Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Gammaltestamentliga gestalter, av Sven Danell

Bakgrund

Personerna i Danells bok framträder alla som förebilder av den kommande Kristus. Detta sätt att läsa Gamla testamentet förekommer ofta i Nya testamentet. Jesus själv har sanktionerat denna s k typologiska metod genom att låta profeten Jona tjäna som förebild till honom själv.
I fornkyrkan odlades denna metod flitigt och den har med större eller mindre styrka fortlevt genom tiderna. I modern svensk uppbyggelselitteratur torde den typologiska metoden vara endast sparsamt företrädd.

Biskop Sven Danell vill med denna bok försöka fylla en lucka i detta avseende. Hans strävan har varit att tänka sig in i hur Jesus kan ha läst berättelserna om de fromma fäderna och hur han tolkat deras levnadsöden, när han genomgick de heliga skrifterna under vandringen till Emmaus.

Bokens förord


Om ett förord utgör författarens tillfälle att avbörda sig sin tacksamhetsskuld till dem som möjliggjort hans arbete, är min situation svår. Det är mig omöjligt att redogöra för mina källor, så långt de inte finns i Bibeln, och jag är i stor utsträckning omedveten om varifrån jag har fått de här presenterade tolkningarna. De två nutida författare från vilka jag vet mig ha lånat flitigt är Hellmuth Frey i hans kommentarer till kap 12-25 i Första Mosebok (Das Buch des Glaubens) och till kapitlen 25-35 (Das Buch des Kampfes) samt Derek Kidner i hans Genesiskommentar i Tyndales kommentarserie. Må ingen av dessa göras medskyldig till felen och bristerna i föreliggande bok, inte heller vännen Per-Olof Sjögren, som uppmanade mig att skriva den.

Den har skrivits utan vetenskapliga anspråk. Den linje jag har sökt följa är att läsa varje bibelställe så, som Jesus kan tänkas ha läst det och utlagt det för lärjungarna efter sin uppståndelse.
I övrigt får boken tala för sig själv.

Drota, Karlsborg, sommaren 1971
Sven Danell


Innehåll

Abraham
1 Början: Herren sade ...
2 Uppbrott, fall, upprättelse
3 Världshistoriens stormar och kyrkans lilla skepp
4 Anfäktelse
5 Att hjälpa Gud på traven
6 Förbundet bekräftas
7 Abrahams förbön
8 Äntligen
Studiefrågor


Isak

1 »Man skrattar»
2 Eldprovet
3 O, fågel långt ifrån ...
4 Brunnsgrävaren
5 Gud ler
Studiefrågor


Jakob
1 Den osympatiske fromme
2 Oförskylld nåd
3 Bortvältad är stenen
4 Omskolning
5 God herde
6 Kamp med Gud
7 Sorg och salighet
Studiefrågor


Josef
1 Förebilden
2 Drömmaren
3 Såld
4 Upphöjd
5 Försoning
Studiefrågor


Mose
1 Räddad för att rädda
2 Kallelsen och Gudsnamnet
3 Släpp mitt folk
4 Röda havet och Sinai
5 ökenvandring
6 Epilog
Studiefrågor


David
1 Skuggan faller framåt
2 David bedjaren
3 David profeten
4 David förebilden
 Studiefrågor


Jona
1 Historisk?
2 Straffet för olydnad
3 Full bekännelse. Vändpunkt
4 Jonas tecken
5 Svarslös
Studiefrågor

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg