Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fjärde sönd efter trettondedagen Årg 2 - Jesus är vårt hopp

Inledning.

”Jesus är vårt hopp” är dagens tema. Ett levande hopp, skriver Petrus (1 Petr 1:3).O härliga lott att leva där döden och allt det onda, djävulska, sin överman fått. Livsmodet vänder åter när vi lär oss andas in Jesu liv och kärlek. Denna söndag får vi göra djupandning hos Livets och Hoppets Herre.  

Gammaltestamentlig text: Jesaja 40:26-31

Om Gud inte finns blir allt hopplöst, tungt, trasigt, dystert. Den mörknande framtid blir svår. Men Gud finns! Jesaja vet det. Och du vet det! Jesaja uppmanar dig att öppna dina ögon. Både mot makrokosmos, den stora världen med dess stjärnor och planeter och galaxer. Och mot mikrokosmos, den lilla världen, där blommor och människor lever och ler i din närhet. Beundra! Förundra dig!Men vad svarar du på Jesajas fråga i vers 40. Vem har skapat allt detta?    Slumpen? Ödet? Darwin? Eller …Lägg märke till vad Jesaja säger om dig när du snubblar och faller och vill ge upp och känner dig trött och utbränd. Vers 29-30 Lägg märke till den föryngringseffekt du får av himmelsk  beröring.. Ny kraft! Du svävar på örnvingar. Vers 31 Det onda, det mörka, det sataniska får inte sista ordet. Det finns ett hopp, som kan besegra missmod.  

Episteltext: Jakob 5:13-16

Hopplösheten kan besegras! Dina himmelska vänner engagerar sig i ditt lidande, vers 13. Änglakören hjälper dig att byta ut sucksången mot glädjesånger, vers 13..Ja, hela församlingen blir engagerad i dig, när febern stiger, v 14. Sjuk betyder – svaghet, sjukdom av olika slag, från det första stadiet av uppgivenhet till det sista stadiet av cancern. 

Vad ska den som är sjuk göra?

Låt församlingen veta hur du har det. Den sjuke skall kalla till sig de äldste i församlingen. Det är prästen/ pastorn/ bedarbetarna. Deras viktigaste uppgift är inte att klättra i samman-trädet!  Lägg märke till att här inte sägs något om den sjukes tro. Hans tro består i att han lyfter telefonluren och ber församlingens äldste att komma på hembesök. 

Vad skall de äldste göra?

Lägg märke till att det här inte är fråga om läkarbesök utan om en förbönsakt. Vad gör de?

1. Prästen/pastorn tar emot bikt. (under tiden lämnar bedarbetarna rummet). Och har han syndat skall han få förlåtelse. Bekänn därför era synder för varandra och be för varandra att ni skall bli botade. Viktigt med syndabekännelse, innan man tar fram oljan. . Synden måste bort. Den bara trasar. Genom synder går det sönder. Men där syndernas förlåtelse är där är liv och salighet och himmel och hopp!

2. Prästen/pastorn  smörjer den sjuke med olja i Herrens namn. Oljan verkar det förvisso inte men oljan är det yttre tecken på att Jesus Kristus, den Smorde, är här närvarande med sin Ande för att förmedla liv och hopp för den sjuke.

3.Bedarbetarna och prästen/pastorn ber böner över honom. Vad händer då? 1. Deras bön i tro skall rädda den sjuka. Deras bön i tro räddar den sjuke in i Kristi kraftfält. De överlämnar den sjuke åt Herren. Det är bönen, inte smörjandet som räddar den sjuke. Det handlar här om tro inte om magi. 2. Herren skall göra honom frisk. Tonvikten ligger på vad Herren gör. Jfr Apg 9:32  När Herren rör vid den som är sjuk  kan något av dessa tre ting hända: 1.   Sjukdomen släpper, den sjuke står upp 2. Herren sätter igång helandets process. Inte bara det yttre som behöver helas utan också de inre såren. Såren i själen ger ju kroppen stryk. 3.  Herren tar den sjuke in i sin himmelska reparations-verkstad.OBS! Det händer alltid något när vi ber till den Gud som förmår göra långt mer än vi kan bedja eller tänka. Jesu närvaro ger hopp. Inget skall mig skilja från hans kärlek.I fortsättningen berättar Jakob om Elia, en verklig bönemänniska, (vers 17-18). Lägg märke till att det inte sägs att han var en stor profet. Det sägs att han var en människa som vi. Han var en liten människa beroende av en stor Gud. Det gör det hoppfullt också för dig, som vill be för sjuka. Det viktigaste är inte redskapet utan vem det är som håller i redskapet! 

Evangelium: Johannes 5:1-9 

1. Läs texten långsamt. Känn på atmosfären. Se människorna. Lev dig in i deras nöd. Finns här några likheter med din värld. Se hur Jesus kommer gående Hör vad han säger och se med hans ögon. Berätta texten för dig själv.  

2. Du befinner dig nu i Betesda. Du har sjunkit ihop vid en pelare där i ”barmhärtighetens hus”  Bredvid dig finns sjuka, blinda, lama, lytta. Du längtar efter Någon ”som har hjärta för de arma” som ordet barmhärtighet betyder. Är du med bland dessa olyckliga?
Blind – ser inte längre klart.
Förlamad – har stelnat i bitterhet.
Lytt, lam – du haltar dig fram genom livet.
Döv – du hör inte Guds röst. 

3. Söker du hjälpen där den inte finns?Alla i Betesda väntar på att vattnet skall komma i rörelse. Man tror att en ängel skall röra upp vattnet. Den förste som kom ned i vattnet blir helad. Den som kommer tvåa vinner inte silvret utan förlorar guldet. Vilken otäck kapplöpning! Känner du igen den situationen.  Alla andra är så mycket duktigare…Du är naturligt inte lika vidskeplig som de. Men också du sjunker ofta ihop vid din pelare. Det är så synd om dig. Du ser hur vattnet virvlar. Ja, hela livet kan ibland va som en tröstlös virvel- man äter, sover, pratar, arbetar, tittar på TV, roar sig,  äter, sover … . Du sugs in i ett jagande efter lycka, efter mening, efter att livet en dag skall säga Bingo.  Söker du hjälpen där den inte finns? 

4. Jesus såg och visste ”Jesus såg honom ligga där och fick veta att han varit sjuk länge”. Jag ser inte men Jesus ser. Det måste ha varit något märkligt med Jesu ögon. Buddha avbildas alltid blundande inför lidandet.  Jesus ser. Han visste också hur mannen hade det. Någon hade talat om det för honom. Någon har  bett. Det är fantastiskt om det finns män-niskor omkring oss som ber för oss. Vilken uppgift de och vi har. Vi försöker greja och ordna och hjälpa. Men det blir ofta så fel. Vi får lyfta in dem i Jesu närvaro. 

5. Du får en fråga: Vill du bli frisk? I 38 år hade mannen som satt där varit sjuk. I 38 år hade han velat bli frisk. Vilken underlig fråga: Vill du bli frisk? Frågan var kanske inte så underlig. Det finns en del som inte vill bli friska. Är de sjuka är det många som ser till dem, är de friska är det ingen som bryr sig. Det finns något som heter sjukdomsvinst. Vad svarar mannen? Inte: Jag vill bli frisk. Han sa: jag kan inte! Ingen vill hjälpa mig. Ingen – smaka på det ordet. Livet sjuder, man skrattar, pratar, diskuterar, skvallrar, men ändå är man så ensam. Ingen som lyssnar, ingen som bryr sig. INGEN – är det mitt ord? Är det min nästas ord? 

6. Jesus talar ett ord med makt. Jesus argumenterar inte, diskuterar inte. Jesus säger: Stig upp ta din säng och gå. Jesu ord är fyllda av makt, av kraft, av liv. När Jesus talar så sker det någonting:  Genast blev mannen frisk och tog sin bädd och gick.Viktigt att lyssna inåt till Jesu ord. Hans ord är liv för envar som finner dem och en läkedom för hela hans kropp (Ordspr 4:22) Recept: tre matskedar bibelord dagligen Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den helige Andes kraft (Rom 15:13)     

Bengt Pleijel

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg