Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Nyårsdagen 

I Jesu namn

 

Andra årgångens läsningar: Jesaja 49:13-16, Hebr 13:5-8, Lukas 13:6-9, Psalt 121 

Dagens sång:
Med Gud och hans vänskap, Sv. psalm 59.
Text: Carl Olof Rosenius
Musik: Oscar Ahnfeldt

Vi får idag ta emot tre nyårslöften:

Nyårslöfte nr 1: OSS FÖLJER JU HERDEN. 

Vi läser psalm 59 vers 1:
Med Gud och hans vänskap, hans Ande och ord
samt bröders gemenskap och nådenes bord
de osedda dagar, vi möter med tröst.
/Oss följer ju Herden /3/, vi känner hans röst. 

Vi lyssnar till Jesaja 49:13-16:

Jubla, himmel och gläd dig, jord,
brist ut i jubel alla berg! Ty Herren tröstar sitt folk,
han förbarmar sig över de plågade.
Sion sade: ” Herren har övergett mig. Gud har glömt mig.”
Glömmer en kvinna sitt lilla barn, bryr hon sig inte om den hon själv har fött? Och även om hon skulle glömma, glömmer jag aldrig dig.
Nej, ditt namn är skrivet i mina händer, jag tänker ständigt på dina murar

Jesaja låter oss idag höra en lovsång. Himmel, jord och berg sjunger i kör och deras sång hjälper oss att få friska framtidsutsikter. Vi behöver Gud och hans vänskap för att leva här på jorden. Vi behöver himmelska kontakter för att få ett rätt perspektiv. Därför lyfter vi våra ögon upp mot bergen och lyssnar in lovsång och budskap.

Jesaja berättar om tröst, förbarmande, närhet. Den himmelske Fadern har inte övergett oss. Om det skulle hända att en mor glömmer bort sitt lilla barn, gör inte Fadern så.  Han har barmhärtighet – han har ”hjärta för de arma”. Han ömmar för de små.

Det som kan fylla oss med glädje är vissheten om att vi är älskade. I nattvarden kan vi höra pulsslagen från Guds Fadershjärta: För dig! För dig!  Gud bryr sig fortfarande om den värld och de människor, han har skapat. Urtidens Gud är också nutidens Gud och härnere råder hans eviga armar (5 Mos 33:27 Bibel 1917). Faderns två händer är Sonen och den helige Ande (som kyrkofadern Irenaeus kunde säga eftersom han läst vad Mose sagt i 5 Mos 33:27).

Jesaja talar idag om för oss en stor hemlighet: Ditt namn är skrivet i Faderns händer.  Det hände redan i dopet.  Faderns händer – Sonen och den Helige Ande – står sedan beredda att ta tag i oss alla dagar intill tidens slut (läs Matt 28:19-20). De vill ta tag i oss och resa oss upp och omsluta oss på alla sidor. Ser vi bakåt kan vi se hur Faderns händer finns där bakom oss. Vi ser hans högra hand. Det är Jesus, den gode Herden. Oss följer ju Herden, vi känner hans röst.  Och vi ser Faderns vänstra hand – nådens helige Ande.

Att den gode Herden följer oss betyder nog inte, att han hänger med i allt, vad vi hittar på. Det betyder att han följer oss med blicken. Han vakar över oss. Han griper in. Han går bakom oss för att ta hand om det förflutna, gårdagarnas misslyckanden. Han tar hand om nederlagen, det som är så skämmigt i våra liv, om vi ger det till honom. Vad härligt att få tänka så vid ett årsskifte!

När vi överlåter oss åt honom, tar han hand om våra sår och våra synder och våra sorger.

Han sätter korsets stopptecken där.

Allt det där gamla kan inte kasta sig över oss.
Såren kan inte styra oss.
Synderna kan inte förlama oss.
Sorgerna kan inte dra oss neråt.
Varför?

Jo, därför att Faderns två händer – den gode Herden och Nådens helige Ande finns där. Mellan oss och våra gårdagar ställer sig både den gode Herden och Nådens helige Ande. Godhet och nåd skall följa mig, sjunger vi i herdepsalmen 23:6.  Det ligger mycken tröst att dessa två vänner finns där bakom oss. De hjälper oss att gå vidare. Bördor och bagage tar Godhet och Nåd hand om.  

På den vägen händer detta: Himmel, jord och berg sjunger in lovsång i våra hjärtan.  Vi får koppla på våra himmelska kontakter – Gud och hans vänskap, Hans Ande och ord. Vi får  koppla på  våra jordiska kontakter, bröders och systrars  gemenskap och tillsammans med dem möta osedda dagar med tröst.

Vi sjunger psalm 59 vers 1. 

Nyårslöfte nr 2: FÖRE GÅR HERREN.     

Vi läser psalm 59 vers 2:
I stormiga tider, bland töcken och grus,
en skara dock skrider mot himmelens ljus.
Dess hopp och dess härlighet världen ej ser,
/men före går Herren/3/med segerns baner. 

Vi lyssnar till Hebreerbrevet 13:5-8. 

Gud själv har sagt: Jag skall aldrig överge dig, aldrig svika dig, och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta. Vad kan en människa göra mig?  Tänk på era ledare som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro. Jesus Kristus är densamme i går, i dag och i evighet.  

Jag skall aldrig överge dig, aldrig svika dig, säger Gud idag. Gud sviker inte. Men i verserna före vår text ser jag, hur jag själv ofta sviker. Där får jag en otäck biktspegel: 

Vers 1: Håll broderskärleken levande.
Men jag gör ofta precis motsatsen. Jag tillsluter mitt hjärta för min broder.
Kärleken slocknar, jag orkar inte med … 

Vers 2: Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det haft
änglar till gäster, utan att veta om det

Kan den där människan som slår sig ned vid köksbordet vara en ängel, en
budbärare  från Gud? Ville Gud säga mig något genom henne? 

Vers 3: Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk
på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp
.
Jag får dåligt samvete av den versen?  Stänger av TV:n för att slippa se de
fångna och höra de misshandlades rop. 

Vers 4: Äktenskapet skall hållas i ära och den äkta sängen bevaras obefläckad.
Ty otuktiga och äktenskapsbrytare skall Gud döma
.
Skall jag taga vara på min hustru/man?  

Vers 5: Lev inte för pengar; nöj er med var ni har.
Hur blir jag botad från hagalenskap?  

Vad livet kan gå fel. Jag ser inte, lyssnar inte på människor omkring mig. Jag snurrar runt omkring mig själv, ängslig för vad andra ska säga. Vilket fattigt liv! Och när de stormiga tiderna kommer, när aktierna rasar och ålderstilläggen gör sig påminta och krämporna gör ont, då famlar vi fram i töcken och dimma. Vi ser inte någon framtid, vi haltar fram i vår öken med grus i skorna och sand i sandalerna. 

Men nu – idag på Nyårsdagen - kommer både Carl Olof Rosenius, som skrivit dagens sång och hebreerbrevets anonyme författare till oss och säger att det finns en ny framtid och ett nytt hopp.

Först hör vi Rosenius, som säger: Öppna dina ögon och se vem som går framför dig. Före går Herren med segerns baner. Och se den stora skaran som skrider mot himmelens ljus. Och in i den skaran dras vi nu.  Vi får se ett nytt hopp och en ny härlighet. Segerns baner – korsets tecken hjälper oss att bli av med gårdagarnas misslyckanden och nerschaskade liv. Vi får ett nytt hopp och en ny förankring i Honom som går där framför oss. Vi hittar en annan härlighet än den som ligger i bonusmiljoner och applåder.

Nu kommer också Hebreerbrevets anonyme författare till oss. Vem han är, får vi inte veta.  Han berättar mycket hellre om Jesus än om sig själv. Han pekar på Jesus och hjälper oss att hitta styrkan i hans närvaro och hans ord: Jag skall aldrig lämna eller överge dig.

Han hjälper oss också att tappa rädslan för starka människor. Vad kan en människa göra mig?  Och svaret är:

Gud själv har sagt: Jag skall aldrig svika dig, aldrig överge dig,
och därför kan vi tryggt säga: Herren är min hjälpare, jag skall aldrig frukta.  
Vad kan en människa göra mig?


 Vilket bra ”by heart-ord” att ha med sig när ”interpersonella relationsstörningar” blir för bråkiga!   Vi påminns också om att det finns andliga vägledare i vår närhet som har erfarenheter att ge. Tänk på era ledare, som har förkunnat Guds ord för er, se på vad deras liv förde fram till och ta efter deras tro (vers 7).

Människor sviker ofta.Jesus sviker aldrig.    
Jesus Kristus är densamme i går, idag och i evighet
Låt Jesus vara med dig in i årets alla dagar! Före går Herren!!!

Vi sjunger psalm 59 vers 2.  

Nyårslöfte nr 3: JESUS BLIR NÄR OSS.  

Vi läser psalm 59 vers 3:
O Jesus, bliv när oss, bliv när oss alltfort,
och sköt oss och bär oss, som alltid du gjort.
Ja, amen, din trohet skall bringa oss fram.
/Lov, pris, tack och ära, /3/  vår Gud och vårt lamm. 

Vi lyssnar till Lukas 13:6-9.

Jesus gav dem denna liknelse: ”En man hade ett fikonträd i sin vingård, och han kom för att se om det fanns någon frukt på det, men hittade ingen. Då sade han till sin trädgårdsmästare: ’I tre år har jag kommit och letat efter frukt på det här trädet utan att hitta någon. Hugg bort det! Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?’ Han svarade: ’Herre, låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva
runt det och gödsla.  Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.’
 ”

Nyårslöftet är detta: JESUS BLIR NÄR OSS. Det är Jesu doplöfte: Jag är med er alla dagar. Nu griper vi fast om det löftet i en bön: O Jesus, bliv när oss…. 

Lukas tar oss in i en underbar trädgård. Den himmelske Fadern, som designade den här världen, har gjort den till en vacker trädgård. Där växer fikonträd och vinstockar och olivträd och många andra träd.

Fikonträdet är det första träd som omtalas i Bibeln. Eva lyckades tråckla ihop några underliga bikinis av fikonlöv åt sig och Adam (1 Mos 3:7).  Kung Hiskia blev botad av en fikonkaka (2 Kung 20:7) Både Mika (4:4) och Natanael (Joh 1:48) hade erfarenhet av hur tryggt det var att sitta under fikonträdet.

Kan du nu se dig själv som fikonträdet?  Meningen med ditt liv var att du skulle bära frukt (se Joh 15:5 och Gal 5:22 f).

Men det blåser kallt i den underbara trädgården. Vi hör kärva ord om att fikonträdet skall huggas bort. Där finns ingen frukt, bara prasslande löv!  ”Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?”  Men idag på Nyårsdagen möter vi en varm bedjare i texten. Låt det stå kvar…  Det är Jesus, som ber för oss. Tillsammans med den helige Ande vill han vitalisera fikonträdet. Jesus ber om det. Och vi ber: ”Ge oss ett år till. Håll ut med oss ända till 1 januari 2011”.

Fikonträdet – det kan vara du. Fikonträdet – det är vi tillsammans, Guds folk.

I en av syndabekännelserna i Svenska kyrkan säger vi: Jag bekänner att jag har del i världens bortvändhet från Gud och är skyldig till mer ont än jag själv förstår. Vi kan också säga: jag har del i kyrkans bortvändhet från Gud. Beror bedrövelserna i samhälle och samfund att jag så lite bett, så lite burit försoningens och kärlekens frukt? Vingårdsmannen säger: Hugg bort det?

En sträng dom, ett skakande ord. Är det  Gud som säger oss, att mitt i all vår hygglighet, har vi fuskat bort hans mening med våra liv? Kanske vi lever så att vi skadar andra. Vi utsuger jorden. Varför skall det ta upp mark till ingen nytta?  Herre, förbarma dig över oss!! Och när vi ropar så, ropar vi efter Guds hjärta. Har du Gud hjärta för de arma?

Men då händer det plötsligt något med oss. Vi sitter där utbrända, därför att kärlekslågan har slocknat. Vi har sjunkit ihop, därför att vi gått i väggen, förlamade, trötta, besvikna både på oss själva och på kyrkan och på allting. Men då allt verkar kört, hör vi någonting. En röst ropar: Jag är dörren. Och vi får se dörren. Vi får kravla oss upp och vi får ta tag i bröder och systrar som sjunkit ihop vid väggen i missmod. Tillsammans får vi börja gå ut och gå in genom dörren och hitta bete, näring, liv, kraft, liv och liv i överflöd.  Det finns en Väg ut ur nederlagen. Det finns en Väg in i det friska livet. Vägen heter Jesus. Jag är Vägen. Den finns en dörr in i det friska livet. Dörren heter Jesus. Jag är Dörren (Joh 10:9, SFB). Vi erbjuds den. Men vi måste ta trossteg och börja gå genom dörren och fram på vägen.

Vingårdens ägare såg ingen frukt: Hugg bort det, sa han till trädgårdsmästaren. Men Mästaren, vår käre Herre och Mästare, han ber för oss: ” låt det stå kvar ett år till, så skall jag gräva runt det och gödsla. Kanske bär det frukt nästa år. Om inte, kan du hugga bort det.”

Lägg nu märke till att han som i första versen går bakom oss och i andra versen går framför oss, nu ställer sig bredvid oss, vid vår sida: O Jesus, bliv när oss. Han omsluter mig på alla sidor …

Vi  behöver den närvaron i våra liv. Det kan inte bli god frukt, om inte kvisten får växa samman med trädet.  En ensam kvist vissnar. En äppelkvist som bryts av och sätts i en vas kan slå ut, sprida doft. Men den bär ingen frukt.  Jesus säger: Om ni förblir i mig och jag i er bär ni rik frukt. En rikt liv. Ett meningsfyllt liv. O Jesus, bliv när oss …

Till detta rika liv har vi fått en hjälpare, den helige Ande. Till Maria sägs det Den helige Ande skall komma över dig och kraft från den Högste skall vila över dig.  Lägg märke till att Anden vilar. Inget stress här!

Andens uppgift är att peka på Jesus, förhärliga honom. En underbar uppgift!  Den helige Ande pekar aldrig på sig själv. Den som blir fylld av den helige Ande får en inre kraft att likna Anden, han tappar den där äckliga koncentrationen om sig själv. Har inget intresse att ställa sig själv i centrum.

Ställer jag mig i centrum, kan det också bli frukter. Men frukten är då julgransfrukter, som jag själv klätt ut mig i. Människor är mycket känsliga för vad som är äkta hos oss kristna. Vi behöver be om hjälp, så att det inte blir så. O Jesus, bliv när oss …

Ställer jag mig i centrum blir allt så visset. Ingen frukt men vissna löv.  Adam och Eva klädde ut sig i fikonlöv. Också idag är det lätt att klä ut sig i fikonlöv. Man behöver inte sy dem själv. Man kan köpa dem på Hennes och Honoms.

Frukt blir det om vi hör ihop med Jesus. Om ni förblir i mig och jag i er bär ni rik frukt. O Jesus, bliv när oss …

Anden hjälper oss att höra ihop med Jesus, växa fast vid honom. Andens frukt är kärlek, glädje, frid, tålamod, mildhet, godhet, trofasthet, saktmod, återhållsamhet.

Andens frukt är inte mina gärningar, min duktighet. Frukten är inte ett resultat av mina nyårslöften. Anden låter livet från Jesus strömma in i mig och genom mig. Jag får något från Jesus att ge till människor som kommer i in väg. O Jesus, bliv när oss …

En bild till från Bibeln: I Bibeln liknas Guds folk både i GT och NT vid ett träd. I trädet finns det många grenar, som sitter över marken, grenar som blommar och bär fukt. Men det finns också grenar som sitter under marken. De kallas rötter. Jeremia liknar församlingen, Guds folk, vid ett träd planterat vid vatten och som sträcker ut sina rötter till bäcken. Ty om än hetta kommer så förskräcks det inte utan bevarar sina löv grönskande. Och om ett torrt år kommer, så sörjer det inte, och upphör ej heller att bära frukt  (Jer 17:8).

Lösningen på ditt eget problem och på församlingens problem är om det finns någon, några som känner kallelsen att vara rottrådar. Smutsiga rötter som letar sig ned till källsprången och suger åt sig näring och friskhet till hela trädet. Då klarar församlingen de torra åren. Detta är kyrkans underjordiska verksamhet.

Därför får vi sträcka oss mot Jesus och längta efter denna närhet till Jesus: O Jesus, bliv när oss …  Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg