Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Gammaltestamentliga gestalter, av Sven Danell

Denna studiebok återger och kommenterar sju levnadsöden ur Gamla testamentet, den förra delen av kristendomens heliga skrift, Bibeln. Man möter ibland föreställningen att Gamla testamentet skulle innehålla texter av lägre värde och mindre betydelse för kristendomen än Nya testamentet. Det finns inga vare sig historiska eller teologiska skäl för en sådan uppfattning. Det gamla förbundets texter har genom kyrkans historia lästs med lika stor iver som det nya förbundets, ja, ofta med än större.

Rent innehållsligt finns heller inget skäl att diskriminera Gamla testamentet. Däremot har det för den kristna kyrkan alltid varit naturligt att läsa det i ljuset av det Nya testamentet.

Studiearbetet kring »Gammaltestamentliga gestalter» är alltså ett studium av den urkund, som för en kristen uppleves som mer förpliktande än någon annan, Bibeln, och i Bibeln den del som främst innehåller löften, Gamla testamentet.

Folkbildningsarbetets målsättning har beskrivits som uppgiften att ge »insikt i den egna åsikten». Skall man ge en rättrogen bild av den betydelse, som Gamla testamentets texter har för kristen tro, måste alltså dessa löften läsas i ljuset av deras uppfyllelse, Kristus. Det är denna »åsikt» man bör ge insikt i.

Såväl boken som den tillhörande studieplanen innehåller därför en rad uppgifter som aktualiserar de gammaltestamentliga texternas budskap till och betydelse för tro och liv i den kristna kyrkan. På så sätt vill studiearbetet fylla sin uppgift som »rörelseskolning».

Det kan vara naturligt att ägna en studiesammankomst åt vart och ett av de sju kapitlen. Med det första inledande sammanträdet skulle man då komma att arbeta tillsammans åtta gånger. Skulle cirkeln önska fler sammankomster vållar det säkerligen inga svårigheter att dela några av de sju kapitlen på två sammankomster. Vilka det blir bör deltagarna själva avgöra.

Denna studieplan innehåller därför endast samtalsuppgifter till de sju kapitlen. Planeringen av antalet sammankomster och »programmet» för dessa överlåtes åt cirkeldeltagarna.

Sven DanellVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg