Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Heliga trefaldighets dag Årg 1 - Trefaldighet

Dagens gammaltestamentliga text är den judiska trosbekännelsen. Hör Israel! Herren är vår Gud, Herren är en, som fortsätter i en uppmaning att älska Gud på tre kompletterande sätt, med hela hjärtat, med hela själen och med all vår kraft. Trefaldig kärlek. (5 Mos 6ff)

 När Jesus får frågan om det viktigaste budet citerar han detta och lägger till att därefter kommer, du ska älska din nästa som dig själv. Trefaldiga kärleksobjekt, Gud, vår nästa och oss själva.

Vi har en treenig Gud, en Gud som redan i sig själv har en kärlek som bygger på genuin relation. En kärlek mellan Fader, Son och Helig ande som han vill innesluta även oss i. 

 När nu Gud är kärlek och dessutom treenig så tycker jag om att tänka att även vår kärlek ska vara trefaldig. Den får inte stanna vid oss själva, den får inte stanna vid Gud, den ska inbegripa alla tre kärleksobjekten, Gud, andra och oss själva. Den ska heller inte stanna vid en flyktig känsla, den ska beröra vårt hjärta, ta vår själ i anspråk och läggas kraft på. Den ska skänkas i all vår brist och inte ges halvdant utan genomsyra oss helt som personer.

Det krävs mod att älska, likt Sonens mod att ge upp av det egna för att vinna något större och helare. Det krävs beslutsamhet, tålamod och vilja till förlåtelse likt Faderns önskan om gemenskap trots allt. Det krävs en vind i våra hjärtan som lyfter oss och smeker ömt över vår egen skörhet. Helig Ande. 

 Han är en god lärare den trefaldige Helige, i trefaldig kärlek.

Heliga trefaldighet – heliga kärlek.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg