Stiftelsen Bibelskolan.com
 

2 advent, årg 2 - Närvaro, närhet och tillväxt

Jesu närvaro och närhet är det som gör att Guds rike växer till. I dagens evangelium från Matteus 13:31-34 ger Jesus oss två liknelser, den om det lilla senapskornet som blir ett stort träd och om surdegen som får degen att jäsa. 

 När Jesus vandrade i det heliga landet gjorde hans närvaro bland människorna och hans närhet till dem att gudsriket som han förkunnade växte alltmer. Fler och fler hörde honom, såg honom bota sjuka och berördes av hans ord och närvaro och blev hans lärjungar. Det var som senapskornet som växte till en stor ört, det var som surdegen som fick degen att jäsa.  

Men så kom vändpunkten. Plötsligt tyckte de att hans ord var outhärdliga. ”Vem står ut med att höra på honom?” sade de och vände sig bort från honom och lämnade honom. De ville inte längre följa med honom (Joh. ev. 6:60-69)Till de tolv säger Jesus då några av de mest gripande ord evangelierna har bevarat av honom. ”Inte vill väl ni också gå er väg?” Och Petrus svarar: ”Herre, till vem skulle vi gå? Du har det eviga livets ord och vi tror och vi förstår att du är Guds Helige.” När Guds helige Ande får överbevisa människor om detta som Petrus insett så växer Guds rike.

Idag räknar sig mer än 1,5 milliarder som kristna. Hur många som verkligen är det vet bara Gud, för det är bara han som kan se in i hjärtat. Sen finns det nog inte så få som i hemlighet är kristna av fruktan för maktens repressalier.  Gud vill att alla människor ska bli frälsta och komma till insikt om sanningen. Om vi blivit Jesu lärjungar och vill att Guds rike ska växa måste vi ge människor tillgång till Bibeln, verka för att Guds ord förkunnas i trohet till Bibelns ord och göra sådana gärningar som är frukter av vår kärlek till Jesus. Allt detta vittnar om Gudsnärvaron och Gudsnärheten. Vi får inte klippa bort eller vantolka det i Bibeln som vi tycker är svårt eller rent av outhärdligt, Guds Ande har ingivit Bibelns författare vad de skulle skriva just för att allt behövs förr eller senare i mänsklighetens liv.   

En gång ska Jesu närvaro synas påtagligt för alla människor. Det blir när han kommer åter och alla kan se honom. Då skall han föra sina trogna in i den himmel han öppnat porten till och berett rum i genom sin död och uppståndelse. I väntan på den dagen - då tiden tar slut - kommer han till oss i Guds ord och i sin världsvida kyrka, vars gränser vi inte kan se.  Han har lovat att vara med de sina alla dagar till tidens slut.

Hakon LångströmVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg