Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika snabbar sig (Matt 5:25-26)

Vad hindrar oss ofta att göra upp med andra? Hur blir man frimodig?
Luk 12:58-59

snabbar sig (5:25-26)

Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg, så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du har betalt till sista öret.

Bön: Helige Ande, tack för att du ger mig mod att snabbt ta itu med det som gått snett i mitt liv.

Skynda dig att komma överens med din motpart medan ni ännu är på väg...
Det föregående exemplet handlade om något som kunde hända vid en kyrkogång. Det rörde en konflikt med en broder, en medkristen. Nu går Jesus över till något som kan hända vid en världslig tvist, och det rör förhållandet till en motpart, alltså en icke kristen.

Det kan gälla någon som du är skyldig pengar. Och han rör upp himmel och jord för att få dem tillbaka. Det är inte så lätt för dig, eftersom både din plånbok och din bankbok är tomma. I alla fall behöver du skynda dig att komma på samtalsnivå med honom. Snabba dig! Är alternativet några år i fängelse, gör du naturligtvis allt du kan för att det skall bli bra mellan er.

Eller det kanske handlar om något ännu svårare. Här är en människa som blivit djupt sårad av dig. Du har gjort honom illa och du står i skuld till honom för det.

Är man sårad, slår man omkring sig. Den här personen drar dig inför skvallerdomstolen och förtalsdomstolen, och du känner dig fullständigt förlamad och fångad och kan ingenting göra. Du vill helst av allt smita och göra dig en boning ytterst i havet (Psalt 139:9).

Men någon Mallorca-resa hjälper inte. Man flyr inte från sin skuld och man flyr inte från sig själv. Och så länge du ingenting gör, blir du bara mer och mer låst. Du upplever det som om Jesu ord här gått i uppfyllelse:

...så att han inte överlämnar dig åt domaren och domaren lämnar dig åt vakten och du sätts i fängelse. Sannerligen, du slipper inte ut förrän du betalt till sista öret.
Din enda chans är att ta Jesus på orden och skynda dig.
Det kan betyda att du måste ödmjuka dig och söka upp den du gjort illa.
Tala igenom vad som hänt, be om förlåtelse ...

När du går i lydnad för Jesus, märker du en sak: Jesus själv går med dig. Du har sällskap med den som kan betala till sista öret. När skulden lyfts av, släpper förlamningen. Du är hos honom som förkunnar befrielse för de fångna (Luk 4:18). Du kan ta emot förlåtelse och ge förlåtelse. Och du får mod att möta din motpart. Och motparten kanske du får till medpart.

Jesus vill göra dig frimodig. Du får mod att vara fri. Han befriar dig från rädsla och människofruktan. Detta är viktigt när du möter dem som hatar dig utan grund (Joh 15:25).

Det grekiska ordet för frimodighet - parresia — betyder öppet ärligt tal. Att säga allt. Det som gör dig modlös är när du går och släpar på bitterhet och besvikelse och sårade känslor och agg och avund.

Allt det får du ta med dig till korset. Där får du säga allt. Du får lägga bort allt slags ondska, falskhet och förställning, avund och förtal (1 Petr 2:1).

Gud har inte gett oss en modlöshetens ande utan kraftens, kärlekens och självbesinningens (2 Tim 1:7).


Tänk på och begrunda:

Vad hindrar oss ofta att
göra upp med andra?
Hur blir man frimodig?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg