Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika är kärleksöverraskare (Matt 5:39 b - 42)

Försök att låta de fyra exemplen, som Jesus ger, landa i din egen vardag.
Joh 18:22-23, 1 Kor 6:7

är kärleksöverraskare (5:39b-42a)

Nej, om någon slår dig på högra kinden, så vänd också den andra mot honom. Om någon vill processa med dig för att få din skjorta, så ge honom din mantel också. Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom. Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig.

Bön: Du helga eld; all världens tröst, låt kärlek brinna i vårt bröst (Sv Ps 51:3).

Jesus ger nu fyra exempel på vad det kan innebära att besegra det onda med det goda. Lägg märke till att det är exempel. Inte paragrafer som gör livet rätlinjigt. Det som driver oss är Jesu kärlek. Med den kärleken inombords har vi råd att vara generösa.

Nej, om någon slår dig pä högra kinden,
så vänd också den andra mot honom.
Man träffar den högra kinden om man slår framifrån med högerhandens utsida. På det sättet förolämpade och skymfade man den andre. Om du får ett sådant slag och då vänder vänster kind till mot den som slår dig, förvirrar du din motståndare. Han förlorar stinget. Blir osäker. Man träffar den högra kinden om man med höger hand slår bakifrån. De slag vi ger varandra kommer ofta bakifrån. Tissel, tassel, förtal - allt sådant svider ofta mer än en rejäl örfil. Om du då vänder den andra kinden till, får du ögonkontakt med den som slår dig. Öga mot öga. Du ser med all den kärlek Jesus ger dig in i hans ögon. Också det förvirrar honom. Han måste tänka om.
Du kunde ha slagit tillbaka. Men då hade det onda bara fortsatt. Du kunde ha svalt förtreten och lagt locket på dina aggressioner och blivit en dörrmatta som den andre kunde fortsätta att trampa på. Men när du vänder andra kinden till, överraskar du din motståndare. Du hittar på något som gör att den andre tappar hakan. Kärleken, som du tar emot från Jesus, gör dig uppfinningsrik.
(Läs till denna vers Joh 18:19-23, 1 Petr 2:21-23, Rom 12:19 ).

Om någon villprocessa med dig för att få din skjorta,
så ge honom din mantel också.

Du möter här en människa som är fullständigt hänsynslös mot dig. Han drar dig inför domstol. Han kräver sin rätt in på bara skjortan. Han kräver tydligen inte manteln, ty den måste han enligt 2 Mos 22:26-27 ge tillbaka innan solen går ned.
När Jesus nu säger att du ska ge honom manteln också, så säger du, när du lyder Jesus, en sak till dig själv och en sak till din motståndare. Till dig själv säger du: Jag gör mig inte bekymmer, ty jag vet att Gud har omsorg om mig. Till din motståndare säger du: Tänk efter vad du gör. Låt inte solen gå ner över din vrede (Ef 4:26).

Om någon vill tvinga dig att följa med en mil i hans tjänst,
så gå två mil med honom.

Romerska soldater kunde med våld rekvirera tjänster av den judiska befolkningen (se Matt 27:32 ). En romersk mil var ungefär 1.500 m. I stället för att surmulet göra denna tvångstjänst, går man dubbelt så långt som en väntjänst. Och när du gör detta, märker du att något händer med dig inuti. Det förnedrande som den andre gör, fastnar inte i ditt hjärta. Det finns inte plats för det där. Inuti är du himmelrik!

Ge åt den som ber dig, och vänd inte ryggen
åt den som vill låna av dig.

Här rör Jesus vid något som kan vara mycket känsligt för oss som vill höra ihop med honom. Det sista som blir omvänt hos en kristen är ofta hans bankbok. Det är kanske klokt att börja tala med Herren om sina ägodelar. Äger jag mina ägodelar eller äger de mig? Vad skulle hända om de togs ifrån mig?
När vi nu läser detta ord av Jesus om att ge, är vi duktiga på att hitta undantag. Man ger inte pengar till den som genast går till Systemet och köper sprit. Man lånar inte ut sin bil utan vidare till vem som helst. Man har juansvar...

Jesu ord är inte paragrafer i en lagbok. De är exempel på hur kärleken kan fungera. Kärleken är uppfinningsrik. Och kärleken är generös. Huvudordet är kanske: Vänd inte ryggen åt den som vill låna av dig. Dröj kvar hos honom. Vänd ansiktet till honom, så att du kan se honom och lyssna på honom. Överraska honom med kärlek.

Gud älskar en glad givare. Han själv är en glad givare, och han gläder sig när han får se samma sinne hos sina barn ( läs 2 Kor 9:7-8 ). Detta sinne fanns hos Jesus. Den gode herden ger sitt liv (Joh 10:11-18). Låt det sinnelagråda hos er som också fanns hos Kristus Jesus. Han vakade inte över sin jämlikhet med Gud, utan avstod från allt (Fil 2:5ff).

De himmelrika har sin glädje i att överraska med kärlek.


Tänk på och begrunda:

Försök att låta de fyra exemplen,
som Jesus ger, landa i din egen
vardag.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg