Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Första årgången

_________________

Den helige Mikaels dag

Änglarna 

 

Den helige Mikaels dag är änglarnas dag. Finns änglar? Svar: Ja. Ängel betyder budbärare. Budskapet heter evangelium, som betyder ett glatt budskap. I ordet evangelium gömmer sig en ängel: ev-ANGEL-ium. Där finns en budbärare, som bara vill besöka oss och ge oss glada budskap. Änglarnas uppgift är att leda lovsången inför tronen och vara Guds tjänare, som han sänder till jorden. Hur ser de ut? Inte som överviktiga barn med klotrunda och röda kinder. Ibland har de vingar. Ofta har de vita kläder. Ser man någon i vita kläder kan man misstänka att det är fråga om en ängel. Men ibland har de vardagskläder och slår sig ned vid köksbordet hemma hos oss (se Hebr 13:2). 

I dag träffar vi ängeln Mikael. Hans namn betyder Vem är som Gud? Mikael vill hjälpa oss med två ting:

1) att sjunga om Guds makt och storhet. Vem är som Gud?  Vilken mäktig Gud vi har!

2) att vara tuffa mot ondskans makter. Tillsammans med Mikael och hans änglar får vi idag sjunga om Guds seger över ondskan: Du mörkrets välde sönderslog, oss in i Sonens rike tog. Det är psalmen 332, som idag skall följa oss in i predikan. Den skrevs av Anders Frostensson 1981 på en melodi från 1600-talet.

Första årgångens läsningar: Daniel 6:16-22, Upp 12:7-12, Luk 10:17-20, Psaltaren 103:19-22.

Predikans text: Lukas 10:17-20
De sjuttiotvå kom glada tillbaka och sade: ”Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.” Han svarade: ”Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er. Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.” 

 
Vi läser Psalm 332 vers 1:
Guds härlighet oss styrka ger
och glädje och uthållighet att lovsjunga: halleluja!... 

Det var nog den här psalmen de sjuttiotvå gick och gnolade på. Guds härlighet oss styrka ger och glädje och uthållighet att lovsjunga.  De hade sänts ut av Jesus och de kom glada tillbaka, står det.

Det som var fint, var att Jesus hade sänt ut dem två och två. Det säger oss att vi behöver varandra. Två går tillsammans, två lovsjunger tillsammans. När de talar om Jesus för andra, då talar den ene och den andre ber. Det kan bli himmel på jorden, när vi gör så.

Jesus sänder ut dem, för att de tillsammans skall bereda människor på att Han vill komma till dem. När de går i lydnad för Jesus händer så mycket. Ja, det var så fantastiskt alltsammans!

De har talat om Guds rike och människor har lyssnat. Ingen gäspar åt deras predikningar. De ber för de sjuka och de får se hur hälsan kryper in i kroppen. När de kommer tillbaka till Jesus, berättar de om allt som hänt. Herre, till och med demonerna lyder oss när vi uttalar ditt namn.

Det finns demoner, onda andar, som kan anfalla oss människor och som kan binda och fånga oss, ja t.o.m. ockupera oss. Men när vi uttalar Jesu namn över dem, viker de. Namnet JESUS är som en strömbrytare, som låter ljuset flöda in. Mörkret måste vika, när vi uttalar det namnet och bekänner oss till Jesus. Guds härlighet oss styrka ger. Den glädjen vill Jesus att också vi skall få. Glädjen över att se, hur det funkar att leva i tro på Jesus. Få se hur det onda viker för namnet Jesus. Få se hur bekännelsen och lovsången till Jesus får ondskans makter att lomma iväg.  Vi sjunger vers 1: Guds härlighet oss styrka ger … 


Vi läser Psalm 332 vers 2:
Du mörkrets välde sönderslog,
oss in i Sonens rike tog, in i ljuset: halleluja!...

När de sjuttiotvå kommer tillbaka till Jesus, fyllda av glädje, säger Jesus: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt. Vad hade Satan i himlen att göra? Satan var från början en av Guds änglar. Hans uppgift var att leda lovsången och att bära ljuset. Hans namn Lucifer betyder ljusbärare.

Jesaja berättar att han greps av högmod. Han ville göra sig lik Gud själv. Han ville själv sitta på tronen. Och han försöker lura oss att göra så. (Läs Jesaja 14:12 ff.). Det som händer med Lucifer, det händer med babelskungen och det kommer att hända med var och en som upphöjer sig och gör sig till gud.

Dagens epistel från Johannes Uppenbarelse 12 berättar om vad Satan, Lucifer, gjorde i himlen.  Han anklagade oss både dag och natt inför Gud. Gud blev så trött på honom att han lät slänga ut honom från himlen. Och Jesaja utropar: Hur har du inte fallit från himlen, du strålande morgonstjärna. Det var samma händelse som episteln talar om: Det blev en strid i himlen. Mikael och hans änglar gav sig i strid mellan Mikael och draken. Episteln berättar att draken, var ormen från urtiden, han som kallas Djävul och Satan, han som förför hela världen. Och episteln berättar om hur det gick i den striden. Draken och hans änglar störtas ner på jorden. (Läs Upp 12:7-12). Jesus säger i evangeliet: Jag har sett Satan slungas ner från himlen som en blixt.

Lägg märke till detta:
Satan slängs ut från himlen.
Jesus sänds ut från himlen.

När värmen möter kylan, blir det en våldsam urladdning. Det blir blixt och dunder! Heavens angels börjar kämpa mot hells angels. En våldsam drabbning Drabbningen kulminerar på Golgata. Här var mellan ljuset och mörkret en strid. Dock segrade ljuset till evig tid. Nedstörtad är döden och tron står opp … (Psalm 146:2).

Satan slängs ned till jorden. Ve över jorden! Nu skulle det kunna bli riktigt farligt att leva på jorden (Upp 7:12) om det inte fanns bra hjälpmedel mot Mörkrets makter:

- Ljusets rustning (Rom 13:12 och Ef. 6:10 ff). Kampen är inte mot människor utan mot ondskans andemakter.

- Lammets blod. När blodet renar från synd tappar Satan greppet.

- Vittnesbördets ord.  Kom ihåg Jesu recept i frestelsen. Tre gånger: Det är skrivet … Ha bibelord till hands. Ett ord kan honom fälla (Psalm 237:3).

- Livets ljus. Sedan Jesus kom, kan det aldrig bli riktigt nermörkt. Han säger: Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12). Fördömelsen når inte fram. Jesus ber för oss (se Rom 8:1, 8:34).   

Det finns en plats där det onda inte rår på oss. Det är i det kraftfält som heter i Kristus. Du mörkrets välde sönderslog, oss in i Sonens rike tog. Paulus uttrycker den tanken så här i Kolosserbrevet 1:13: Han har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike. Vi är döpta in i Kristus (Rom 6:3, Gal 3:26-27).  Det är fantastiskt att få leva i dopets kraftfält – i Kristus. Det finns ingen fördömelse för dem som är i Kristus Jesus (Rom. 8:1. SFB.). Anklagelserna tystnar. Men utanför kraftfältet i Kristus finns mycken fördömelse. Jag dömer ut mig själv. Jag dömer ut andra. Skuldkänslor, nederlag och misslyckanden anklagar mig. Varför gjorde du så?

Bakom dessa fördömande  tankar står Satan. Han anklagar oss dag och natt. Night and day. Från Paulus får vi ett motord med ljus och tröst i.

Vem är den som fördömer? Kristus Jesus är den som har dött, ja än mer, den som har blivit uppväckt och som sitter på Guds högra sida och ber för oss (Rom 8:34). Du har gått till Fadern, står inför hans tron, ser ditt folk i kärlek, beder för dem nu (Psalm 359:3)

Lägg märke till detta:
Satan (hån)ler åt våra nederlag.
Jesus ber i våra nederlag.

När jag ser på Jesus förlorar anklagelserna sin makt.  Ljuset driver bort mörkret. Där vid korset mötet vi honom, som försonat oss med Gud och drar oss genom dopet in i ljusets rike. Skuldens ångest är förbi, som det står i vers 2.  

Vi sjunger denna vers: Du mörkrets välde sönderslog … 


Vi läser Psalm 332 vers 3:
Han oss en synlig bild har gett
av gudomsmakten ingen sett, född av Fadern: halleluja!...

Gud har blivit synlig genom Jesus. Det blir himmel på jorden där Jesus går fram. Ingen har någonsin sett Gud. Den enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh. 1:18, Giertz).  Jesus vet, vad som finns i Faderns hjärta. Han har kommit för att tala om det för oss.  Hela hans liv är en stor bilderbok om Guds kärlek.

Jesus var alltid beroende av Fadern. Jesus, Guds Son, vill hjälpa oss, Guds barn, till att bli lika beroende. Se upp så att du ser uppåt!

Det grekiska ordet för människa – anthropos – betyder att vända ansiktet uppåt. Vi blir mänskliga då vi gör så. Djuren ser nedåt och roffar åt sig.  Vi ser uppåt och tar emot.

När vi gör så, får vi ta emot samma uppdrag som Jesus fick: Ja, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och att stå emot fiendens hela styrka, och ingenting skall skada er.

Jesus ger oss makt, auktoritet, fullmakt.Vi får Jesu uppdrag att stå emot det onda. Och göra det i Jesu namn. Med hans auktoritet. På hans uppdrag går vi emot det onda. I syndafallsberättelsen startade det uppdraget. Ni skall söndertrampa ormens huvud (Läs 1 Mos 3:15, Bibel 1917). Jesus gjorde det. Vi får i hans efterföljd och i hans namn, fortsätta att göra det så fort det onda slingrar sig fram. Det betyder: Leta upp ondskans huvud, platsen där det onda tänks ut, trampa sönder det. Men lek inte med det onda. Ty då händer det att, ormen vänder sig om och ger dig ett hugg, ett sting i hälen (Läs 1 Mos 3:15, Bibel 1917).  Det gör så ont.  Du får svårt att gå.  Du kan inte trampa. Blir så rädd och försiktig och haltar dig fram genom livet.

Om detta hänt dig, är det viktigt att bekänna din synd och ta emot helande i hälen.

Sedan kan du säga: Jesu du har sagt …  i lydnad för ditt ord ställer jag mig nu under din auktoritet och ditt beskydd.

Jakob skriver i Jakob 4:7 att det är två ting vi ska göra för att klara ondskans ondska:

Underordna er därför Gud.
Stå emot djävulen, så skall han fly från er.

Vi får ställa oss under Gud och proklamera Jesu seger över Djävulen.
Då vi går i lydnad för Jesus kan gudomsmakten bli synlig. Viktigt att vi sjunger lovsånger när vi bett. Vi sjunger vers 3: Han oss en synlig bild har gett av gudomsmakten ingen sett …


Vi läser Psalm 332 vers 4:
Han alltings mål och ursprung är.
Allt sammanhåller han och bär. Fred ger korset: Halleluja!...

De sjuttiotvå var glada över vad som hänt. Jesus tar inte ifrån dem denna glädje.  Men han ger glädjen en ny tyngdpunkt: Men gläd er inte över att andarna lyder er, utan gläd er över att era namn är upptecknade i himlen.

Att ha sitt namn upptecknat i himlen är att vila i vad Gud har gjort. Leva nära honom som förklarat mig sin kärlek.  Han upplever mig inte i mina gärningar. Han minns mig inte som den som gjort det eller det. Han minns mig som man minns den man älskar.

När jag förankrar mitt liv i vad jag själv har gjort, då blir jag lätt rädd. Särskilt när resultatens kurva går neråt och jag inte är så duktig längre.  Jag måste kanske då tala om för andra hur duktig jag är, måste hävda mig, bli bekräftad. Och misstänksam, Och andra tycker jag är jobbig. 

När jag i stället förankrar mitt liv i vad Gud gjort för mig, då förankrar jag mitt liv i det som aldrig kan ta slut eller gå sönder: Guds kärlek.

Fred ger korset, sjunger vi i psalm 332 vers 4. Vid korset finns fred, frid. När jag förankrar mitt liv där, frigörs jag. Jag går inte i hans tjänst för att bli älskad utan för att jag är älskad.  Namnet är upptecknat i dopet. Gud säger JA till mig.

Jesaja har ett ord till oss om det, som vi bör lära oss utantill! (Jesaja 43:1-2, 4). Sätt in ditt namn efter varje dig, min, ditt, du:

Men nu säger Herren så, han som har skapat dig, han som har danat dig …
Frukta inte, ty jag har befriat dig …  Jag har kallat dig vid ditt namn, du är min.
Om du än måste gå genom vatten, så är jag med dig eller genom strömmar,
så skall de inte dränka dig. Måste du än gå genom eld, så skall du ej bli svedd
och lågorna skall ej förtära dig.  
Du är så dyrbar i mina ögon, så högt aktad och älskad av mig


Fantastiskt att upptäcka sitt dop.
Guds JA i mitt dop är som ett himmelskt ljusflöde in i mitt liv. Betlehemsundret upprepades: Då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen (Psalm 175:2).

Mitt JA är som strömbrytare som kastar ljus över vad Gud har gjort för mig. Jag ser att han i dopet har skrivit mitt namn i Livets bok.
Vi sjunger vers 4: Han alltings mål och ursprung är. Allt sammanhåller han och bär … 


Vi läser Psalm 332 vers 5:
Med makterna i höjd och djup,
med änglarna i tronens ljus, sjung tillsammans: Halleluja!...

Änglarna lär oss idag två saker: 1) att lovsjunga Gud. 2) att lyda Gud.

En som lärt sig detta var Daniel (Daniel 6:16-22, men läs gärna hela kapitlet 6). Daniel var hög ämbetsman hos kung Dareios i Babel. ”En övermåttan hög ande bodde i honom”. Kungen har planer på att göra honom till statsminister. De andra ämbetsmännen blir avundsjuka och börjar intrigera. När Daniel får reda på detta, gjorde som han alltid hade gjort.  Han går upp  till sin bönekammare, öppnar fönstret och ber. Han söker Guds ansikte. Så gjorde han tre gånger om dagen. Vilket bra recept för oss!! Du kan läsa denna spännande berättelse i Daniel 6. Intrigerna fortsätter. Daniel hamnar i lejongropen men befrias därifrån.

I Psaltaren 55:18 lär vi oss att be tre gånger om dagen: Afton, morgon och middag vill jag sucka och klaga, och han skall höra min röst.

I Psaltaren 119:164 lär vi oss be sju gånger om dagen: Jag prisar dig sju gånger om dagen för dina rättfärdiga domslut.

Sucka ut din nöd tre gånger. Behåll inte dumheter och jobbigheter för dig själv. Då lär du dig att lovsjunga sju gånger om dagen. Sju är ju oändlighetens tal. Lovsången får inte tystna.

Änglarna vill också lära oss att lyda Gud. Dagens psaltarpsalm lär oss änglarna är starka hjältar som utför hans befallning (Psalm 103:20, 21, se också Hebr 1:14).

Guds vilja sker i himmelen. Det kan bli himmel på jorden när änglarna får lära oss att förverkliga Guds vilja. Ske din vilja på jorden såsom den sker i himlen. 

I himlen vimlar det av änglar. De lovsjunger och lyder.
På jorden vimlar det av änglar. De sjunger lovsånger för herdar, ser barnen, skyddar oss, kommer med budskap och jublar och klappar i händerna varje gång som du och andra syndare vänder om (Lukas 15: 7,10).

Vi behöver ta emot himlen på jorden för att orka leva. Himlar anamma! Tillsammans med makterna i höjd och djup, med änglarna i tronens ljus, sjunger vi nu vers 5. Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg