Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika får ögonkontakt med Gud (Matt 5:8)

Hur bli renhjärtad? Kan det vara farligt att se på Gud? Eller saligt?
Ps 24:3-6, 73:1, 1 Tim 1:5, 1 Joh 1:7-9,1 Joh 3:3

får ögonkontakt med Gud (5:8)

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.

Bön: Kom, helige Ande,
och gör ett under både med mitt hjärta och med mina ögon ...

Saliga de renhjärtade ...
Man kan undra över hur de som stod omkring Jesus på berget reagerade inför ett sådant ord. Kanske på samma sätt som vi gör om de orden riktas till oss. Vi slår ner blicken och skäms. Ytterst ute kan det se rätt bra ut. Men innerst inne, nej ...

Inifrån, ur människornas hjärtan, kommer de onda tankarna, otukt, stöld, mord, äktenskapsbrott, själviskhet, ondska, bedrägeri, liderlighet, avund, förtal, högmod, förblindelse (Mark 7:21-22).

Hjärtat - vår inre värld med dess tankar, känslor, vilja - en skräphög! Det är detta man ser, när man ''kommer till sig själv'' (Luk 15:17). Det är kanske inte så underligt att vi drar oss för att vara stilla och ge oss tid att tänka igenom våra liv. Och göra det tillsammans med Jesus. Ty om honom heter det att han visste av sig själv vad som fanns i människan (Joh 2:25).

Det kan vara farligt att komma nära Jesus. Det kan bli bävan. Simon Petrus och de andra som var med honom greps av bävan vid det stora fiskafänget (Luk 5:1-11).
Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knän och sade:' 'Lämna mig, Herre, jag är en syndare." Det var farligt att komma Jesus för nära. Ty han som kan se fiskarnas gång nere i vattnet, han kan kanske se in i vad som är på gång i min inre värld ...

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Vem talar Jesus om?
Om sig själv?

Jesus hade ständig ögonkontakt uppåt. (Se Joh 5:19, jfr Joh 11:41, 17:1). När Jesus ser uppåt mot Gud, ser han in i Faderns hjärta, ser hans nöd, hans smärta, förstår hans vilja. Vad vill Gud? Gud vill att alla människor skall räddas (1 Tim 2:4).

Ja, Jesus vet hur Fadern är sinnad.
Och han vet vem han själv är: Guds lamm som tar bort världens synd (Joh 1:29). Han är den ende som kan klara av skräpet inom oss. Han kan lyfta det av oss och bära det bort. Till honom får vi komma med allt som finns i vårt inre.

Du har ju behag till sanning i hjärtegrunden, så lär mig då vishet i mitt innersta.
Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, och ge mig på nytt en frimodig ande.

(Psalt 51:8, 12)

Det grekiska ordet för "frimodighet" betyder "öppet tal", "att säga allt". När jag kommer till Jesu kors och "säger allt", försvinner det som får mig att ge upp. "Loose heart" som man säger på "englarnas" språk. När jag ser på Jesus, vågar jag vara öppen. Jag vågar tro att jag som är så ful och omöjlig ändå får se Gud. Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra, och blodet från Jesus, hans son, renar oss från all synd (1 Joh 1:7).

Saliga de renhjärtade, de skall se Gud.
Till Mose säger Gud: Ingen människa kan se mig och leva (2 Mos 33:20). Är det därför vi uppmanas så ofta att se: Se Guds lamm. Se din konung. Se på Jesus. Något inom mig måste dö ...
När jag ser mig själv i spegeln, bildas i pupillens mitt en bild av mig själv. JAG står i centrum. Mitt stora, stackars, duktiga, ängsliga JAG.

När jag ser på Jesus, bildas i pupillens mitt en bild av Jesus. Jesus kommer in i centrum av mitt liv. Och när jag ser på den korsfäste Jesus, måste mitt stora Jag vika:
Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig (Gal 2:19-20).
Några kanske frågar:

Dina ögon är fyllda av glädje.
Säg, vad har de sett för att få sånt ljus?
De har sett hur vårt liv fick en mening.
Jesus fyller mörkret med liv och ljus.
(Sv Ps 154:3)


Tänk på och begrunda:

Hur bli renhjärtad? Kan det vara farligt att se på Gud? Eller saligt?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg