Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika går i lära hos Jesus (Matt 5:1-2)

Vad menas med att vara en lärjunge till Jesus?
Matt 4:17-25, Matt 11:28-30, Joh 13:12-17, 34

går i lära hos Jesus (5:1-2)

När Jesus såg folkskarorna, gick han upp på berget. Han satte sig ner, och hans lärjungar kom fram till honom. Han började undervisa dem och sade:

Bön: Kom, helige Ande, och drag mig in i Jesu kraftfält.

När Jesus såg folkskarorna...
Framför Jesus finns nu Galiléens fattiga småbönder och fiskare. Det är människor med en intensiv längtan efter den frälsare, som Gud lovat att sända.
Jesus ser dem. Ser deras nöd, deras uppgivenhet. När han såg människorna, fylldes han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och hjälplösa, som får utan herde (Matt 9:36).

... gick han upp på berget.
Berget - det är en av kullarna nordväst om Kafarnaum.
En ljuvlig plats.
Man hör fågelsången. Man ser anemonernas färgprakt utmed sluttningen.
På avstånd finns Gennesarets sjö. Vattenytan blänker till i solljuset.
Men det är inte bara ett naturmotiv som skall målas för oss.
Vi ser också ett motiv från Israels historia. Precis som Mose gick upp på berget Sinai, går Jesus upp på Bergspredikans berg. Här är det nya Sinai. Och Jesus är den nya Mose, som samlar Guds folk och ger det sin lag.

Han satte sig ner...
Så gjorde alltid lärare och rabbiner, då de undervisade.

... och hans lärjungar kom fram till honom.
Bergspredikan är en lärjungaundervisning. Jesus talar till dem som i tro och kärlek vill höra ihop med honom. De kommer fram till honom. Närmast Jesus på berget ser vi lärjungarna. Runt omkring dem ser vi folket.
I Matteus sista kapitel vidgas cirkeln: Gå ut och gör alla folk till lärjungar (28:19).

I den yttersta cirkeln sitter vi.
Vad ser Jesus hos dig? Din ytlighet? Din trötthet? Din längtan? Den törst efter ett liv med mening i?
Jag tror att han ser DIG!
Och han längtar efter ögonkontakt. Efter ett personligt förhållande.

Han började undervisa dem och sade:
Att vara lärjunge är att ta emot undervisning.
En Jesu lärjunge går i lära hos Jesus. Hur gamla vi än blir och hur mycket erfarenhet vi än har av det kristna livet, så kommer vi aldrig så långt att vi inte behöver lära. I himmelen landar i oss genom Jesu ord. Hans ord gör oss himmelrika. Vi har något att ge åt människor som kommer i vår väg.

Herren, Herren har givit mig en tunga med lärdom, så att jag förstår att genom mina ord styrka den trötte. Han väcker var morgon mitt öra, han väcker det till att höra på lärjungesätt (Jes 50:4).

En Jesu lärjunge är aldrig färdig.
Men han är ständigt på väg mot nya upptäckter, nya erfarenheter, nya lärdomar att ge åt den trötte.

Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar (Joh 8:31).
Förbli i Ordet. Dröj där stilla och lyssna.

Öva dig i det när du läser denna vandring. Denna vandringär inte ett JET-plan, som jäktar iväg dig till Himmelriket. Den är Herrens NU-plan för dig, som hjälper dig att leva i hans närvaro nu.

Ett recept för att läsa denna vandring är att dröja inför varje avsnitt i tre dagar.
Första gången ser du mycket av Herrens plan med dig.
Andra gången sjunker hans ord in i dig. Det frusna inom dig smälter (Psalt 117:18).
Tredje gången fylls du av hans tankar, hans kärlek, hans godhet.

Joh 8:31 översätts i den engelska Jerusalemsbibeln:
If you make my word your home, you will indeed be my disciples.
För Jesu lärjungar är Jesu ord en plats där man känner sig hemma.
Hem-skt hemma!Tänk på och begrunda:

Vad menas med att vara en
lärjunge till Jesus?
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg