Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika räknar med motstånd (Matt 5:10-12)

Varför blir efterföljare ibland förföljda? Berätta om någon martyr.
Joh 15:18-20, 16:1-3, 1 Petr 4:12-13, Jak 5:10-11

räknar med motstånd (5:10-12)

Saliga de som förföljs för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket. Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar erfor min skull. Gläd er och jubla, er lön blir stor i himlen. På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.

Bön:
Kom, helige Ande, och gör mig beredd
att våga något för Jesus och att lida för hans skull.

Saliga de som förföljs ...
Jesus säger mycket öppet och klart ifrån: Det kan bli svårt för den som följer mig. Den som följer mig kan bli förföljd.

Jesus själv blev det. Varför?
Jo, när ljuset kom in i världen, då älskade människorna mörkret mer än ljuset, eftersom deras gärningar var onda (Joh 3:19).
Kom ihåg vad jag har sagt er: tjänaren är inte förmer än sin herre. Har de förföljt mig, kommer de också att förfölja er (Joh 15:20).

... för rättfärdighetens skull...
Jesus var annorlunda. Han kallar oss att följa honom. Han ger oss helt andra värderingar. Vi får ett nytt mål och en ny mening. Våra tankar får en annan inriktning. Men därmed blir vi också främlingar i världen. Vi tillhör "annorlundafolket''. Världen har aldrig klarat av annorlunda människor. Främlingar har alltid blivit trakasserade. Men när detta händer, är det något Jesus vill att vi skall veta:

... dem tillhör himmelriket.
Himmelrikets konung öppnar himlen över oss i sådana situationer. Jag ser himlen öppen och Människosonen stå på Guds högra sida, säger Stefanos (Apg 7:56).
Herren överger inte sina martyrer. Han som annars sitter på Guds högra sida, reser sig upp och står där engagerad i vad som sker med dem.

Saliga är ni när man skymfar och förföljer er och på allt sätt förtalar er
för min skull.

Jesus säger att vi kan få det svårt för hans skull.Man kan få lida för sin gamla människas skull, därför att man har så lite av Jesu sinne i sig. Man kan få lida för Människosonens skull, därför att man har så mycket av hans kärlek och renhet och tankar i sig.

Och detta irriterar. Man värjer sig. Man sätter i gång Lögnens vapen och förtalar er för min skull. Man hatar er och stöter bort er och smädar er och gör ert namn avskytt (Luk 6:22). Lärjungarna får lida för Jesu skull. Men när detta kommer är det Jesus själv som drabbas. Saul, Saul, varför förföljer du mig? (Apg 9:4). Men till dem som drabbas säger Jesus sitt Saliga ...

Saliga de som... Saliga är ni när...
Jesus låter himmelrikets hela värme och glädje strömma in i dem. Och han säger nu hur de skall förhålla sig:

Gläd er och jubla...
Vilket märkligt ord!
Detta svåra som drabbar dem för Jesu skull är inte en anledning till suckan och jämmersånger. Vi skall inte gråta som barn. Vi skall inte slicka våra sår i självmedlidande.
Vi får glädja oss och jubla! Ja, t.o.m, dansa av fröjd (Luk 6:23).
Det är som om dessa glädjeyttringar bara slår vapnen ur händerna på fienden. Han har ju räknat med att vi skall ge upp. I stället reser vi oss upp, rätar på ryggen och riktar blicken mot himlen. Då tappar den gamle ormen masken. Lovsång klarar han inte.

..er lön blir stor i himlen.
Lönen - det är att alltid få vara hos Herren. Förföljelsen visar bara att vi hör ihop med honom. Vi har fått en förmån: Ni har fått nåden att -ja, inte bara att tro på Kristus, utan också att lida för hans skull (Fil 1:29, jfr Apg 5:41).
En lärjunge skall inte bli förvånad om förföljelsen kommer. Han bör bli mer förvånad om den inte kommer.

På samma sätt förföljdes ju profeterna före er tid.
Jesus säger att vi är i gott sällskap när detta sker. Och han kanske vill säga något mer: Läs om profeterna, läs om mina vittnen både i den första kristna tiden och fram till vår egen tid. Lyssna till deras vittnesbörd om hur jag varit med dem och hjälpt dem igenom. De skall ge er styrka och kraft och mod (läs Hebr 12:1-13).


Tänk på och begrunda:

Varför blir efterföljare ibland
förföljda? Berätta om någon martyr.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg