Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika räddar rutten värld (Matt 5:13 a)

Vilka uppgifter har saltet? Vilka uppgifter har vi?
3 Mos 2:13

räddar rutten värld (5:13 a)

Ni är jordens salt.

Bön:
Kom, helige Ande, och hjälp mig att förstå vem Jesus
menar att jag är och att hitta den uppgift han vill använda mig till.

Ni...
säger Jesus till dessa galileiska småbönder och fiskare som står runt omkring honom. NI fattiga, föraktade, ni som tycker att ni inte duger något till, just ni är viktiga. Just ni har en enorm betydelse: NI ÄR JORDENS SALT.

Ni är...
säger Jesus. Inte: Ni borde vara ...
Ni ÄR jordens salt, därför att jag har utvalt er. Jag har lagt himmelens hela salighet i era hjärtan. Jag har fyllt er med min tröst och mättat er med min rättfärdighet. Ni har fått mitt liv. Jag gör er dugliga, inte bara för himlen utan också för jorden. Ni, just ni, är jordens salt.

Om vi är riktigt stilla, kan vi höra hur Jesus säger dessa ord också till oss idag. Vi finns med i detta NI. Ty Jesus talar här till sitt folk i alla tider: Ni som sagt ja till min kallelse och vill följa mig och vara mina lärjungar, Ni som har fötts på nytt och fått mitt liv, just NI ÄR ...

Det är som om Jesus med dessa ord vill resa oss upp, vi som så ofta går där och hukar oss och känner oss misslyckade och värdelösa och inte riktigt vet vad vi är. Just NI ÄR ...

Han vet detta, eftersom han vet att hans liv finns i oss. Hans närvaro finns i oss.
Paulus uttrycker denna hemlighet så här:
Jag måste fullgöra allt det jag fått mig ålagt i fråga om Gudsord, och förkunna den hemlighet som alla tidsåldrar och släkten igenom varit fördold, men nu har uppenbarats för hans heliga. För dem ville han kungöra, hurrikpå härlighet den är bland folken, denna hemlighet som heter Kristus i er, ert hopp om härligheten (Kol 1:25 b-27, Giertz).

Ni är jordens salt.
Saltet har många uppgifter.
1. Saltet bevarar från förruttnelse.
Före frysboxarnas tid var nedsaltning en vanlig konserveringsmetod. Saltet bevarade maten.
Jesu lärjungars uppgift är att vara jordens salt. Det är att tillsammans med Jesus gå emot det onda i alla dess former. Ondskan är som förruttnelsen. Den sprider sig. Det ruttnar i gamla Sverige. Vi skräms av det som händer här: Våld ... hagalenskap ... satsa på dig själv ... lev ut... pröva på ...

Människor mår inte bra. Många känner sig smutsiga inuti. Trampade på. Utnyttjade. Manipulerade av "maktmedia". Man fastnar och man fångas av något som man inte kommer loss från.

Ni är jordens salt, säger Jesus. Tillsammans med Jesus får vi uppdraget att rädda en rutten värld.

Saltet har också en positiv uppgift:
2. Saltet ger smak.
Tänk om saltet inte kom till gröten! Saltet utför sin uppgift genom att bara vara i gröten. Saltet säger inte: O du tjocka, äckliga gröt, jag skall allt ändra på dig så att du blir en bra gröt.

När Jesus kallar oss att vara jordens salt, är inte uppgiften att klaga och gnälla och kritisera allt som är fel. Saltmänniskan utför sin uppgift genom att bara vara där hon är ställd. Där ber hon för dem hon möter. Hon drar in Jesus i problemen. Hon säger nej till intriger och skvaller. SAY NO till det onda! SAY YES till Jesus!

3. Saltet skapar törst.
Vår uppgift som himmelrika på jorden är också att göra människor törstiga. Så att de börjar undra över "hemligheten". Då kan vi få hjälpa dem att komma till honom som säger: Är någon törstig, så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre skall flyta strömmar av levande vatten (Joh 7:37-38).

Ni är jordens salt.
Jesus säger NI. Kanske han här vill påminna oss om att det måste bli slut på den fromma individualismen. Saltkornen behöver varandra. Du skall inte ensam rädda en rutten värld.


Tänk på och begrunda:

Vilka uppgifter har saltet?
Vilka uppgifter har vi?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg