Stiftelsen Bibelskolan.com
 

8 e Tref - Rutten frukt, fårskalliga vargar och den farligaste profeten

Matt 7:15-21

Finns det falska profeter idag? Är Jesu varningar ett passerat stadium i kyrkohistorien, eller gäller det än idag att se upp? Guds Ande gör något nytt inom kristenheten sedan några årtionden, som innebär att kristna grupper som förr inte ens kunde tala med varandra nu börjar känna igen varandra som syskon i Herren. Det är i enlighet med Jesu förbön för sin Kyrka att detta sker. Nog bråkar vi för det, men vi gör det i kärlek, som syskon ju gör. Nog har vi olika uppfattningar, och nog vägrar vi kompromissa bort vad vi blivit övertygade är sant – men vi vägrar också ge upp vår lydnad för Jesu bud att vi skall älska varandra. Och just därför att vi börjar röra oss mot varandra, finns det skäl att lyssna noga till Jesu undervisning om falska profeter – och särskilt noga om vi har svårt att säga vilka de är.

 Vissa falska profeter är lika lätta att upptäcka som rutten frukt

Johannes ger ett kännemärke på dem: de undervisar annorlunda än apostlarna om vem Jesus är. Apostlarna hade en stor frihet att undervisa på sitt eget personliga sätt, och vi kan se att de betonade vissa saker olika mycket. Men de förnekade inget av det de hade fått sig givet av Jesus, och därför är deras undervisning den enda sanna grunden Kyrkan kan byggas på. Så vare sig dessa falska profeter heter Mohammed, Russel eller Fossmo, så är de lätta att känna igen. De börjar ofta med en rätt tro, men eftersom de väljer att inte hålla fast vid apostlarnas undervisning på ett eller flera områden, urartar deras sällskap snart till en sekt. Faktum är, att en hel nationalkyrka kan bli en sekt om den avviker från den apostoliska grunden.

Dessa falska profeter är lätta att upptäcka, men Jesus är mycket tydlig med de konsekvenser det får att förleda en av dessa hans minsta: det usla trädet kommer att huggas ner och brännas upp.

 Andra falska profeter utger sig för att vara fårskalligare än de är

En del falska profeter bryter sig inte loss från Kyrkan, utan tvärtom: de ”kommer till er”. De är på grund av sin förklädnad svåra att upptäcka. Den moderna språkteorin hjälper dem idag, när den hävdar att det inte finns något objektivt sant sätt att förstå någonting, utan det är upp till lyssnaren att själv avgöra vad varje sak betyder. Så kan dessa falska profeter använda de rätta orden, förkunna apostolisk lära och i det yttre bete sig som får i hjorden – men egentligen mena något helt annat och vara något helt annat än ett får i den Gode Herdens hjord.

Här måste vi i Guds församling be om gåvan att skilja på andar, för utan Guds Andes hjälp är det lätt att bli bedragen. Och att bli bedragen av en varg utklädd till får är att bli utsatt för en rovlysten livsfara.

 Men inte ens rätt lära öppnar dörren till Guds rike

Rätt lära är oerhört viktigt, eftersom falsk lära leder till fördärvet. Men rätt lära frälser inte. Den farligaste profeten är den som bor inom var och en av oss. Vår gamla människa vill gärna bli frälst (men hur skulle då himlen kunna fortsätta vara himmel – den skulle ju bli som jorden…), är väldigt religiös när det är lämpligt (”Gode Gud, hjälp mig ur det här, så lovar jag att…”) och har lärt sig att använda alla de rätta orden. Men även demonerna är rättläriga. Dörren till Guds rike öppnas inte bara för att vår gamla människa är rättlärig. För att komma in i Guds rike måste man göra ”min himmelske Faders vilja”. Du måste alltså både vara lika rättlärig och bli lika rättfärdig och fullkomlig som Gud. Du måste älska dina ovänner, välsigna dina förföljare, låta det regna choklad och blommor av nåd över dem som hatar dig. Klarar du det? Naturligtvis inte. Det är bara Jesus som klarar det. Det är bara Jesus som kommer in i Guds rike. Ditt hopp står inte till att du har rätt lära, utan till att Jesus frälser dig. Hans frälsningsverk innebär att Han förenar dig med sig. Han skapar en ny människa i dig, Han klonar sig själv i dig och gör en avbild av sig själv i dig. Den nya människan som föds i dopet, växer i tron och lever av Guds Ord och sakrament får dörren öppnad för sig till himmelriket. Den gamla människan kan ropa ”Herre, Herre” så mycket den vill, den kommer ändå att lämnas död och begraven i evighet. Den nya människan däremot, är i Kristus och Kristus är i henne, och hon kommer därför att besegra döden och ärva Guds rike.

 Låt oss därför döda den gamla människan varje dag (det mordet är undantaget i femte budet..!), så att den nya människan får växa till i oss, får större utrymme, bestämmer mer och mer av våra tankar och handlingar, och får prägla mer och mer av våra relationer. Så sprids frälsningen till fler och fler, trots de falska profeternas bedrägerier.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg