Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Åttonde söndagen efter Trefaldighet

Andlig klarsyn

Åttonde söndagen efter Trefaldighet är dagen då vi kan få hjälp med att kunna se klart. Vi behöver be om urskillningens gåva för att kunna förstå och se vad det är som sker, i det som sker. Gå inte på vad som helst som ser andligt ut. Allt som ser andligt ut kommer inte från Gud.  Den helige Ande är vår trogna hjälpare, som drar oss nära Jesus och hjälper oss att lyssna till honom.  I predikans psalm nr 362 kallas den helige Ande för ”ädla ljus”,”kärlekseld” och ”högsta tröst”. Anden längtar efter att få ge oss både ljus och eld och tröst.

Martin Luther, Olaus Petri och Anders Frostensson har hjälpts åt att skriva denna psalm 362.  I psalmboken står att melodin är en medeltida ”leismelodi”. (leis är en förkortning av Kyrie eleison – Herre förbarma dig).

Söndagens läsningar: Mika 3:5-8, 1 Joh 4:1-6, Matteus 7:15-21, Psaltaren 119:30-35.

Predikans text: Matteus 7:15-21
Jesus sade: ”Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. På deras frukt skall ni känna igen dem. Plockar man kanske druvor på törnen eller fikon på tistlar? Så bär varje gott träd bra frukt, men ett uselt träd bär dålig frukt.  Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett uselt träd bära bra frukt. Varje träd som inte bär bra frukt huggs ner och kastas i elden.  På deras frukt skall ni alltså känna igen dem. Inte alla som säger ’Herre, herre’ till mig skall komma in i himmelriket, utan bara de som gör min himmelske faders vilja.”  

Vi läser Psalm 362:1
O helge Ande, dig vi ber
att du oss tro och visshet ger...  

Akta er, säger Jesus. Han låter så allvarlig. Det är tydligen något mycket viktigt han vill oss idag.  Akta er för de falska profeterna, som kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar.  

Akta er! Gå inte på vad som helst. Det står en ständig kamp om oss människor. Episteln talar om falska profeter. Det är sådana som vill påverka oss med sina budskap. En del kommer utifrån. Tidningar, TV, böcker, människor. Vi utsätts för ständig påverkan, indoktrinering, propaganda, ett enormt informationsflöde. Affärsmän, politiker, reklamare, journalister, rörelser av olika slag vill styra våra tankar. Man vinklar TV-program. Man gömmer undan halva sanningen i tidningsartiklar. Man tvättar våra hjärnor. Manipulerar, lurar. Och allt detta gör oss osäkra: Vad ska vi tro?  Vi tror att vi är självständiga. Det är vi nog mycket mindre än vi tror.

Dessa falska profeter de kommer till oss också i kyrkan. Akta er särskilt för dem. De kommer till er förklädda till får men i sitt inre är rovlystna vargar. Utanpå ser de ut som får. Fårpälsen sitter bra. Man klär ut sig. Ser ut som en kristen, man lyfter händerna, himlar med ögonen, lär sig det fromma innesnacket.

Jesus är ju herden och vi kristna hans får. En del nöjer sig inte med att vara ett litet bräkande får i Herdens vård. Man vill vara som den stora stygga vargen. Som skräms och vill vara stor och märklig och bli beundrad. Man vill ha makt och inflytande.  Man klär ut sig som ett får.  Men inuti bor det en varg.  Akta er, säger Jesus. Gå inte på vad som helst som ser andligt ut.

Är det inte detta som psalmen kallar för svåra tider. Vi sövs ned. Nickar till i vårt andliga liv. Låter oss luras. Och rätt som det är hamnar fåret som söndagsmiddag hos vargen. Är det på det sättet vi vill lämna livet?

Vågar vi gå vidare utan att ta emot de himmelska resurser som Bibeln lovar oss? Vi behöver ropa på den helige Ande, han som älskar att ställa upp för oss som vår hjälpare. Vi behöver ta emot all den tro och all vishet och visshet, som vi kan få. O helge Ande, dig vi ber att du oss tro och visshet ger...
Begrunda först. Sjung sedan Psalm 362 vers 1.  

Vi läser psalm 362 vers 2:
O ädla ljus, din klarhet ge,
att vi kan Jesus Kristus se...

När vi hörde episteln läsas, hörde vi ett kärleksbrev till oss. Det är Johannes som skriver det.  Mina kära skriver han. Om man älskar någon vågar man också varna och ropa högt när man ser att en fara är på väg. Vår snällhet och vår tolerans är kanske i stället kärlekslöshet.  Vi behöver hjälparen den helige Ande för att hitta rätt. I psalmen kallas Anden för o ädla ljus. Där Guds Ande får ta hand om oss får vi ljus och klarhet över mycket mörker. 

Men när den helige Ande kommer är det många andra andar i farten. När några på 60-talet förkunnade att Gud är död var det genast några som förkunnade att Satan lever. Och så började Satansdyrkan och massa ockulta krafter att komma in i vårt land. När en nittonåring för en tid sedan tände eld på en träkyrka, skrev han en hälsning på lillkyrkans dörr 'Hell Satan'. Satanister är i farten i vårt land. Den som bryter ned en mur, honom stinger ormen (Pred. 10:8). Gud har satt kärlekens skyddsmur omkring oss. Vad händer om du bryter ned muren? 

Andens vind blåste rätt kraftigt på 70 och 80-talen. Många hittad ett nytt liv. Församlingar förnyades. Det blev som det står i Apostlagärningarna: Även en stor mängd präster började omfatta tron (Apg 6:7). Det var rika tider.

Men något mer hände. Satan ställde till med motvind. Det Satan framför allt vill göra är att skymma Jesus eller förvränga bilden av vem Jesus är. Vi får gärna säga att vi tror på Jesus, vi får gärna vara religiösa och kyrkliga. Men om vi säger att vi älskar Jesus och vill följa honom, då blir Satan vild. Han är allergisk mot Jesuskärlek. Han får knotter i huden och gör allt för att vi ska se på oss själva i stället för på Jesus. Vi behöver be om ljus och klarhet så att vi kan Jesus Kristus se. O ädla ljus, din klarhet ge, att vi kan Jesus Kristus se.

Johannes skriver i sitt kärleksbrev till oss för att vi ska akta oss för dem som talar fel om Jesus. Man kunde tala vackert om Jesusgestalten som någon slags upphöjd idealmänniska. Jesus kom att bli någon som svävar några kilometer ovanför oss.

Man glömde inkarnationen att Gud blev människa i Jesus.
Man förnekade försoningen, att Jesus dog för oss på korset.
Man förnekar uppståndelsen att Jesus segrat över döden.  

Problemet med detta är inte att man förnekar en massa lärosatser, utan att man förnekar det liv Jesus kommit för att ge. Johannes talar om hur farligt detta är. Den ande som förnekar Jesus är inte från Gud (1 Joh 4:3). 'Var och en som gör Jesus om intet är inte av Gud', säger han ordagrant.   Akta er för dem. Den gammaltestamentliga texten talar om att falska profeter, siare och spåmän ska skämmas. De skall alla täcka över sitt skägg, ty inget svar kommer från Gud (Mika 3:7, SFB).

Jesus är Gud som blev människa. Han är den gråtande Guden, den Gud som lider sig fram till oss. Han vet hur det är att leva som människa här på jorden.  Han vet vad hunger och svält är. Han har törstat, så att munnen blev torr som fnöske. Han vet vad det vill säga att bli hånad och föraktad och ifrågasatt och missförstådd. Han kunde bli trött. På korset dör han av utmattning. Han blev också trött på människor ibland.  Hur länge måste jag stå ut med er? Han var rädd för att dö, så rädd att hans svett blev som blodsdroppar. Allt det som vi människor varit inne i eller kommer in i, där har Jesus redan varit.  Jesus kom ned till vår värld för att rädda oss från allt det som  vill fånga oss. Han har besegrat allt detta djävulska och han gör det nedifrån.

Johannes, kärlekens apostel, vill riktigt tala om för oss, att vi tappar både kärleken och trösten och ljuset och glädjen om vi tappar bort vem Jesus är.

Får Jesus inte vara Guds son som blev människa tappar vi trösten.

Får Jesus inte vara försonaren, som  dött och uppstått för oss ja, då får vi fortsätta att kånka fram med våra jobbigheter ... 

Vi behöver be om ljus för att bli klarsynta: O ädla ljus, din klarhet ge, att vi kan Jesus Kristus se... Begrunda först. Sjung sedan Psalm 362 vers 2.  

Vi läser psalm 362 vers 3:
O kärlekseld i hjärtat brinn,
allt hat, all ljumhet övervinn...

Jesus säger att vi ska akta oss för dessa falska profeter. De lurar oss bort från kärleksförhållandet till Jesus. De vill ha oss för oss själva. Detta kan göra oss mycket osäkra.  Vem kan man egentligen lita på? Och det kan bli orsaken till mycken misstänksamhet, dömande och fördömande. Allt blir farligt. Men Jesus säger: Vänta tills frukten kommer. På deras frukt ska ni känna dem.

Det finns usel frukt säger Jesus. Frukten, det är resultatet av vad vi säger och gör. Och resultatet av vad vi hör och tar in i oss? Blir vi bara mer och mer självupptagna, hagalna. Paulus talar om köttets gärningar. Det är resultatet av att köttet, mitt stora jag, står i centrum. Paulus gör en lång lista på dessa gärningar i Gal 5:19-21.

Där finns smutsiga och äckliga synder som otukt, orenhet, liderlighet.
Där finns religiösa synder som avguderi, trolldom.
Och taggiga synder som fiendskap, ofördragsamhet, vrede, intriger, splittringar, kätterier.
Där finns våta synder som dryckenskap, utsvävningar.
Där finns skumma synder, som här kallas annat av samma slag.

Alla är resultat av att mitt stora JAG står i centrum. JAG vill ha.  JAG vill bli tillfredsställd. JAG utnyttjar andra. När vi själva slår in på den linjen blir vi oerhört jobbiga för människor omkring oss. Ett uselt träd bär dålig frukt


Det finns en annan möjlighet, säger Jesus. Ett gott träd bär bra frukt.  Det är Andens frukter som är kärlek, glädje, frid, tålamod, vänlighet, godhet, trofasthet, ödmjukhet och självbehärskning.  Vi ska leta efter den goda frukten. Blir vi själva och blir människor omkring oss mer befriade, förlösta, glada, trygga av det vi hör och vad vi gör. Riktiga profeter förmedlar god frukt.

Jesus säger hur vi ska kunna bära sådan frukt. Om någon är kvar i mig och jag i honom, bär han rik frukt (Joh 15:5). Vi håller fast vid Jesus, växer fast vid honom. Vi blir trädkramare, som håller fast vid korsets träd. Andens frukter är att livet från Jesus genomsyrar oss, präglar oss. Det är ett rikt liv vi får leva.  Vi behöver be om en kärlekseld i våra liv, som får all ljumhet och djupfrysthet att smälta ner. Ett himmelskt förvandlingsunder. O kärlekseld i hjärtat brinn, allt hat, all ljumhet övervinn...
Begrunda först. Sjung sedan Psalm 362 vers 3.   

Vi läser psalm 362 vers 4: 
O högsta tröst i all vår nöd,
tag bort vår fruktan, var vårt stöd...

Jesus säger: Inte alla som säger 'Herre, herre' till mig skall komma in i himmelriket, utan bara den som gör min himmelske faders vilja.

Det är inte fel att säga: Herre, herre... Vi hittar de stora hemligheterna i den kristna tron, när vi bekänner Jesus som Herre. När han får sitta på tronen i våra liv då kommer strömmar av levande vatten, det friska livet. Vi hittar källsprången, kraftkällorna.

Nu kan allt se riktigt ut men vara fel ändå. Man säger de rätta orden med munnen, Men det som Jesus säger, påverkar inte min vardag. Varför gör det inte det? Jo, därför att vi inte släppt in Jesu ord i vårt innersta. Vi har varit på bibelkurs eller kyrkodagar, kommit i kontakt med strömmar av levande vatten. Vi har duschat i nåden. Uppfriskande! Men det rann utanpå oss. Det måste få komma in i oss. Man lyssnade med hjärnan. Men Gud vill att vi ska lyssna med hjärtat. Vi ska finna Gud om vi söker honom av allt vårt hjärta, står det i bibeln (Jeremia 29:13). Det som kommer in i hjärnan stannar i minnotekets frysfack. Mycket lite sipprar ner. Men när vi lyssnar med hjärtat, lyssnar inåt och hör vad Herren säger till oss, så går det in i hjärtat, det kommer in i blodomloppet, och via blodkärlen pulserar de ut till kroppens alla delar. De når händer och fötter och ögon och öron och åstadkommer en känslighet ut i fingertopparna. Vi hör Jesus och det han säger blir en drivkraft att göra den himmelska Faderns vilja.

Att ha Jesus till sin Herre är att vara beroende av honom.  Vi får komma till honom som den som behöver tröst och hjälp med sina rädslor.  Att veta om sin svaghet är stort.  Då vet jag att jag inte klarar av det här krångliga livet utan Jesus. Jag klarar inte av att leva och jag klarar inte av 'den stund när vi den bittra död skall smaka'.

Men den som upptäckt Jesus som Herre mitt i alla rädslor och all svaghet, vill gärna tala om för sin inre människa vad den skall göra: Höj din röst i lovsång, ropa ut i fröjd: Jesus är min Herre, han gör allting nytt (psalm 359:5).

O högsta tröst i all vår nöd, tag bort vår fruktan, var vårt stöd...

Begrunda först. Sjung sedan Psalm 362 vers 4.    Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg