Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Trettondedag Jul

Epifania 

Guds härlighet i Kristus.

Andra årgångens läsningar: Jesaja 49:5-7, 2 Kor 4:5-6, Matt 2:1-12, Joh 8:12, Psalt 72:10-15

Dagens sång:  
Jesus sade: Jag är världens ljus,
den som följer mig skall inte vandra i mörkret
utan ha livets ljus. 

Joh 8:12, Musik: Karin Braw, © GAudete förlag

  

 

1.  Vi läser Johannes 8:12 och ser ljuset som Johannes skriver om

Jesus sade: ”Jag är världens ljus.
Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus

Vem är Jesus? Han själv svarar: Jag Är.
Det är så Gud själv presenterar sig för Mose vid den brinnande busken (läs 2 Mos 3). Gud vill sända Mose att leda folket ut ur Egypten. Inför det uppdraget känner sig Mose fullständigt misslyckad och oduglig. Han kommer med den ena invändningen efter den andre: ”Vem är jag? Jag kan inte svara på alla deras frågor. Jag är ingen talare. Jag duger inte”. Det är ju så vi själva, vi som umgåtts med Jante, ofta svarar, då Gud vill sända oss på något uppdrag.

Mose undrar: Om egyptierna frågar, vem det är som sänt mig, vad ska jag då säga? Vi lyssnar till Guds svar: Jag är den Jag Är … så skall du säga till Israels barn: Jag Är har sänt mig till er.  Jag Är, det är heliga Gudsnamnet. Det skrevs med fyra bokstäver: JHVH. Man uppfattade detta namn så heligt att man aldrig uttalade det. Man sade inte Jahve eller Jehova. När man såg de fyra bokstäver JHVH sade man i stället Adonaj – ett annan benämning  på Gud. På svenska skrivs det med namnet HERREN. Det är namnet över alla namn, som Jesus fick (läs Fil 2:11).

Vem är Jesus? Han är Jag Är.  
Jesus är det enda stabila i tillvaron. Om alla andra säger man ”de var…  Caesar var .. Sir Winston var … Olof Palme var …Om dig och mig skall det en gång sägas. De var  …

Men Jesus är Jag Är.  Jesus Kristus är densamme i går och idag och i evighet (Hebr 13:8).
Vad betyder det för dig?
Du säger ibland: Jag känner mig så vilsen, oäkta och livlös.
Hör då vad Jesus säger: Jag är vägen och sanningen och livet (Joh 14:6).

Du säger ibland: Jag slits sönder av alla åsikter och tankar som basuneras ut idag.
Hör då vad Jesus säger. Jag är den gode herden och jag känner mina får, och mina får känner mig (Joh 10:14, se också v 11).

Du säger ibland att allt är så mörkt och kallt och tråkigt.
Hör då vad Jesus säger: Jag är världens ljus.  Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.  

Vad säger Jesus till oss? Detta säger han: DEN SOM FÖLJER MIG
Precis som Gud kallar Mose att bli befriare, kallar han dig och mig att bli det. Men befriaren måste först själv bli befriad. Befriad från oduglighetskänslor, rädslor, människofruktan. Därför säger Jesus följ mig. Det är mycket spännande som händer när vi följer Jesus. Vi får då lyssna till hans löften. Hans fullkomliga kärlek driver ut alla rädslor (1 Joh 4:18). Hans kärlek hjälper oss  att hitta Guds barns härliga frihet (Rom 8:21).

Vad lovar Jesus oss? Detta lovar han: DU SKALL INTE VANDRA I MÖRKRET
Mörkret är i Bibeln en bild av ondskan, djävulskapet. Det är det i sig själv instängda livet. Att vandra i mörkret är att ha sitt hjärta i det, som är Gud emot. Jag stänger av ljusströmmen och ser inte, hur jag själv lever. Jag ser inte människan som Gud sänder i min väg. Jag famlar och snubblar fram i mörkret. Jag begriper mig inte på mig själv och förstår mig inte på andra.

Men den som följer Jesus skall inte vandra i mörkret. Något har hänt med dem som börjat vandringen med Jesus: Gud har frälst oss från mörkrets välde och fört oss in i sin älskade Sons rike (Kol 1:13 SFB). Där räcker han oss en stor gåva. 

Vad ger Jesus till oss? Han svarar: LIVETS LJUS
Han tänder trons och kärlekens och livets ljus i oss. Vi blir som Paulus uttrycker det: Ljusets barn. Vi blir Ljus i Herren. Där blir resultatet, att vi bär frukt: Ljusets frukt består i allt vad godhet, rättfärdighet och sanning heter (Ef 5:9).  Vilket uppdrag! Vi får en livsuppgift mot världen när vi följer honom som säger: Jag är världens ljus. Vi får något från Jesus att ge till människor som vandrar i mörkret.

Vi sjunger nu in dagens budskap i våra hjärtan:
Jesus sade: Jag är världens ljus,
den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus

 2.  Vi läser Jesaja 49:5-7 och anar en kallelse att vara ljus för andra 

Nu har Herren talat, han som skapade mig till sin tjänare redan i moderlivet, för att jag skulle föra Jakob tillbaka till honom och låta Israel samlas hos honom. Så skulle jag vinna ära inför Herren och min Gud vara min styrka.  Han säger: Det är inte nog att du är min tjänare, som upprättar Jakobs stammar och för tillbaka Israels överlevande, jag skall göra dig till ett ljus för andra folk, för att min räddning skall nå över hela  jorden.

Så säger Herren, Israels befriare, Israels Helige, till den som är föraktad och avskydd av alla, till härskarnas tjänare:  Kungar skall se det och resa sig, furstar se det och falla på knä, därför att Herren är trofast, Israels Helige som utvalde dig
.  

Vem är han, som här talar?  Han är HERREN, ISRAELS BEFRIARE, ISRAELS HELIGE. Det är den himmelske Fadern, som i detta kapitel talar till sin son Jesus, Herrens tjänare.

Han är HERREN. Vi lyssnar till några ord från Psalt 113:5-6). Vem är som HERREN vår Gud, han som tronar så högt, han som ser ned så djupt vem i himlen och på jorden? Han som reser upp den ringe ur stoftet och lyfter den fattige ur dyn …

Han är HERREN, som sänder sin tjänare för att befria, hela och upprätta sitt folk.
Denne tjänare får namnet Jag Är – Guds eget namn, HERREN. Genom honom rör han också vid oss, som lever nu. 

Vad säger han? Du är min tjänare.
Han säger det till sin son Jesus. Han är Messias, Herrens tjänare. Han sjunger själv om detta i Jesaja kapitel 49: han som skapade mig till sin tjänare redan i moderlivet.

Och det som sägs om Jesus, sägs också till alla som är döpta in i Kristus (Rom 6:3). Gud har skapat oss till TJÄNARE. Han utvalde oss redan i moderlivet. Alltså innan vi hunnit skriva ned vår meritlista och fått beröm av tomten.  Ja, Paulus vet att han tänkte på dig och mig innan Göteborg, Stavanger och London fanns. Innan världens grund blev lagd har han utvalt oss i honom, (i Kristus) (Ef 1:4). Har du lätt för svindel?

Lägg märke till att han utvalt oss att bli tjänare. Inte att spela herrar. Var så till sinnes som Kristus Jesus var … han som utgav dig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa (Fil. 2:5-7 SFB).

Vi får denna kallelse från Jesus. Han som säger: Jag är världens ljus, ser nu på oss och säger: Ni är världens ljus (Matt 5:14) 

Vad lovar han? I Kristus får vi vara med om att
1) föra Jakob tillbaka till honom och låta Israel samlas hos honom.
2) jag skall göra dig till ett ljus för andra folk, för att min räddning skall nå över hela  jorden.

När den gamle Symeon tar barnet Jesus i sin famn i Jerusalems tempel uttrycker han Jesu uppgift så: Han är ett ljus som skall uppenbaras för hedningarna och en härlighet för ditt folk Israel (Luk 2:32). Jesus är VÄRLDENS LJUS!

Symeons ögon fick se den frälsning som Gud berett att skådas av alla folk (Luk 2:30).

Också du och jag kan få se detta.
Jesus för världen givit sitt liv: öppnade ögon, Herre mig giv (Sv Psalm 45:1).  

Vad ger han? Upprättelse!
Så säger Herren, Israels befriare, Israels Helige, till den som är föraktad och avskydd av alla, till härskarnas tjänare: Kungar skall se det och resa sig, furstar se det och falla på knä, därför att Herren är trofast, Israels Helige som utvalde dig.

Vem säger HERREN, Israels befriare, Israels Helige detta till? Han säger det till sin tjänare Jesus. Han är Herrens lidande tjänare, föraktad och avskydd av alla (Jes. 49:7). Han är föraktad och övergiven av människor (Jes 53:3).  Jesus började allra längst ned bland de nedersta. Han steg ner i vår skuld och vårt lidandes djup och älskade världen tillbaka till Gud (Psalm 62:2) Han upphöjde inte sig själv. Gud upphöjde honom över allting och gav honom namnet över alla namn, namnet HERREN, Jag Är. Och inför honom skall alla knän böja sig, ja, också kungar och furstar, som Jesaja berättar om idag. Och alla tungor skall bekänna, Gud Fadern till ära, att Jesus Kristus är HERREN. (Fil 2:11 SFB).

Vi sjunger in dagens budskap i våra hjärtan:
Jesus sade: Jag är världens ljus,
den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus 

3.    Vi läser 2 Kor 4:5-6 och upptäcker hur ljuset tänds i vårt eget mörker

Om mitt evangelium är dolt, är det dolt för dem som går förlorade.
Ty denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror, så att de inte ser ljuset från evangeliet om härligheten hos Kristus, Guds avbild. Jag förkunnar inte mig själv utan Jesus Kristus: han är herre och jag är er tjänare för Jesu skull. Ty Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall
sprida sitt ljus

Vad upptäcker vi? När ljuset tänds genom evangeliet ser vi två gudar:
1)  denna världens gud och   2)  honom som är Jag Är.

Det finns en ond makt som här kallas denna världens gud. Ett kusligt ord om honom sägs här: denna världens gud har förblindat förståndet hos dem som inte tror. Men när vi lyssnar till den Gud som heter Jag Är och händer det något: ljuset från evangeliet visar oss härligheten hos Kristus, Guds avbild.

Fundera här på dessa två frågor: Varför är det så svårt att se klart? Vad ser jag, när jag får öppnade ögon?  

Vad lovar han? motmedel mot  mörkret.
Jesus säger: Den som följer mig skall inte vandra i mörkret.

Varje dag får vi lägga bort mörkrets gärningar och klä oss i ljusets vapenrustning, skriver Paulus i Rom 13:12. Två verser senare säger han att vi då  iklär oss Herren Jesus Kristus. Vi behöver Jesus på alla känsliga områden, på alla känsliga områden i mitt liv, där jag ofta faller. 

Därför tar jag på mig
FRÄLSNINGENS HJÄLM som skydd mot mörka tankar som vill tala till min själ.
RÄTTFÄRDIGHETENS PANSAR som skydd mot orättfärdighet och egenrättfärdighet.
SANNINGENS BÄLTE  som skydd mot alla lögner.  
VILLIGHETENS SKOR - skydd mot olust, får ny vilja att bära bud om shalom, det goda livet.
TRONS SKÖLD som skydd mot Satans otrospilar.
ANDENS SVÄRD som är Guds levande och kraftiga ord som både är vapen mot den Onde (Hebr 4:12, Psalm 237:3) och läkedom för hela min kropp (Ordpsr 4:22).   

Vad låter Han hända med oss? En big-bang i hjärtat
Gud, som sade: ”Ljus skall lysa ur mörkret”, har lyst upp mitt hjärta, för att kunskapen om Guds härlighet som strålar från Kristi ansikte skall sprida sitt ljus.

Vilken fantastiskt vers! Smaka på den! Den Gud som satte igång den här världen med sitt mäktiga ord: Varde ljus! Ljus bliv till!  Han låter en explosion av värme och ljus strömma ut från Gud och in i mitt hjärta.  En väldig Big Bang!  Skapelseunder upprepas i våra liv. När det gudomliga livet föds in i oss då var det som ljus i natten bröt in, Guds mäktiga ord ifrån himlen (Psalm 175:2).

Vi får som gåva Livets ljus.
Om ljusets vapenrustning vill skydda oss mot Mörkrets angrepp, så är  Livets Ljus till för att förmedla ljus, godhet, kärlek, innerlig medkänsla, goda vibrationer mot dem vi möter (Se Kol 2:13 ff). Vi sjunger:

Jesus sade: Jag är världens ljus,
den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus 



Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg