Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika har hittat nyckeln (Matt 5:3)

Vad menas med saliga? fattiga i anden?
himmelriket? nyckeln 5:3? Jes 57:15, 1 Kor 1:26-31

har hittat nyckeln (5:3)

Saliga de som är fattiga i anden, dem tillhör himmelriket.

Bön: Kom, helige Ande, hjälp mig att hitta nyckeln 5:3 och att använda den.

Saliga...
Andra säger: Stackars er, ni små, fattiga, svaga, hjälplösa.
Men Jesus säger: Saliga ...

Salig är miljoner gånger mer än lycklig.
Det ordet har i sig en stämning av överjordisk glädje.
Himmelsk lycka!

Saliga de som är fattiga i anden...
De som Jesus har framför sig är alla fattiga, små, utblottade.
Materiellt sett har de det svårt. De är ekonomiskt fattiga.
Men de är också fattiga i anden. De har inget eget att förtrösta på.
De är hjälplösa och måste helt söka sin hjälp hos Herren.
De rika föraktar dem.
De starka ser ner på dem.

Men det som världen ser ner på, det som ringaktas,
ja, som inte finns till,
just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till
(1 Kor 1:28).

Det är till dessa små, hjälplösa, fattiga, som Jesus är sänd.
Han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga (Luk 4:18).
... fattiga får ett glädjebud (Matt 11:5).

... dem tillhör himmelriket.
Nu står Jesus där bland dessa små och fattiga, och han lägger himmelrikets hela salighet i deras tomma händer. Himmelriket tillhör sådana som de (Matt 19:14).

Men de som säger:
Jag är rik, jag har vunnit rikedom och saknar ingenting (Upp 3:17),
dem skickar han tomhänta bort (Luk 1:53). Du förstår inte att just du är eländig och ömkansvärd och fattig och blind och naken (Upp 3:17).
Vilket självbedrägeri!

Men dessa som står och ser på sig själva som misslyckade, värdelösa, odugliga och utan alla resurser, de får höra en röst bakom sig:
Omvänd er. Himmelriket är nära (Matt 4:17, jfr 3:2). När de vänder sig om, får de se Jesus. Himmelriket har kommit till dem. Han låter himmelrikets kraft och glädje strömma in i dem. I deras tomma hjärtan finns plats för vad han vill ge. Och det han ger är liv och liv i överflöd (Joh 10:10).
De fattiga blir himmelrika.

Matteus 5:3 är nyckeln till Bergspredikan. Nyckeln är att Jesus själv möter i oss i vår fattigdom och talar in i oss sitt ord av ande och liv (Joh 6:63).

Tappar vi nyckeln eller glömmer den blir Jesu ord i Bergspredikan svåra. De bländar oss. Träffar oss som piskrapp. Får oss att förtvivla. "Jag kan aldrig bli en sådan elit-kristen som det talas om i Bergspredikan".

Men hemligheten med att vara lärjunge till Jesus är att ständigt på nytt vända tillbaka till honom och lära sig använda nyckeln 5:3. Jag får tömma ut mitt eget vid Jesu kors, allt det som har cementerats inom mig av synd och otro och bekymmer. Jag får ta emot himmelrikets resurser från honom.

Bergspredikan börjar med ett evangelium om Jesu kärlek.
Det är denna kärlek jag får ta emot och leva ut.
Ge som gåva vad ni har fått som gåva (Matt 10:8).

Genom hela Bergspredikan får vi tillfälle att ta fram nyckeln 5:3.


Tänk på och begrunda:

Vad menas med saliga?
fattiga i anden?
himmelriket?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg