras Gud.

Och han skall gå före honom med Elias ande och kraft, för att vända fädernas hjärtan till deras barn och ge de ohörsamma ett rättfärdigt sinne, så att Herren får ett folk som är berett.”
  

Hörde ni vad Sakarias och Elisabets barn skulle bli, när han blev stor? Han skulle bli stor inför Herren! Hur blir man det?  Vi går med den frågan till vår text. 

Att bli stor inför Herren  

Vill du bli stor inför Herren lyd detta råd:
1. Se upp så att du inte ramlar ned

Vem som helst kan nog drömma om att få bli något stort: TV-kändis. Nobelpristagare. BONUS-miljonär. Men se upp så att du inte ramlar ned. 

Vi möter idag först en ”ramlare”. Det är Hans Majestät Konung Herodes: På den tiden då Herodes vad kung i Judeen. Han nämns som ett varnande exempel. Vem är han, denne Herodes? Han är på många sätt en duktig karl, skicklig diplomat, bygger borgar och fästningar. Han blev mycket berömd för hur han lät restaurera templet i Jerusalem.

Han gör en del bra saker och kallas därför HERODES DEN STORE.
Men många kallar HERODES DEN STORE för  ETT MONSTER.

Herodes lydde inte detta råd: Se upp så att du inte ramlar ned. Herodes gör en hel del dumma saker. Därför ramlar han ned ordentligt.

Det var romarna som utsett honom till kung. Herodes är inte jude. Han är en idumé, en utlänning och hans mor är en arabisk prinsessa. Herodes har ingen rätt till tronen. Herodes känner sig tydligen osäker och lever i ständig skräck för rivaler. Det flyter mycket blod under Herodes tid. Alla som han misstänker, röjer han ur vägen: Han hugger huvudet av Mariamne, sin hustru. Det var dumt gjort. Men också mamma Alexandra och tre söner dödar han. Han dödar hälften av Stora Rådets medlemmar. Den judiske historieskrivaren Josefus kallade honom ”ett  skoningslöst monster”. Se upp så att du inte själv ramlar ned.

Kejsar Augustus lär ha sagt, att det är säkrare att vara Herodes gris än hans son. Ty judarna slaktade aldrig grisar. Därför var grisen tryggare hos Herodes än hans hustru och barn.   Herodes led av förföljelsemani. När de vise männen kom och sökte judarnas nyfödde kung, grips Herodes av skräck. Barnet måste röjas ur vägen. Bort med honom! Bort med honom! Kungen – rädd för ett litet barn! Därför sätter han nu igång med illgärningen i Betlehem. Han lät döda alla gossar i Betlehem och dess omnejd som var två år eller därunder.

Vi skakas av allt det lidande Herodes då åstadkom och av allt det lidande som vår tids ”herodesar” åstadkommer.  Men se upp så att du inte själv ramlar ned! Låt oss nu stanna till och ropa till vår himmelske Fader och be för de förtryckta, som får lida så svårt.  

Fader vi ropar till dig 
var hos dem som får lida så svårt


Vill du bli stor inför Herren lyd detta råd:
2. Släng din egen ära
Det kan ibland hända att människor, som du läser om i Bibeln, plötsligt ställer sig upp och tittar på dig. Då bör du titta tillbaka. Människor i Bibeln, både dumma och kloka, är viktiga speglar för oss. Vi kan känna igen oss i dem. Just nu ställer sig hans Majestät konung Herodes framför dig. Han ser på dig.

Finns det några likheter mellan dig och kung Herodes?
Har du någon gång frestats att leka Herodes den store?

Det är sådana stunder då du sätter dig själv på tronen. Du drömmer om att bli något stort och berömt. En kändis med BONUS-miljoner i madrassen.

Det är vissa problem med sådant liv. Du får besök av en demon som heter RÄDSLA!
Han är så klibbig. Fastnar så lätt i dig …

När RÄDSLAN ser, att du hävdar dig, ställer dig i centrum, desto ängsligare gör han dig. Du blir misstänksam och rädd och kritisk mot alla andra. 

Herodes tror att han är så stor. Men här i texten har han faktiskt bara en statistroll.  Han nämns för att ange tiden.  Ingen hade idag hört talas om Herodes och ingen hade hört talas om världens mest kände landshövding, Pilatus, om inte Sakarias och Elisabet och Johannes och Jesus funnits.

Vi stirrar på superkändisar och denna världens mäktige.  Det blir inte de som skriver historia.  Men Gud skriver historia. Historien är his story. Guds historia  sker med ett mycket enkelt par: Sakarias och Elisabet och deras son Johannes och Johannes kusin som heter Jesus.

När människor blir stora, blir alla andra människor konkurrenter, intrigörer, besvärliga. De börjar gräla och bråka. Det var i Babel människor lärde sig att babbla. Människors väldiga gärningar står i focus. Alla vill bli ärade. Hur skall ni kunna tro som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende Guden, frågar Jesus en gång (Joh. 5:44) .

Det kan vara farligt att kånka på sin egen ära. Det hebreiska ordet för ära heter kavod. Det betyder tyngd. Äran är så tung att det är bara Gud som orkar bära den. Därför säger vi Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande.

Babels motsats i Nya Testamentet är Pingstundret. Där talar man om Guds väldiga gärningar. När Anden kommer, förstår alla varandra, blir uppfyllda av Ande, de blir befriade och glada. Nu överlämnar vi vår egen ära, som är alldeles för tung för oss,  till Jesus och sjunger:

Jesus vi prisar ditt namn 
din är äran i evighet. 

Vill du bli stor inför Herren lyd detta råd:
3. Ta kontakt med dem som lärt sig leva inför Gud
Lukas berättar om ett gammalt par – Sakarias och Elisabet.

Det sägs om dem att de båda var rättfärdiga inför Gud. De hade hittat en rätt färd genom livet.  De hade ställt sig nedanför Guds tron och ställt in sina liv inför Gud.  Ska du och jag hitta en rätt färd genom livet måste vi hitta startpunkten: nedanför tronen. Jag får inte sitta på tronen och se ner och döma och bedöma alla och allting. Jag står nedanför tronen och ser upp mot Jesus min Herre och konung. Det finns människor som kan hjälpa dig här. Ta kontakt med dem som lärt sig leva inför Gud.

Att hitta utsiktspunkt INFÖR GUD betyder inte att livet sedan blir problemfritt. Han får oss att tänka och han får oss att tänka om. Han älskar oss inte sådana som vi är. Han älskar oss trots att du är sådan du är. Men älskar oss så mycket att han vill hjälpa oss till förändring och förvandla oss och ta ifrån oss alla dumma stöddigheter. Det gör han för att hjälpa oss att bli de roliga original som Gud ämnat oss att bli. För att hitta utsiktspunkt INFÖR GUD, ta kontakt med dem som lärt sig leva inför Gud.
 
Sakarias och Elisabet har ett stort problem: De har inga barn.
Det finns äkta par som har barn. Då har också de problem.

Att inte ha barn ansågs som en stor olycka. Barnen är Guds gåva. De undrar: Varför drar Gud undan sin välsignelse från oss.  Nu är de gamla. Mänskligt att se är det omöjligt för dem att få barn i deras ålder.  Men Gud är ju det omöjligas Gud.  Lite längre fram i Lukas första kapitel viskar ängeln Gabriel en hemlighet för Maria. Han säger att Elisabet väntar barn. TY FÖR GUD ÄR INGENTING OMÖJLIGT, säger Gabriel.  Både att Maria ska få en son och Elisabet får en son, sker genom ett ingripande av Gud själv. Varken jungfrufödelse eller gumfödelse var omöjligt för Gud att ordna.

Vi står ofta inför sådant som verkar alldeles omöjligt. Stängda situationer ”Själva vet vi inte vad vi ska göra men till dig ser våra ögon” står det i en bön (2 Krön 20:12).  Låt oss bli stilla. Inte regeras av svårigheterna. När svårigheterna kommer får vi börja tala strängt till dem: Bort med er, alla dumma problem. Vi håller oss till Jesus i stället. Han hjälper oss med en rätt färd genom alla svårigheter. Och om det sjunger vi nu:

Jesus vi följer dig nu 
Du oss hjälper att komma rätt. 

Vill du bli stor inför Herren lyd detta råd:
4. Försök hitta fokus INFÖR GUD
Sakarias och Elisabeth levde INFÖR GUD.  Det står om Sakarias att han  fullgjorde sin prästtjänst inför Gud. Prästerna var uppdelade på olika avdelningar. Varje avdelning hade en vecka för att göra tjänst. Den finaste uppgiften var att tända rökoffret på morgonen. I regel får en präst bara göra denna syssla en gång i livet. Man drar lott om den sysslan. Lotten faller idag  på Sakarias. 

Ett stort ögonblick för Sakarias. Hans livs ögonblick. Han går in i det Heliga. Ser rökelsealtaret. Ser den sjuarmade ljusstaken, skådebröden. Och vi ser denne gamle präst gå lite fumligt fram mot altaret. Han strör rökelsen på altarets kol.  Då stiger rökelsen upp som symbol för de heligas böner. Därinne står Sakarias i bön och tillbedjan.  Står som folkets representant inför Gud.  Han bär fram deras böner.  Och han bär fram sina egna böneämnen.  I sitt livs största ögonblick bär han fram sitt livs största böneämne. Han ber om en son.

Utanför tempelområdet står hela folket sänkt i bön. Ja, var man än befinner sig i landet stannar man upp i bön och tillbedjan.  I den stund då rökoffret tänds.

Vilken syn! Ett helt folk i bön. Och den gamle prästen vid altaret. Försänkt i bön för folket. Och folket i bön för prästen.  Cirkeln vidgas. Vi hör med till Guds folk. Vi är nu inför Gud. I hans närvaro. I tillbedjan, lovsång, kärlek.

Sakarias hade för vana att söka sig till templet. Att ränna till kyrkan kan en del se som slentrian. Men det är en god slentrian. Varje gång kan jag få möta Jesus. Han har något spännande att ge mig varje gång. Men den som missar en mässa, han missar en massa. Sakarias gick i kyrkan. Många gånger kanske det inte händer så mycket. Men plötsligt drabbas han av det oväntade. Men vad det var, skall vi se i nästa del. Men nu vill vi först tala om för Jesus att vi vill möta honom:

Jesus vi vill möta dig 
Du ger liv och mening åt oss.  

Vill du bli stor inför Herren lyd detta råd:
5. Ha förväntningar på DET OVÄNTADE
Sakarias går till kyrkan. Han väntar att få möta Gud. Och så händer det att han faktiskt får möta Gud. Plötsligt händer det. Guds närvaro blir intensiv. En ängel står framför Sakarias. När den osynliga världen bli synlig blir Sakarias rädd. Han bländas av det himmelska ljuset. Tänk att få vara så nära det himmelska.  Så nära den Gud som är helig, helig, helig.  Men den som har fått vara där, kan inte förbli densamme efteråt.

Det första som änglar säger, då de visar sig för människor, det är att de inte ska vara rädda. Ängeln säger till Sakarias: Var inte rädd, din bön har blivit hörd. Du ska få en son.

Ängeln vet både könet och namnet. Sakarias uppmanas att ge honom namnet JOHANNES. Det betyder: Gud är nådig. Det namnet talar vem Gud är och hurudan Gud är.

Viktigt att gå i kyrkan med förväntningar. Vad kommer Gud att säga mig idag? Vad kommer han ett göra med mig.  När jag var präst på Åh, samlade vi ofta en bönegrupp och bad en timme före varje högmässa. Vi sa till varandra: Vad tror ni Herren kommer att göra idag? Han gjorde alltid mycket. Våra ögon och öron öppnades för Herrens närvaro.

Sakarias går till templet. Där drabbas han av det oväntade. Han får ett personligt och profetiskt budskap. Gud har hört hans bön. Han ska få en pojke, som ska heta Johannes. Och sedan berättar ängeln Gabriel en hel del fantastiska saker om Johannes. Han skall bli din glädje och fröjd … han skall bli stor inför Herren; vin och starka drycker skall han aldrig dricka, han skall uppfyllas av helig Ande redan i moderlivet

Jesus sänd änglar till oss 
För att hjälpa oss se ditt verk. 

 

Vill du bli stor inför Herren
6. Ta då emot fyra råd av Johannes
I denna sista del av predikan ska vi försöka intervjua Johannes själv om vad det var som gjorde att han blev stor inför Herren. Vi frågar honom vad han ger oss för recept för att också bli stora inför Herren. Han ger oss några råd: 

- Var inte rädd för att ha det tråkigt
Jag hade det ibland rätt tråkigt, börjar Johannes. När jag växte upp var jag ett ensamt barn. Mina föräldrar fick inte fler barn. När jag blev lite äldre, gav jag mig ut i öknen. Det blev en viktig tid för mig. Jag blev stark i anden. Jag hittade en inre styrka, därför att jag  lärde mig att vara stilla, lyssna. Det var en rik tid för mig. Mitt böneliv blev rikt.  Min fantasi engagerades.

I vår intervju med Johannes hör vi hur han säger till oss: Var inte rädd för att ha tråkigt. Det kan bli rika tider för dig då du mognar och kan bli ett tufft redskap till Herrens ära. 

- Våga bli liten
Johannes berättar att han blev mycket känd. Folk strömmade ut till hans ökenmöten. Men där hände det något som förändrade mitt liv, säger Johannes.  Jag mötte Jesus. Han lärde mig ett annat räknesätt. Den som är störst han vare den minste. Då måste jag säga: Han måste bli större och jag mindre (Joh 3:30). När jag var stor, sa Johannes, såg jag bara hur galna alla människor var. Jag såg ned på dem. Jag kallade dem huggormars avföda. När Jesus blev stor för mig, såg jag dem med Jesu möjligheter. Det var två ting som Jesus kunde, sa Johannes. Det ena var att ta bort synder. Det andra var att fylla med helig Ande (läs Joh 1:29 och 33).

Och nu tittar Johannes  på oss och säger: Vill du blir stor inför Herren så våga bli liten. Du får en ny utsiktspunkt. Du får se varje knepig människa med Jesu möjligheter. Varje människa är ett möjligt helgon. 

- Öppna dig för den helige Ande
Var noga med din inre värld, säger Johannes till oss. Det finns så mycket som kan lura dig bort från det friska livet. MacDonalds och vodka och datorspel lockade mig aldrig, säger Johannes. Min älsklingsrätt var solgrillade gräshoppor och vildhonung och det friska Oasvattnet.  Sök upp oaserna. Där hittar du hemligheten med att leva rikt som kristen. Hemligheten är den helige Ande. Låt dig uppfyllas av Ande.

4. Våga vara tuff
Johannes berättar att det var ett tufft jobb han hade. Han skulle få många att vända om till Herren. En del gjorde det. Andra vägrade. Jag blev så upprörd, säger Johannes då jag såg hur illa folk levde. Föräldrar struntade i sina barn. Papporna hade inget hjärta för dem.  Och de ledande levde hur som helst. Jag gick en dag upp till kungen och spände ögonen i honom och sa: Du lever i synd, Herodes, du lever sambo med din brors hustru.  Han blev naturligtvis arg och kastade mig i fängelse. Herodes tyckte jag var för stor, så han gjorde mig en decimeter kortare.

Gud har sändebud som påminner oss om att vårt kärleksförhållande till honom är grunden och drivkraften i allt vårt handlande. Han sänder Elia. Han sänder Johannes Döparen. Han sänder Jesus. Han sänder apostlar, profeter och prostar. Han vill sända dig. Alla dessa har hittat något spännande som de inte hålla tyst om.
Vi sjunger:

Jesus vi prisar ditt namn 
Din är äran i evighet. Jesus vi prisar ditt namn.  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg