Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Frälsarkransen, av Martin Lönnebo

 

Frälsarkransen

 

Fördjupningen 4 -  Mer om efterföljelsen

Nyckelordet till Frälsarkransen är: 'Låt det sinnelag råda hos er som också fanns hos Jesus Kristus:'' Frälsarkransen fick sitt namn, och huvudsaken av sitt innehåll, efter en meditation över denna vers.

Denna vers, denna andliga ädelsten, är i bibeln innefattad i omtanke, kärlek och skönhet. Avsnittet börjar med den mest innerliga vädjan: 'Om det alltså finns tröst genom Kristus, uppmuntran från kärleken och gemenskap från Anden, om det finns ömhet och medkänsla...' Den fortsätter med en hymn över Kristi gärning: 'Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt och antog en tjänares gestalt då när han blev som en av oss ...'

Att vara kristen och medlem i kyrkan är att söka efterfölja Kristus.

På fem tydliga sätt kan en människa vara en efterföljare till Kristus.

Om vi levt i Palestina på Jesu tid hade vi inte behövt någon Frälsarkrans.

Betlehem, Juda öken, Bergspredikans berg, Golgata och den tomma graven fanns ju där. Och framför allt Kristus själv. Du kunde ha stått vid stranden av Genesarets sjö. Kristus hade kommit emot dig och sagt: 'Följ mig.'

Och du hade gått. Det är den fysiska efterföljelsen.

Om jag hade fått välja födelsetid och födelseort så skulle jag ha valt Galileen på Kristi tid. Och jag skulle ha stått vid sjöstranden och väntat med klappande hjärta.

Men vi kan även gripa Frälsarkransen med klappande hjärta. Osynlig, och kanske okänd och förklädd, kommer Mästaren emot oss i vår tid vid våra stränder och säger: 'Följ mig.' Den som sedan går i han fotspår skall under vandringen förstå hans hemlighet.

Frälsarkransens mest påtagliga efterföljelse är den etiska. 'Låt det sinnelag ....' Den som ber Frälsar-kransen önskar att alltmer få det sinnelag som finns hos Kristus. I verserna som föregår vårt ord är detta beskrivet: 'Lev i samma kärlek, eniga i tanke och sinnelag, fria från självhävdelse och fåfänga. Var ödmjuka och sätt andra högre än er själva. Tänk inte bara på ert eget bästa utan också på andras:'' Tänk om din bön blir besvarad. Hur underbart?

I Frälsarkransen övar vi oss inte direkt att sakra mentalt följa Kristus. Men Frälsarkransen förutsätter denna vandring. Den som ber den, kommer alltmer att älska dopet och nattvarden. I båda dessa sakrament följer vi Kristus till det yttersta, ända till döden på korset och uppståndelsen på den tredje dagen.'

Den liturgiska efterföljelsen är däremot framträdande. I Frälsarkransen instämmer vi i Kristi bön och gudstjänst. Vi firar gudstjänst tillsammans med Kristus. Vi ber bönerna, vi mediterar och sträcker oss mot kontemplationen, tre former av bön som enligt evangelierna är kännetecknande för Jesus från Nasaret. Vi läser även och lyssnar till bibelord och andliga texter.

Den form av efterföljelse som är den innersta i Frälsarkransen, dess slutmål, är den mystiska. Det ordet står för den osynliga inre enheten mellan den kristne och Kristus: ni lever ett osynligt liv tillsammans med Kristus hos Gud'. I den mysteriösa läsningen av Frälsarkransen, är den kristne redan i himlen. Det är kontemplation.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg