Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika föraktar inte sin broder (Matt 7:3-5 a)

7:3-5 a: Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga — du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare ...

föraktar inte sin broder 7:3-5 a

Varför ser du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga — du som har en bjälke i ditt öga? Hycklare ...

Bön: Helige Ande, hjälp mig att inte förakta min broder utan att i stället förstå honom.

Jesus ställer här en fråga till dig: Varför se du flisan i din broders öga, när du inte märker bjälken i ditt eget? Vi förstår vad Jesus vill ha sagt. Och vi ser hans humor i detta.Vi ser alla småfelen hos varandra. Vi lägger märke till om någon gjort nå­got dumt. Och vi registrerar det. Men våra egna fel ser vi inte.

Vi ser inte bara småfelen hos de andra. Vi ser storfelen. Och därför har vi svårt att hålla med Jesus här. För han påstår ju faktiskt att det är du och jag som har de största felen. I alla konflikter vi varit med om är det ju faktiskt så att de andra hade de största felen. Eller hur? Du såg bjälken i deras öga. En stor, tung, förfärlig timmerstock. Men du själv var naturligtvis inte alldeles felfri. Lite grann hade du också. Småflis.

Jesus frågar: Varför ...Varför registrerar du så lätt din nästas fel? Och analyserar dem på tere­pen? Jesus vill att du faktiskt skall fundera på den frågan. Du kan inte, säger Jesus, klara av din broders och din systers småflis, så länge du är fullständigt okunnig om din egen bjälke. Ty när du föraktar din broder och ser ned på honom, kan du aldrig hjälpa honom.

Vem samarbetar jag med, när jag föraktar och ser ned på någon? Naturligtvis med djävulen. Han sitter där nere och vill dra mig neråt. Han vill få dig att komma ovanifrån, så att du får makt över den andre. Och får honom att känna sig dum och underlägsen. Men du hjälper honom aldrig. Och därför fortsätter Jesus att ställa frågor till oss: Och hur kan du säga till din broder: Låt mig ta bort flisan ur ditt öga — du som har en bjälke i ditt öga?

Hur många gånger har vi inte kommit så mot varandra. Ovanifrån. Beskäftiga. "Bättrevetare". Låssasgoda. Med påklistrad barmhärtighet. Men med dålig självkännedom. Och sen du försökte hjälpa hände detta. Han anade att han bara var ett medel för dig att få lite bättre självförtro­ende. Och vi undrar: Varför blir det så här? Varför går det ofta snett när vi vill få det rätt? Varför har vi så svårt , när vi jämför oss med andra, att vara objektiva och opartiska? Kan det vara så att det är våra egna fel vi ser i den andre och dömer dem? Och vad är det som hänt inne i våra ögon, som gör att vi inte längre ser klart? Och det värsta av allt: Du hjälper inte din broder eller syster, när du förak­tar honom. Du trycker bara ned honom ännu mer. Men Gud ville ju att också han skulle bli himmelrik.

Förstår du att Jesus vill tala allvar med dig. Han säger: Hycklare ... Kan du ta emot det ordet? Eller blir du arg? Ska han säga ...Eller anar du kanske att här äntligen är någon som älskar dig så mycket, att han kan säga raka sanningar till dig? En som måste säga det så rakt och så skarpt för att få dig att vakna till ...

Jag — en hycklare Herre, förbarma dig över mig! 

 
Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg