Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika klarar mörkret (Matt 5:14 a)

Hur hitta in i ett rätt självförtroende? Hur bli "himlaljus i världen"?
Fil 2:15-16 (NT 17), Ef 5:8-14

klarar mörkret (5:14a)

Ni är världens ljus.

Bön: Kom, helige Ande, och låt ljuset från Jesus lysa i mig och genom mig.

Ni är...
Just ni, som tycker att ni ingenting är, ni fattiga, små, enkla ...
Just ni, som säger: Jag kan inte ... jag duger inte ... jag klarar inte ...
jag är inte ...
NI ÄR världens ljus.
Inte: Ni skall vara det... ni borde vara det... ni kan bli det om ...
Nej, NI ÄR...

De som var omkring Jesus då och vi som smugit oss in i deras gemenskap nu, vi får här veta vad vi är. Till oss, som har så svårt att begripa oss på oss själva, till oss som så ofta har dåligt självförtroende och inte förstår vem vi är, säger Jesus de förbluffande orden: NI ÄR världens ljus.

Ni är världens ljus.
Vilket påstående.
En handfull palestinensiska småbönder och fiskare, de mest betydelselösa av alla i egna ögon och i andras, får veta vilket enormt inflytande de kommer att få endast genom att vara Jesu lärjungar.

Det första Jesus gör i Bergspredikan, innan han sagt ett enda ord, står i 5:1: När han såg folkskarorna. De som var på berget med Jesus var sedda av honom. Det låg en förvandlande makt i Jesu ögon. När Andreas tog med sig sin bror Simon till Jesus, då står det att Jesus såg på Simon och sade: Du är Simon, Johannes son. Du skall heta Kefas (det betyder Petrus) (Joh 1:42). Jesus ser inte bara den impulsive, opålitlige Simon. Han ser vad han kan göra med honom. Han kan förvandla honom till en klippa.

Jesus ser på dig och mig med sina möjligheter.
Och när vi nu är där, säger han: Ni är världens ljus.

Ljuset har två uppgifter:
1. Ljuset driver undan mörkret.
Vi säger ibland om våra goda insatser att de är som droppar i havet. De försvinner i vattenmassorna. Men trons och kärlekens ljus, som Jesus ger oss, det försvinner inte i mörkret. Det är i stället mörkret som måste ge vika. Ljuset segrar över allt mörker.

Men där ljuset inte finns, där breder mörkret ut sig. Paulus målar i Rom 1:18-32 en mörk bild av vad som händer med oss människor och det samhälle vi lever i, när detta ljus inte lyser:
De håller sanningen fången (18). De ville gälla för visa, men blev till dårar (22). De bytte ut Guds sanning mot lögn (25). De bytte ut det naturliga umgänget mot ett onaturligt (26, 27). De gjorde det som inte får göras, uppfyllda av allt slags orättfärdighet, elakhet, själviskhet och ondska, fulla av avund, blodtörst, stridslystnad, svek och illvilja. De skvallrar och baktalar. De föraktar Gud. De är fräcka, övermodiga och skrytsamma, uppfinningsrika i det onda, uppstudsiga mot sina föräldrar, tanklösa, trolösa, kärlekslösa, hjärtlösa (28-31).
Är det inte dessa "mörkrets gärningar" som vi ständigt ser runt omkring oss. Ja, också vi som vill höra ihop med Jesus sugs in i detta. Det klibbar sig fast. Vi gör som alla andra ...

Men Jesus står där och säger: Ni är världens ljus.
Ni är det därför att ni hör ihop med mig. Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra i mörkret utan ha livets ljus (Joh 8:12).
Vi får leva i ständig kontakt med ljuskällan. Då får vi från honom en meningsfylld uppgift i världen.

2. Ljuset vägleder.
Paulus uttrycker de himmelrikas ljusfunktion så här: En gång var ni mörker, men i Herren har ni nu blivit ljus. Lev som ljusets barn - ljuset bärfrukt överallt där det finns godhet, rättfärdighet och sanning (Ef 5:8-9).

När vi håller fast vid livets ord, blir vi himlaljus i världen (Fil 2:15-16, NT 17).
Livets ord är "ljusord", som är det bästa vapnet mot mörkret. När vi håller oss till detta ord, kanske vi kan bli till hjälp för någon nattvandrare, som fryser och famlar i mörkret. Med ljuskällan påkopplad klarar de himmelrika mörkret.


Tänk på och begrunda:

Hur hitta in i ett rätt självförtroende?
Hur bli "himlaljus i världen"?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg