Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Mikaelidagen - Tänk - Änglar! Tänk - IFK!

Tänk - Änglar!

Tänk - IFK!

Varför de kallas ”Änglarna” vet jag inte. Men - låt oss använda förkortningen pedagogiskt för att komma ihåg något om himmelens änglar.

Inför Faderns Kungatron.
Där är de. Dag och natt. Och de lovar och prisar och ärar honom som sitter på tronen. Han kallas Herren Sebaoth, Härskarornas Herre, och Johannes säger, att tronen är omgiven av myriaders myriader, tusen och åter tusen i dessa härar. Oräkneliga! Men inte för Herren, för han för dem fram i räknade hopar. Han vet allt och har allt i sin hand.
Änglarna sjunger till Lammets ära, Lammet som blev slaktat. Änglarna har fokus på Herren och det Herren har gjort, och det Herren har gjort har han gjort för dig och mig.

Informerar Folket Kunnigt
Det gör de. ”Änglar mig bringa budskap från Gud”, sjöng vi förr. Änglar är budbärare. De framhäver aldrig sig själva utan budskapet. De uträttar Herrens befallning så snart de hör ljudet av hans befallning. Nästan alltid får de börja med budskapet: ”Var inte rädda!”, för när Himmelens Helighet och Härlighet genom änglarnas närvaro sveper över vår mänskliga futtighet - då ryser vi med rätta. Men de har mer att säga. ”Idag har en Frälsare fötts åt er!” ”Han är inte här, han har uppstått!” ”Varför tittar ni mot himmelen? Han ska komma tillbaka!” Enskilda blir vägledda: ”Du skall bli havande och föda en son.” Bileam, han med åsnan, fick höra: ”Inget annat än vad jag säger dig skall du tala.” Änglarna är inte förhandlingsbara när det gäller budskapet. När Sakarias, Johannes Döparens far, anför åldersskäl mot vad ängeln förkunnat, svarar ängeln: ”Jag är Gabriel som står vid Guds tron!” Smack. Som ett sigill. Det är som om Gabriel ville säga: Tror du att Gud inte vet att du är för gammal? Det är inget hinder.

Ingriper För Kraftlösa
Vi talar ibland om skyddsänglar. T.o.m dagspressen blir religiös ibland och talar om att någon har haft en skyddsängel i samband med något tillbud, ja, man talar ibland rent av om mirakler. Änglarna är sända att tjäna dem som ska få sin del av frälsningen, skriver Hebreerbrevets författare. Det är du och jag. ”Jag är så kraftlös och svag i mig själv”, sjunger vi med Lina Sandell. Då kan änglarna komma till vår hjälp. Tänk på Daniel, den gamle mannen, nedslängd i den tillslutna lejongropen! Inte en skråma - Gud sände sin ängel att täppa till lejongapen. Eller Petrus i sin cell: svårväckt, så att ängeln fick stöta honom i sidan. Vaknad ser Petrus kedjorna falla av honom. En ängel leder honom - och Petrus fattar det knappt! Eller de små i Guds rike (inte alltid bara de som är små till åren; man kan vara 43 eller 72 och vara liten också): Deras änglar ser alltid den himmelske Faderns ansikte. Se till att dessa små inte föraktas eller leds vilse!

Inser Frälsningens Kraft
Det är därför de jublar! När EN ENDA människa vänder om och tror på Jesus, då blir det glädje bland Guds änglar, för de vet hur stor kärlek Fadern har visat genom Sonen och som Anden gör levande i en människas hjärta. Och när Guds Kärlek rör sig och rör dig och mig till tro - då börjar hela himmelen att gunga av änglasång: ”Jaaaa, hon fann det!” ”Jaaaa, han har hittat rätt!”

En gång ska vi få blanda våra röster med änglarnas jubelkör. Det är när de har fått göra oss den sista tjänsten:

Sänd, Herre, dina änglar ut, att själen må vid livets slut av dem till himlen föras;
och låt min trötta kropp i ro sig vila i sitt tysta bo, tills där din röst skall höras.
Då skall jag, klädd i helig skrud, med mina ögon skåda Gud
och av hans nåd och härlighet mig fröjda i all evighet.
O, Jesu Krist, ack, bönhör mig, ack, bönhör mig.
I liv och död jag tillhör dig.


Frågor?
Vad IFK är?
Fråga en göteborgare .....Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg