Stiftelsen Bibelskolan.com
 

1 sönd e Trett - Renovering för heligt rum

Kyrkorenoveringar har vi många av idag. Men vi behöver ockås renovering av andra heliga rum - våra hjärtan och vår kyrka.

1 Renovering för heligt rum

Renovera betyder förnya, återställa. Det var det Jesus kom för. Mänskligheten behövde renoveras. När Gud skapade människorna till sin avbild så fick de vistas i heligt rum i paradiset. Där var allt paradisiskt. Människorna levde helt enligt Guds vilja och Gud sörjde för deras uppehälle. Gud var dem nära, vandrade i paradiset med dem. Det står så härligt i 1 Mosebok att Gud vandrade i trädgården i den svala kvällsvinden.Var låg paradiset? Vi vet inte det, men Bibelns uppgifter pekar på det som idag kallas Irak alternativt på det som vi kallar det heliga landet Israel-Palestina. Ingendera är idag något paradis, människor står varandra efter livet, tillfogar varandra lidande och död. Man lever i skräck för nästa attack, i fruktan för sina liv. Så långt från paradiset!Vi måste konstatera att människan inte bara är god, utan också har en böjelse mot det onda. Även om vi vill vara goda måste vi erkänna att vi också tänker och gör sådant som är ont. Ingen av oss kan veta hur vi skulle handla om vi utsattes för sådana situationer som i Irak och det heliga landet. Det onda som sker i större eller mindre sammanhang här hemma räcker för att inse: någonting har gått snett med människorna.

Och sett ur Guds perspektiv har det verkligen det!  De varelser han skapade för att vara en bild av sig själv, all godhets, rättfärdighets och barmhärtighets källa, har blivit en splittrad, skadad och mycket suddig bild. Inte en bild som Gud kan vara glad åt. Det gick snett redan i paradiset. Ondskan slingrade sig in. Varifrån den kom säger inte bibeln i berättelsen om paradiset men den onde frestade med sitt: ”Har Gud verkligen sagt att ni inte får äta av något träd i trädgården?” Den farligaste, mest förledande frågan, ”Har Gud verkligen sagt?” Människorna faller för frestelsen. I det överflöd de levde, behövde de ju inte just den frukten. Och människorna blev annorlunda, rädda för Gud, gömde sig för Gud när Gud vandrade i trädgården i den svala kvällsvinden.Gud ropade en fråga till Adam, människan: ”Var är du?”  Människorna fick lämna paradiset och fick slita för sitt dagliga bröd. Och ondskan är nu med. Avunden leder redan i andra generationen till mord, brodermord. Och brodermorden har sen fortsatt. Vi är kallade att vara bröder och systrar på vår jord, hjälpa och stödja varandra, leva i kärlek. Och att ta livet av någon är i en mening den yttersta kärlekslösheten.

Gud såg att mänskan som är kallad att vara helig som Gud är helig, måste renoveras. Och Gud lovar det med en gång. Adam och Eva ska få en ättling som söndertrampar ormens huvud, den onda maktens huvud. Men ormen ska stinga honom i hälen. Löftets uppfyllelse dröjde men när tiden är inne gör Gud det han ser vara det enda möjliga, han går in i sin egen skapelse. Guds Son blir människa, det som julen handlar om. Jesus.  

Och Jesus lärde sig nog först att renovera hus och bygga nya hus som sin adoptivpappa Josef. Men sedan börjar han vandra omkring och predika. Renoveringen har börjat och han renoverar, återställer, blinda får sin syn, lama går, fattiga får höra glädjens budskap. Startpunkten är dopet i Jordan. Johannes döparen hade gått före ropat ut sitt: Ser ni inte att ni behöver renoveras? Han hade döpt, ett omvändelsens, ett bättringens dop för syndare. Folket frågade sig om han var den väntade Messias. Men det var han inet och han visar på Jeseus som döper med helig ande och eld.Och så kommer nu Jesus och vill ha Johannes dop.Johannes vill inte döpa. Jesus är ju den ende som inte behöver det! Han är syndfri, han är så som Gud ämnat människan, han är paradisisk. Men Jesus vill döpas i lydnad som människa, han solidariserar sig med de människor som står där på stranden och känner sin synd och vill döpas. Och han får som han vill, inte för att han behöver det utan för att han tar på sig all världens skuld. Det får man vara Gud för att klara utan att sjunka inte bara genom golvet utan tvärs igenom jorden av den tyngden. Bärande våra synder blir Jesus döpt.

Och Johannes kan visa på Jesus och säga: ”Se Guds lamm som tar bort världens synd”, ett johannesord som vi upprepar i varje mässa. Den helige Ande sänker sig ned över Jesus och Gud Faders röst hörs från himlen: ”Du är min älskade Son, du är min utvalde.” Det var bara genom att dö för våra synder han kunde försona oss med Gud. Vi förstår inte allt i detta men det vi behöver förstå är att i Jesus är Gud försonad. Jesus är den frälsare som Gud lovade de första människorna. Han blev stungen i foten, spikad fast på ett kors tills döden inträdde, men han segrar över synd, död ondska genom att uppstå igen. I honom finns förlåtelse att få även för brodermord och han vill renovera oss. Hur gör han då? Jo, han låter den ande han utlovade, Guds helige Ande, väcka längtan efter honom, efter helighet, renhet, frid och förnyelse.

Guds Ande ropar: Människa, var är du?  Med Bibelns hjälp visar Anden med smärtsam uppriktighet på hurdana vi är, på ruttenheten och rosten i de bärande balkarna. Anden måste få ta upp golvbrädorna och stenhällarna för att vi ska få se hur det ser ut under: det som är skadat, det som behöver renoveras. Men Guds Ande visar också på den som kan renovera. På Jesus. Om vi människor då kommer till Jesus, bekänner allt, ber om förlåtelse, så blir vi renoverade, förnyade, återställda, födda på nytt som Bibeln kallar det. När då Gud ser på en sådan människa ser han inte skavankerna, de är skylda av Jesu vita rättfärdighetsdräkt. Gud ser sin älskade Son i den troende. När Jesus bor i våra hjärtan blir dessa heliga rum. Detta är nu dels något som måste ske som en övergång från ett liv bortvänt från Gud till ett liv vänd mot Gud och dels något som måste ske varje dag.

För den gamla människan dör inte utan gör sig ständigt påmind och varje dag behövs renoveringen för att bli allt mindre inkrökt i sig själv och alltmer vänd till Gud.Kyrkorenoveringar har vi många av idag. Det gäller byggnaderna, de heliga rummen. Men även kyrkan som sådan behöver renoveras. Ibland är behovet uppenbart som det var på Martin Luthers tid. Reformationen var en kraftfull och välbehövlig renovering. Men reformation behöver ständigt pågå. Också i vår tid och i vår kyrka behövs renovering. Ruttenhet och rost i det bärande måste rensas bort annars kan man snava på kyrkhällarna och falla. Kyrkan skall vila på Jesus och på Guds ord. Vi behöver Martin Luthers mod för att säga och verka för detta.

Ondskans fråga ”Har Gud verkligen sagt?” ställs ständigt och bringar människor på fall. Svenska kyrkan behöver - precis som många kyrkorum - renoveras. Vi får be Guds gode helige Ande leda oss rätt i detta!Alla dessa människor som Jesus har fått renovera är vandrande heliga rum i omgivningen.  Det är du och jag kallade att vara, små kyrkor som rör sig i folkvimlet, litet av vandrande paradis. Nej, det duger jag inte till, säger du kanske, jag som ”är sån och sån”. ”Såna och såna” är vi alla tyvärr, men Gud har tilltro till att vi kan renoveras, att vi kan få friska bärande balkar under golvet i vårt innersta rum, balkar som får bärighet av korsets livgivande balkar.  

Korset, skammens trä som Bibeln kallar det, avrättningsredskapet som blev segertecknet. Genom Jesu renovering kan du och jag mitt i vårt felande och velande få bärande balkar som inte rostar, som inte ruttnar, som bär upp våra heliga rum, så att vi kan vara vandrande kyrkor, vandrande tempel.

Förebild i vandringen är Jesus, låt oss se på honom. Vi har Bibeln och förkunnelsen om den sker i trohet mot Bibeln. Vi har dopet, det kristna dopet som inte är detsamma som Johannes bättringsdop. Dopet som vi aldrig behöver göra om men var dag återvända till. Nattvarden är en renoveringsplats, där skänks liv, förlåtelse och salighet. Boten är en renoveringsplats, både det offentliga skriftermålet i kyrkan och den enskilda bikten inför en präst. Och som burna av Jesus kan vi bära andras bördor. Så får vi vandra med Jesus mot målet himmelen. Där behöver inte längre något renoveras, där är allt fullkomligt, härligt, paradisiskt i skådandet av Jesus ansikte mot ansikte. AmenVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg