Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika går till Jesus med sina äktenskapsproblem (Matt 5:31-32 a)

Vad gör Gud i vigseln? Vad säger Jesus till de starka? Och till de svaga?
5 Mos 24:1, Psalmbokens bönbok nr 115

går till Jesus mede sina äktenskapsproblem (5:31-32a)

Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skibmässobrev. Men jag säger er: den som skiljer sig från sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne...

Bön: Helige Ande, hjälp oss.

Det blev sagt: Den som vill skilja sig från sin hustru skall ge henne ett skilsmässobrev.
Skilsmässa var tillåten på denna tid. Och omgifte efter skilsmässa var också tillåten. Rätten att upplösa äktenskapet tillkom mannen. Man diskuterade olika anledningar till skilsmässa. Några fariséer frågar Jesus: Är det tillåtet för en man att skilja sig från sin hustru av vilken anledning som helst? (Matt 19:3). Olika rabbiner gav olika svar. Rabbi Shammai säger att giltig orsak till skilsmässa var om hon gått i säng med en annan man. Rabbi Hillel var mildare (mot mannen). Mannen kunde skriva ut ett skilsmässobrev om hon bränt vid soppan eller tappat ett hårstrå i maten. Eller om han funnit en vackrare kvinna än sin hustru.
Jesus blir alltid upprörd, när man trampar på de svaga. I diskussionen med fariséerna (Matt 19:3-9) vänder han först bort deras blickar från denna fråga om skilsmässa och riktar blicken mot vad äktenskapet är. Gud har fogat samman dem. De två skall bli ett. Och det som Gud har fogat samman får människan inte skilja åt (Matt 19:5-6). Att Mose säger att man skall skriva ut skilsmässobrev beror på att de är så förstockade. För edra hjärtans hårdhets skull (NT17, 19:8). Jesus säger inte emot vad Gud har sagt genom Mose. Men han vill få dem att stanna till och tänka igenom vad Gud egentligen menat med äktenskapet. Från början var det inte så, säger Jesus (19:8). Och nu kommer Jesus på nytt med sitt JAG SÄGER ER (jfr avsn 17).

Men jag säger er: den som skiljer sig frän sin hustru av något annat skäl än otukt, han blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne...
Lägg märke till orden han blir orsak. Jesus ställer fram mannen som syndare. Han låter honom se sin egen skuld. Han lägger en sprängladdning under mannens självtillräcklighet. Ty mannen förvandlar Guds ord till paragrafer. Torr juridik. Bara jag gör så eller så klarar jag MIG. Men se då vad du ställer till med, vill Jesus säga. Du slänger ut henne. Du blir orsak till att äktenskapet kan brytas genom henne. Jesus slår vakt om kvinnan. Hon är den svagare parten. Och i stort sett rättslös. Man får inte behandla henne hur som helst.
När detta läses i vår tid kan det hända att det inte alltid är mannen som är den starkare. Försök höra vad Jesus här säger till dig. Han vill kanske tala allvar med dig! Han står alltid bredvid den svagaste och för hennes/hans talan.
Ä ktenskapet skall hålla livet ut. Vad Gud har fogat samman får människan inte skilja åt. Nu finns det enligt Jesus ett skäl till skilsmässa: Otukt. Vad menas med det? Betyder det som fotnoten säger att någon haft äktenskapligt samliv med släktingar, "förbjudna led", som omtalas i 3 Mos 18:6ff? I så fall säger det oss väldigt lite. Eller syftar det på att den ena parten varit otrogen och gått i säng med en annan person? En sådan betraktades som död. Och döden upplöser ett äktenskap.
Dessa starka ord mot skilsmässan säger Jesus till de starka, till dem som tar det lätt med denna fråga. Men vad säger han när han möter de svaga, dem som misslyckats? Vi har några skildringar av det.
Jesus möter den samariska kvinnan (Joh 4:7-42). Efter ett långt samtal med henne sätter han fingret på det som var hennes problem: Fem män har du haft, och den du nu har är inte din man (Joh 4:18). Vi vet inte vad som hänt i hennes liv. Var hon den obarmhärtiga samariern, som avverkat den ena karlen efter den andra? Var hon den som utsatts för obarmhärtighet, sexföremålet, leksaken, den man utnyttjade ett tag men sedan slängde ifrån sig? Vi vet inte. Och vi behöver inte veta. Men det vi vet är att det personliga mötet med Jesus upprättade henne. Hon fick en läkedom och ett helande i sin trasighet som inte bara påverkade henne utan hela staden.
Läs också om hur Jesus tar sig an äktenskapsbryterskan i Joh8:l—11. Jesus upprättar henne. Hon får en ny start. Och nytt liv i renhet: Gå nu och synda inte mer. Och läs om hur mycket det betydde för Sackaios att ta emot Jesus i sitt hem (Luk 19:1-10).
Mötet med Jesus förändrar, förvandlar och ger nytt liv. Och därför ropar Jesus till alla som inte klarat av sig själva eller sina äktenskap: Kom till mig (Matt 11:28). Det finns rening och upprättelse att få hos Jesus. Det finns helande, läkedom och ny kraft. Efter detta möte med Jesus kan den som var död få nytt liv (Luk 15:11-32).


Tänk på och begrunda:

Vad gör Gud i vigseln?
Vad säger Jesus till de starka?
Och till de svaga?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg