Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika har hittat ett vapen mot det onda (Matt 5:38-39 a)

Hur kan Jesus hjälpa oss med konfliktlösningar?
 Mos 24:19, 20, Joh 18:22-23, Rom 12:19-21

har hittat ett vapen mot det onda (5:38-39)

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand för tand. Men jag säger er: värj er inte mot det onda.

Bön: Helige Ande, ingjut Guds kärlek i våra hjärtan ...

Ni har hört att det blev sagt: Öga för öga och tand for tand.
Ni har hört vad man sagt till er i synagogan och i annan undervisning. Där diskuterade man vedergällningens lag. Hur skall man tillämpa ordet från Mose: Öga för öga och tand för tand? (2 Mos 21:22-25, 3 Mos 24:19-20, 5 Mos 19:21)

Den lagen var given för att sätta stopp för ondskan. Man får inte ostraffat behandla varandra hur som helst. Om någon gör någon illa, skall hon själv få känna hur ont det gör. Samhällets uppgift är att genom sin lagstiftning stå det onda emot. I ett samhälle måste det finnas lagar så att de svaga skyddas.

Ibland kan det vara viktigt att låta brottslingen konfronteras med sitt offer. Han måste lära sig förstå hur ont det gjorde att bli nedslagen på gatan eller hur det kändes att få se sitt hem vandaliserat.

Vedergällningens lag var i Israel given åt domarna. Man tillämpade inte budet bokstavligen, utan det var fråga om hur man skulle gottgöra den skada man åstadkommit. Det gällde att bestämma hur mycket man skulle betala efter skiljedomares prövning (2 Mos 21:22).

I vardagslivets konflikter använder vi ofta vedergällningens lag och tillämpar den då mycket bokstavligt. Är någon ohövlig, är man ohövlig tillbaka. Sätter någon krokben för mig, blir det värst för honom själv. Man lönar ont med ont. Lika för lika. Öga för öga och tand för tand.

Men nu kommer Jesus med sitt Jag säger er ...
Jesus vet Guds innersta tankar. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz). Jesus talar om för oss hur vi kan leva ut Guds kärlek i konflikter.

Men jag säger er: värj er inte mot det onda.
Ni skall inte stå emot en oförrätt, översätter NT17.
Ni skall inte ge er i strid med den som gör er illa, skriver Giertz.
Ty vad är det som händer, om du ger dig i strid med den som gör dig illa?
Du blir besegrad av det onda.
Du dras in i den onda cirkeln. Och du drar in andra i den.
Djävulskapet bara fortsätter.
Är någon oförskämd, är du oförskämd tillbaka.
Du tar emot surhet och dåligt humör och ger det sedan vidare till andra.

Det måste finnas ett annat sätt att komma ur konflikter och sätta stopp för det onda. Paulus har hittat det när han skriver: Låt dig inte besegras av det onda, utan besegra det onda med det goda (Rom 12:21, jfr Psalt 109:4).

Vi får på nytt ta fram nyckeln 5:3.
De i anden fattiga kan i sin hjälplöshet be om Andens rikedomar. De kan be om att få en verklig ingjutning av Guds kärlek i sina hjärtan genom den helige Ande (Rom 5:5). Och när kärleken strömmar igenom oss, sker också ett helande inuti. Bitterhetens och hatets och besvikelsens sår läks. Ty det är ju detta att det gör så ont inuti, som gör att jag måste värja mig och slå igen.

Men vi behöver inte fortsätta att snurra runt i den onda cirkeln. De himmelrika har hittat vapnet. Vi besegrar det onda med det goda.

I fortsättningen ger Jesus fyra exempel på vad detta kan innebära.


på och begrunda:

Hur kan Jesus hjälpa oss med
konfliktlösningar?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg