Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika varnas för att svika sin ljusuppgift (Matt 5:14 b - 16)

Hur kan man svika sin ljusuppgift? Som enskild? Som församling?
Jes 2:2-5, 1 Petr 2:9

varnas för att svika sin ljusuppgift (5:14b-16)

En stad uppe på ett berg kan inte döljas, och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet utanpå hållaren, så att den lyser för alla i huset. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

Bön:
Helige Ande, hjälp mig att leva så att människor börjar ana att Fadern älskar dem.

En stad uppe på ett berg kan inte döljas ...
Många städer låg högt uppe på bergen. Mörkläggning på den tiden var omöjlig. Det Jesus säger kunde syfta på många städer. Men det berg han nog mest tänkte på var Sions berg. Sion är det fasta berget. Staden som vilar på det är Jerusalem. Och på det berget står templet. Jerusalem är den store Konungens stad. Det är världens medelpunkt. Mot det riktar folken sina blickar (läs Jes 2:3 ).

Staden på berget är en bild av Guds folk som lever med Herren i sin mitt. Det folk som Jesus nu samlar omkring sig är ”staden som inte kan dölj as”. Det är det nya gudsfolket. Till detta folk skall människorna, som vandrar nere i dödsskuggans dalar, med hopp se upp.
Precis som staden på berget inte kan döljas, går det inte att dölja Guds församling. Att följa Jesus är lika synligt som ett ljus i mörkret eller som en stad på berget.

Dietrich Bonhoeffer skriver: "Den som vill fly in i det fördolda, förnekar kallelsen. Om Jesu församling vill bli osynlig, är den inte längre en efterföljande församling".

... och när man tänder en lampa, sätter man den inte under sädesmåttet...
Sädesmåttet - eller skäppan som det hette förr - är ett rymdmått om knappt 9 liter. "Meningen är då", säger fotnoten till 5:15, "att oljelampans låga skyms, om man stjälper ett kärl över den". Ja, risken är väl att den inte bara skyms utan också slocknar. Vad Jesus vill ha sagt oss är alldeles klart: Om vi försöker dölja vår tro; slocknar den. Vi kan fundera över vad detta sädesmått egentligen är. Är det våra rädslor?

Människofruktan? Vår lust att anpassa oss efter denna världen (Rom 12:2) och bli accepterade som kloka och förståndiga människor? Vem vill egentligen vara en dåre för Kristi skull? (1 Kor 4:10).

I Luk 8:16 säger Jesus: Ingen tänder en lampa och döljer den med ett kärl eller ställer den under en bänk. Vi går kanske inte så långt att vi sätter ett kärl över ljuslågan. Vi ställer mycket oftare ljuset under en bänk. Det blir lite halvdunkel över tillvaron. Skymningsstämning. Myskristendom. Det hemska är att varken vi själva eller människorna i huset hittar rätt.

... utan på hållaren, så att den lyser for alla i huset.
Ljuset - det är Jesus. Hållaren - det är vi. Håll upp ditt Jesus-ljus på hållaren. Ljuset lyser om vi har kontakten kopplad till ljuskällan. Ditt dåliga självförtroende dyker upp igen om du vill att människor skall se på dig, på hållaren. Du måste då smila upp dig och bli märklig. Men människor orkar inte hålla på med att ösa beröm över lamphållaren. Något helt annat händer när ljuset tänds. Då ser man inte längre på lamphållaren. Man ser ljuset och man ser vad som sker genom detta ljus.

På samma sätt skall ert ljus lysa for människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.
I NT17 stod det lite mjukare: På samma sätt ert ljus lysa. Nu står det skall. Det är order! Människorna behöver det. Evangeliet om Jesus, som kan frälsa och upprätta, måste både höras och ses. Evangeliet om Jesus vill ta gestalt i oss. Vi är bärare av evangeliets ljus. Vår uppgift är att göra Gud synlig genom vårt förhållande till varandra (läs Joh 1:18 och jämför med 1 Joh 4:11-12 ).

Låt ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar. Låt dem se er kärlek till Herren och till varandra. Då skall människor förstå att Gud lever och de börjar prisa er fader i himlen. De förstår att Gud inte har glömt bort oss här på jorden. Och märk väl: Det är Fadern de prisar. Inte er.

Var finns dessa ljusmänniskor idag? Kan du höra hur Jesus frågar efter dig? Han ser mörkret som lägrar sig över oss människor. Han ser också var räddningen finns. Han har alla möjligheter. Han har ljuset som kan besegra mörkret. Men han letar efter lamphållaren, som han kan sätta sitt ljus i. För honom är det inte så viktigt hur lamphållaren ser ut. För honom är det viktigare att du och jag går fram till honom och lyssnar in hans ljusord i oss:
Ni är världens ljus.


Tänk på och begrunda:

Hur kan man svika sin ljusuppgift?
Som enskild? Som församling?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg