Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Fjärde söndagen i påsktiden Årg 2 - Inför söndagen - Frid ger jag er!

En av de bästa bilder jag sett, som illustrerar vad frid egentligen innebär, är ett fågelbo med en fågelmamma som matar sina ungar. I boet råder fullkomlig frid och harmoni. När kameran backar en bit ser man att boet är byggt i motorrummet på en tryckluftskompressor på en livlig byggarbetsplats! Fågelfamiljen upplever en total trygghet och harmoni mitt i larmet runt omkring.

Det är en sådan frid och harmoni som Jesus erbjuder sina lärjungar i alla tider.

Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är.

Känn ingen oro säger Jesus till sina lärjungar både då och nu. Han sade det den gången Petrus hade haft en allt för stor tro på sin egen tro och sitt mod. Jesus hade just förutsagt att Petrus tre gånger skulle förneka att han kände Jesus, men Petrus försäkrade stolt att han för sin del då aldrig skulle överge Jesus. De andra lärjungarna blev dock oroliga! Då säger Jesus: Känn ingen oro. Tro på Gud och tro på mig. Det vill säga: Sätt er tillit till mig! Jag skall föra er säkert genom alla svårigheter.

Sedan avslutar Jesus med att säga: Frid lämnar jag efter mig åt er. Min frid ger jag er. Inte ger jag er en sådan frid som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och var inte modlösa.

Vi kan uppleva stress i arbetet, stridigheter i familjen, bekymmer för ekonomin, sjukdom och sorg. Det kan verka som om marken försvinner under våra fötter. Då säger Jesus: Min frid ger jag er. Om vi då stannar upp och lyssnar till honom, tror på hans ord och litar på honom kan undret ske också med oss stressade nutidsmänniskor. Vi kan fyllas av en total frid som inte rubbas av någonting.

Det var nog det allra största för mig när jag som tonåring mötte Jesus: Jag blev uppfylld av denna frid, som aldrig har lämnat mig sedan dess.

Vid vissa tillfällen har jag upplevt Guds frid särskilt starkt. På midsommardagens kväll för några år sedan, hade vi i Långelanda församling en friluftsmässa under den fantastiska eken i prästgårdens trädgård. Aftonsolen lyste milt och varmt efter att molnen lagom till gudstjänsten hade skingrats. Det var ett sådant tillfälle då jag tror att de flesta av de församlade, liksom som jag själv, upplevde en förunderlig frid.

När du och jag är oroliga och tyngda av bekymmer säger Jesus till oss: Kom till mig, alla ni som är tyngda av bördor; jag skall skänka er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, som har ett milt och ödmjukt hjärta, så skall ni finna vila för er själ.

Om vi lägger ner våra bördor och synder inför honom i bön, sker undret med oss. Han fyller oss med sin frid, befriar oss från vår oro och hjälper oss med det som bekymrar oss.

Jesus ÄR Sanningen - Han kan inte ljuga. Han menar verkligen vad han säger.

Johannes evangelium 14:1-3, 27 Matteus evangelium 11:28

Lars FröjmarkVåra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg