Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Söndagen efter Nyår  

Guds hus

Andra årgångens läsningar: Jesaja 55:5-7, Rom 12:1-2, Markus 115-19, Psalt 84:2-5.

 

Dagens sång: 
Lyckliga de som bor i ditt hus, Psalt 84:5
Musik: Karin Braw, c GAudete förlag

1.  Dagens Psaltarpsalm sjunger om lyckan i Guds hus 

Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot! Jag förtärdes av längtan till Herrens förgårdar!
Nu jublar min själ och min kropp mot den levande Guden. Sparven har funnit ett rede och svalan ett bo för sina ungar: Dina altaren, Herre Sebaot, min konung och min Gud. Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid kan sjunga ditt lov
.  

Det är Koras musikaliska pojkar, som slår an tonen för denna söndag, där temat är Guds hus. De använder starka ord om platsen där Gud bor: Den är ljuvlig. De förtärs av längtan dit. Både kropp och själ påverkas. Det spritter av jubel i dem, när de får en personlig beröring av den levande Guden. Han som är härskarornas Härskare – Herren Sebaot - är min konung och min Gud. När de upptäckt detta, tar de fram harpa, lyra och gitarr och sprider lovsångssmitta till oss: Lyckliga de som bor i ditt hus och alltid, alltid kan sjunga ditt lov.

I Folkbibeln översätts den sista versen så här: Saliga är de som bor i ditt hus. De lovar dig ständigt. Sela.

Den är lycklig som hittar till kyrkan och som gärna vill vara där och bo där och upptäcka vad man får där. När de får vara där inför Herrens ansikte, händer något med dem. Lyckan blir salig. Lyckan miljondubblas till himmelsk salighet. De möter Jesus som säger: Saliga de … saliga ni … (Matt 5:1 ff,  Luk 6:20 ff).

En stor hemlighet i att kunna hitta detta ligger i ordet SELA. Det ordet är inte med i Bibel 2000, men fanns i Bibel 1917 och är kvar i Folkbibeln.  ”De kloke”, alltså forskarna, är inte riktigt kloka på, hur det ska översättas. Om det anger ”mellanspel”, ”en eftertänksamhetens paus” eller dylikt, vet de inte. Det är bara jag, som skriver detta som riktigt vet vad det betyder. Sela betyder ”sela av”. Du går ibland omkring som en gammal häst, fångad av tygel och betsel och av människor och åsikter och trender och … (se Psalt 32:9). När du kommer till kyrkan får du ”sela av” och lägga bort allt detta. I kyrkan möter du honom som säger: Jag är sänd för att förkunna befrielse för de fångna (Luk 4:18).  När du upptäckt detta, är du inte bara lycklig och inte bara salig. Du är - för att använda ett gammalt fint ord – LYCKSALIG! Du sjunger:

Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid, alltid kan sjunga ditt lov
.

  

2.    Profeten Jesaja berättar om hur Gud längtar efter folk i sitt hus 

Du skall kalla på folkslag du inte känner, folkslag som inte känner dig skyndar till för Herrens, din Guds skull, Israels Helige, som skänkt dig härlighet.
Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.
Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer.
Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta
. (Jesaja 55:5-7)

Vår himmelske Fader har slagit sig ned hos sin profet, Jesaja. Han ger honom sina framtidsvisioner. Han berättar för Jesaja att det finns många människor och folk som Jesaja inte har en aning om finns. Och som inte har en aning om att Jesajas Gud, Israels helige, finns och längtar efter dem. Och som inte har en aning om hur lyckliga de är, som bor i Guds hus, de som alltid, alltid får sjunga Guds lov.

Hur kan man hjälpa dem att hitta detta? Jesaja ger tre råd som vi får att ge dem: 

1. Det första rådet Jesaja ger är:
Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära.

Den Gud som heter JAG ÄR (2 Mos 3:14) är alltid närvarande. Men vi är det inte alltid. Jag fick en gång ett brev, som hade ett brevhuvud med denna text: ”Om du tycker att Gud är långt borta, vem tror du då har flyttat på sig?”

Jag fick tänka till: Är det jag som sprungit bort från Gud? Eller är det Gud som sagt sitt ”följ mig” och som kallar mig att vara med i vandringsfolket. Jag fick det spännande uppdraget att leta rätt på och kalla på folkslag du inte känner, dem som Gud vill nå med sin kärlek och sin härlighet.  Men jag, jag valde att stanna och blev sittande. Det här med Gud blev då så avlägset och främmande.

Det berättas i Johannes 1:45-51 om Natanael som satt under sitt fikonträd. Vad gjorde han där? Förmodligen läste han sin bibel om den kommande Messias. Jesus gick där fram och såg Natanael. Men Natanael såg inte Jesus. Man kan sitta och läsa sin bibel och man kan vara med i kyrkans gudstjänst. Jesus är där och Jesus ser mig. Men jag själv har inte en aning om att han är där. Jag är långt borta i mina tankar.  

Men Jesus är där. Han vill låta sig finnas. Han har så mycket att ge. När du läser din bibel eller sitter i kyrkan, tänk på att detta är din ”besökelsetid”. Herren väntar på att visa er nåd (Jes 30:18).  Lyd det rådet: Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära

2. Det andra rådet Jesaja ger är:
Må den gudlöse överge sin väg, den ondskefulle sina planer.

Den som i Bibel 1917 kallas ogudaktig blir i Bibel 2000 gudlös.  Den som i Bibel 1917 kallas orättfärdig blir i Bibel 2000 den ondskefulle.  

Risken med att man vänder Gud ryggen är att det bara går utför. Man lever, som Paulus uttrycker det, utan hopp och utan Gud i världen (Ef 2:12).

Om man klipper av kraftledningen från kraftverket, blir det mörkt och det blir kallt.  När man smiter in på en orätt färd bli man ondskefull. Man går inte längre den Godes ärende. Man leds av onda makter. Överge den vägen och överge de planerna, säger Jesaja.

Recept: Säg NO till det ONda men säg YES till JESus! 

3. Det tredje rådet Jesaja ger är:
Må han vända om till Herren, så skall han förbarma sig över honom,
vända om till vår Gud, som alltid vill förlåta
.

Vänd om, säger Jesaja. Det är mycket otäckt som händer om jag vänder ryggen åt Gud. Jag tappar kontakten med Gud. Jag förlorar den personliga relationen med Gud.  Jag blir gudlös, utan hopp och utan Gud.  Jag styrs av dunkla krafter.

Vänd om, säger Jesaja. Det är mycket spännande som händer när jag vänder om till Herren. Jag ser hans ansikte, jag ser hans ögon, som lyser, jag ser hans händer som lyfter upp mig i hans famn. Jag hör pulsslagen från hans fadershjärta: FÖR DIG! FÖR DIG!  Jag förstår att han har hjärta för de arma. Jag hör ordet om syndernas förlåtelse. Och där syndernas förlåtelse är, där är liv och salighet. Det är inte kört om jag hört det. Mina sucksånger tystnar och en ny lovsång börjar gnola fram.

Vi sjunger:
Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid, alltid  kan sjunga ditt lov

3.    Paulus ger oss 5 recept på hur Gud rustar sitt folk i sitt hus

Därför ber jag er, bröder, vid Guds barmhärtighet, att frambära er själva som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.
Anpassa er inte efter denna världen, utan låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar, så att ni kan avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt
. (Rom 12:1-2)

1. När Gud vill rusta sitt folk, öppnar han sitt hjärta.
Herren vill inte bara ha folk i sitt hus. Han vill göra folk av dem. Därför rustar och utrustar han dem. Han börjar då med att hälsa oss hjärt-ligt välkomna på upptäcktsfärd in i hans hjärta.  

Därför ber jag er vid Guds barmhärtighet, skriver Paulus.
Gud är barmhärtig. Han har hjärta för de arma.

När Fadern ser nöden på jorden säger han:
Mitt hjärta vänder sig i mig, all min barmhärtighet vaknar (Hosea 11:8 SFB).
Mitt hjärta är i uppror, all min medkänsla väcks (Hos 11:8 Bibel 2000).  

Jesus vet vad som finns i faderns hjärta. Han har kommit för att tala om det för oss. Ingen har någonsin sett Gud. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz).

Rustningen börjar med att vi får vila i Guds hjärta. Om ni vänder om och är stilla skall ni bli frälsta. Genom stillhet och förtröstan blir ni starka. (Jes 30:15). 

2. När Gud vill rusta sitt folk, lär han dem överlåtelsen.
Paulus skriver: frambär er själva.  Förr stod det 'frambära era kroppar'.

På Gamla Testamentets tid frambar man kroppar för att ta bort synder. Djur offrades i tusentals i templet. Men de var alla döda kroppar, döda offer.  De pekade fram mot Guds lamm, som offrade sig på korset för att ta bort världens synder. Sedan Jesus dog för oss på korset är det slut med sådana offer.

Nu på Nya Testamentets tid vill Gud fortfarande ha offer, men nu levande offer. Vi får frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud. Det skall vara er andliga gudstjänst.

Jesus vill använda vår kroppar för att förmedla liv och läkedom till människor omkring oss. Därför väntar han på att vi vill frambära våra kroppar som ett levande och heligt offer. Man kan be denna överlåtelsebön:

Herre Jesus Kristus.
Jag bekänner dig som min Frälsare och Herre.
Tack för att du säger ”följ mig” till mig.
Ge mig din helige Ande, som hjälper mig att dagligen överlåta mig till dig.
När du sänder mig ut bland människoranvänd då mina ögon att se dem,
mina öron att lyssna på dem,
min mun att ge dem dina ord,
mina händer att räcka dem dina gåvor,
mina fötter att vandra med dem.
Fyll mitt hjärta med din kärlek så att jag får älska dem som Du. 

När du överlåtit dig åt Herren kan du märka två ting: Det ena är att denna ”andliga gudstjänst” kan se rätt vardaglig ut. Man kan bli smutsig om händerna. Och om fötterna. Smutsig, men inte syndig. Det andra är att det börjar spritta till inom sig och du gnolar  med Guds folk:

Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid, alltid  kan sjunga ditt lov

3. När Gud vill rusta sitt folk, lär han dem vara glada som laxen.
Paulus skriver: Anpassa er inte efter denna världen...

Det här är en återklang av Jesu egen undervisning. Vi hör den i Bergspredikan. Gör inte som tullindrivarna (de som bara älskar dem som älskar dem). Gör inte som hedningarna (de som bara hälsar vänligt på sina egna). Nöj er inte med att vara som de bästa: skriftlärda och fariséerna. Var som Jesus!

Jesus var annorlunda. Han kallar sitt folk att vara annorlunda. Han ger dem uppgiften att vara jordens salt och världens ljus. Det är skillnad på saltet och jorden, det är skillnad på ljuset och världen. Anpassa er inte … Om du frestas att svänga kappan efter vinden, gör då det efter Andens vind. Så gör alla andra i ”Annorlundafolket”.

Det är bara döda fiskar som följer med strömmen. Vi ska vara som laxen som leker sig motströms. Laxen letar efter sitt ursprung, efter platsen där rommen lades. En kristen är en glad lax. Hon leker sig motströms. Hon vågar vara annorlunda och gå annorlunda vägar därför att hon har hittat något dyrbart. Hon går inte surmulet och med dömande ögon denna väg och kritiserar allt som är fel. Hon säger: Kom, följ med mig, jag har hittat något som man inte hittar någon annanstans. Häng med! 

4. När Gud vill rusta sitt folk, lär han dem tankebyte.
Det som är annorlunda med oss är att vi har fått Jesu liv. Jesus bor i oss. Hans Ande bor i oss. Vi har fått en inre drivkraft som driver oss framåt i Jesu efterföljelse. Men detta liv måste vårdas. Det kan utvecklas och bli allt rikare. Detta händer, när jag låter det ske, som Paulus nu skriver om: Låt er förvandlas genom förnyelsen av era tankar.

Ibland kommer vi in i mörka tankar om oss själva och säger: Jag är alldeles hopplös, jag är samma tråkiga, grådaskiga, självupptagna, egenkära människa som jag alltid varit. Det är ingenting att göra åt mig. Paulus håller inte med. Vi kan förvandlas. Gud kan göra något vettigt av våra liv. Men han gör det inte mot vår egen vilja. Han tvingar inte sina lösningar på oss. Han vill att vi säger vårt ja till det. Låt er förvandlas... 

Tankebytesrecept:
1. Ta tag i de dåliga tankarna. Skriv ned dem: bittra, missmodiga, egenkära, rädda, jämförande, avundsamma, dumma, syndiga tankar.  Ta med dem till korset. Ge dem till Jesus.  Bekänn att du släppt in dem. Jag gör varje tanke till en lydig fånge hos Kristus (2 Kor 10:5).  Tar inte du tag i dem, så tar de tag i dig.  De fångar dig, ockuperar dig, plågar dig.

Recept: Ge dem till Jesus och be om förlåtelse för Jesu Kristi skull. 

2. Ta emot Guds ord i dina tankar. Låt dem bli motord till motiga tankar. Samla på bibelord! Öva dig i att tänka Guds tankar! Exempel på bra bibelord finns på sista sidan.

Allt som är äkta, allt ädelt, allt rätt, allt rent, allt som är värt att älska och ära, allt som kan kallas dygd och förtjänar att prisas - det skall ni syssla med i era tankar (Fil 4:8 Giertz).  

3. Upptäck vad detta tankebyte hjälper dig till. Du börjar lära dig att avgöra vad som är Guds vilja: det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. Det Gud vill, det är det som är gott, behagar honom och är fullkomligt. När du går in i detta tankebyte får du en allt större känslighet för vad Gud vill. Din inre människa kommer i samklang med Guds vilja. Du får ett allt säkrare och bättre omdöme. Du lär dig att kasta ifrån dig det som är oäkta och falskt och hålla dig till det som är gott, behagar Gud och är fullkomligt.

Denna lycka hittar du tillsammans med många andra i Guds hus.

Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid, alltid  kan sjunga ditt lov

4. Jesus ställer till med storstädning i sitt hus.   

De kom till Jerusalem, och Jesus gick till templet. Där drev han ut dem som sålde och köpte. Han välte omkull borden för dem som växlade pengar och stolarna för dem som sålde duvor, och han lät ingen bära något med sig över tempelplatsen.
Han undervisade dem och sade: ”Står det inte skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk? Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” Detta hörde översteprästerna och de skriftlärda, och de sökte efter ett sätt att röja honom ur vägen. De var rädda för honom, eftersom alla människor var överväldigade av hans undervisning.  (Markus 11:15-19)
När det blev sent lämnade de staden

Med ordet kyrka kan mena olika ting: 1) Byggnaden t.ex. Åh kyrka.
2) Samfundet t.ex. Svenska kyrkan. 3) Folket som samlas till gudstjänst: ”Vi är vår Herres kyrkohus, byggt utav levande stenar” (Sv Ps 56:3). Nu sitter kyrkan i kyrkan och efter gudstjänsten går kyrkan ut ur kyrkan och är kyrka i världen.  

Med ordet tempel kan man förutom byggnaden också mena ”hjärtats tempelhus” (Psalm 103:3), som finns i kroppen: Vet ni inte att er kropp är ett tempel åt den helige Ande, som bor i er och som ni har fått av Gud och att ni inte tillhör er själva? Ni har blivit köpta och priset är betalt. Så förhärliga Gud i er kropp! (1 Kor 6:19-20 SFB) .

I varje tempel, kyrka, samfund, varje ”hjärtas tempelhus”, kan det gå snett. Det kan bli smutsigt, skräpigt, bullrigt.

Vi behöver leva i daglig rening. Precis som sjukvårdspersonal ständigt renar sina händer i någon slags spritlösning, så får vi kristna hålla oss nära den helige Ande (latin: Spiritus) som förmedlar syndernas förlåtelse (enligt trosbekännelsen). 

Vi behöver också söndaglig rening. Till varje gudstjänst tar man med sig: 1) sina synder, (som vi får bekänna) 2) sitt hjärta (för att det skall bli brinnande) 3) kollekt (som vi vill ge).

Ibland behöver vi också en storstädning. Det var det man fick i Jerusalems tempel. Templet hade blivit smutsigt, man lurades och rövade och hindrade människor att komma inför Gud i tillbedjan, lovsång och upprättelse. Så som det hände där, kan det hända nu.

Jesus hade så mycket kärlek till dem, att han vågade ta i med hårdhandskarna. Jesu kärlek är inte ”snällism och luddighet”. När han vill förändra och förvandla och upprätta måste han ibland först ta tag i oss och ta itu med oss.

På andra sidan storstädningen förnimmer vi friskhet, renhet, glädje. Ni som hemma höll på med hushålls-kära tjänster före jul kommer ihåg. Eller vad som hände efter storstädningen i ”hjärtats tempelhus”. Det var kanske en kris som ledde till Kristus. Eller en bikt som rensade upp i det förflutna. Eller ett själavårdssamtal som gav rening från gammal synd, läkedom i gamla sår, Andens liv och nystart.

Lyckliga de som bor i ditt hus
och alltid, alltid  kan sjunga ditt lovVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg