Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sången om underordningen

1. Alla får sjunga den

Låt er uppfyllas av Anden
Underordna er varandra i Kristi fruktan.

Underordning är något som gäller alla. Den gäller för både hustrun och mannen och alla i församlingen, män och kvinnor, gifta och ogifta.

Hur reagerar du inför ordet underordna? 
Jag reagerar så här: Att underordna sig någon är att upphöja den andre, räkna med, lyssna på den andre. Underordningen är melodin som spelar genom hela Bibeln.

Innan människan placeras i lustgården med uppdraget att råda över djuren och över naturen, ställs hon under Gud. Hon skapas till Guds avbild. Hon skapas att leva i relation till Gud och i kommunikation med Gud. Det som gör människa till människa är att hon kan vända sig uppåt. Det grekiska ordet för människa - anthropos - kommer av ett verb som betyder 'vända ansiktet uppåt'. Människans ansikte är vänt uppåt mot Gud. Hon har en Herre över sig. När hon kommer till lustgården får hon bud från Gud. Människan som ställs över djuren ställs under Gud.

Det finns en motmelodi genom hela Bibeln också. Ormen slår an tonen. Ni skall bli som Gud. Sätt er på tronen. Förverkliga dig själv. Och vi fortsätter på den melodin: Jag vill inte underordna mig under Guds lag (Rom 8:7). Jag vill vandra min egen väg (Jes 53:6).
Jag vill förverkliga mig själv - JAG! JAG! JAG!

Och djävulen hjälper till. Han målar svarta sorgkanter omkring ordet 'underordna'. Den som underordnar sig, påstår han, blir som en dörrmatta som andra trampar på. Blek, ängslig, förtryckt. Handlingsförlamad. Underordning är det samma som underkastelse. 
Påstår djävulen.

2. Jesus sjunger den
I Nya Testamentet hör vi hur Jesus sjunger denna melodi om underordning. Han säger att han inte gör något av sig själv. Han säger ingenting av sig själv. Han gör bara det som han ser Fadern göra. Han säger det som Fadern ger honom att säga. (Se Joh 5:19, 14:9-11)

När vi ser på Jesus, ser vi då den bleke, handlingsförlamade, ängsliga människan? Var det inte just därför att han underordnade sig som det hände så mycket omkring honom. Han talade strängt till stormen. Han drev ut onda andar. Han botade sjuka. Han uppväckte döda. Omkring Jesus var liv, liv, liv. Underordning behöver tydligen inte betyda förkrympning.

3. Kyrkan sjunger den
Paulus säger i Ef 5: 24 att församlingen underordnar sig Kristus. Hur är en sådan församling som gör så? Är det en räddhågad lärjungarund? Som kurar ihop sig, ängslig för den stygga världen utanför?

Det är kanske just den församling som tappar bekännelsen till Jesus som Herre, som ser så ut. Därför att kontakten med huvudet Kristus är så dålig så blir kontakten mellan lemmarna så dålig. Ingen gemenskap, ingen samhörighet. Om Kristus inte får vara huvudet fattas det många huvudlösa beslut. Varje lem gör vad som faller den in. Handen viftar omkring på egen hand. Och foten tar en promenad för sig själv. Vilket monster!

Beror det på att församlingarna fungerar så dåligt att det fungerar så dåligt i våra äktenskap? Kyrkans underordning under Kristus skulle ju vara en modell för vår underordning under varandra.

Beror alla våra 'interpersonella relationsstörningar' i hem, församling, arbeten, på att kyrkan inte fungerar. Att vi hellre lyssnar till denna TIDENS ANDE i stället för den helige Ande? Kanske det viktigaste för oss är att bli stilla, lyssna till den stilla susningen, höra pulsslagen från Guds hjärta och så vara med om att bygga upp innersidan i kyrkan.

En församling där Jesus är Herre, där ordnar man in sig under varandra. Man aktar den andre förmer än sig själv. Man vågar vara liten utan att ha mindervärdeskänslor. Därför att man vet att man för Jesu skull är det största man kan bli: Ett himmelskt kungabarn på jorden.

Jag vågar underordna mig när jag är älskad. Och där Jesu kärlek är i rörelse där finns lovsången. Och kärlekens fantasi bland syskonen. Och kärlekens drivkraft utåt.
Underordningen är något som gäller både man och hustru. Och det gäller alla i umgänget med varandra.
Låt er uppfyllas av Anden
Underordna er varandra i Kristi fruktan.

4. Den goda hustrun sjunger den

Ni hustrur, underordna er era män, så som ni underordnar er Herren. Ty en man är sin hustrus huvud, liksom Kristus är församlingens huvud -- han som är Frälsare för sin kropp. Som församlingen underordnar sig Kristus, skall hustrun i allt underordna sig sin man
(Ef 5: 22-24)

Dessa verser är dynamit i Svenska Kyrkan. Den är struken ur evangelieboken (se episteln på 20 efter. Trefaldighet). Vad händer när man stryker denna vers?

  • Mannen påminns inte om sitt ansvar.
  • Kyrkan blir huvudlös.
  • Den goda hustrun får ingen lovsångslektion.

Förut fanns ett altare i Åh kyrka som var både spikat och limmat. Men det sprack. Det blev stora hål i altarbordet. Vi bytte ut det mot ett altare där bräderna fogades tillsammans. Ett fint snickeriarbete. Bräderna kan nu andas tillsammans. De följer tillsammans växlingarna i kyla och värme.

I äktenskapet fogar Gud samman makarna. De ska lära sig att andas tillsammans. I nöd och lust följs de åt. Gud spikar inte ihop dem. Det gör så ont då och det spricker när påfrestningarna kommer. Inte heller limmar Gud ihop makarna. Kontaktlim håller inte. Gud gör i vigseln ett fint snickeriarbete. Han fogar samman.

Hustrun underordnar sig sin man. Hon går in under den ordningen. Lägg märke till att det inte står att hon underkastar sig honom.. 
Underkastelse är något som någon annan gör. 
Underordning är något som jag själv bestämmer om jag vill göra.

När en hustru underordnar sig sker två ting i hennes förhållande till sin man. Och detta gäller vilken annan människa som helst som vi underordnar oss under.

Hon upphöjer honom. 
Hon räknar med honom. Lyssnar på honom. På det sättet kan han få tillfälle att fylla på hennes emotionella bägare. Men om hon ser ned på honom och föraktar honom och tycker att han är en tölp, så kan hon ha rätt i det. Men hon hjälper honom inte till förändring. Och hon själv blir bitter. Hennes egen emotionella bägare blir tom. Det finns gott om besvikna, bittra hustrur.

Hon får se honom med Herrens möjligheter
Om kvinnan intar positionen nedanför mannen så att han är ovanför henne, då är ovanför dem båda Herren Kristus. Han sitter på tronen. Hon som tycker att han är en tölp och känner det jobbigt i hans närhet, hon kan med blicken uppåt mot Jesus säga: 
'Du, Jesus, och jag ska nog klara av denhär karln'.
Och hon kan förvänta att om mannen har svårt att uttrycka kärlek, att ett under, ett förlösningens under kan ske från Jesus själv.

Hustrun får uppgiften att underordna sig mannen. Och modellen för henne är den levande församlingen som underordnar sig Jesus som Herre. Hon kan göra det, om hon vet att Jesus är huvud för mannen och om hon vet att mannen ber för henne och håller upp henne i Jesu kärlek. (Ef 5:25)

Hustrun får inte uppgiften att underkasta sig mannen. Hon skall inte vara hans dörrmatta. Men hon får underordna sig honom. Underordningen sker alltid frivilligt. Underordningen är mitt beslut. Underkastelsen är en annans beslut.

Men om mannen inte alls ber för henne eller inte räknar med Kristus och om det under om förlösning i mannens liv som hon bett om, dröjer, vad gör hon då? Hon behöver i själavård och bibellyssning och trossyskons gemenskap få hjälp att leva ett rikt andligt liv. Den helige Ande måste få fylla henne. Anden måste få utgjuta Guds kärlek i henne, den kärlek som driver bort rädsla och bitterhet och besvikelse. Låt er fyllas av Anden.

4. Den gode mannen sjunger den
Jesus blir modellen för mannen: Ni män, älska era hustrur, så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för den. Jesus älskade, offrade sig, gav sig själv.

Här lägger Paulus en sprängladdning under all patriarkalism. Hans ord måste känts som ett styng i varje karlhjärta. En verklig revolution i tänkandet om mannens förhållande till sin hustru. Han får offra sig, dö för sin hustru. 

Detta innebär två ting:

Mannen får följa Jesus nedåt
Precis som Jesus kommer nedifrån för att lyfta upp sin brud, Kyrkan, och smycka henne och göra allt för att hon skall må bra, så får mannen ha samma Jesu inställning till sin hustru. Nedifrån får mannen lyfta upp sin hustru. Hans uppgift är att se till att hon får det bra.

Paulus använder gång på gång ordet älska när han talar om mannens förhållande till hustrun. Han får älska hustrun som Kristus älskar församlingen. Det kan bl.a också betyda att han får dö för henne. Älska så det gör ont!

När mannen lyfter upp sin hustru kan hon få fylla på hans emotionella bägare. Strömmar av levande vatten rinner alltid uppifrån och ned.

Mannen är ett huvud för familjen
Vad menas?
Det betyder inte att han ensam skall tänka och styra. I ett huvud finns två ögon, två öron, en mun, en näsa och en haka och ibland längst upp hår.

Han har två ögon. 
Han får se till att hon blir sedd. Vara närvarande med sina ögon.- Ge henne kvalitetstid. 

Han har två öron. 
Han får med båda öronen lyssna in hennes tankar och känslor. Han får öva sig att vara närvarande med sina öron. Han får lära sig att lyssna dubbelt så mycket som han talar, ty han har bara en mun. Inga dubbla budskap! Och det är viktigt att mannen lyssnar till sin hustru. Hon är ofta klokare och visare än han, hon har intuition och tänker med hjärtat. 

Han har en näsa. 
Det betyder nog att han skall ha näsa och fantasi för vad som behövs i familjen. 

Han har en haka
Ibland behöver han sticka ut hakan och gå före och ta initiativ. 
Till yttermera visso brukar också mannens huvud täckas av ett stiligt hår. Det kan påminna mannen om hur viktigt det är att vara renhårig. Håret kan också ge en viss värme åt hår-disken. Tankarna blir då inte så kyliga. Är han skallig må han använda peruk eller nattmössa eller hitta andra vägar att hålla huvudet varmt.
Om han gör så kommer hon att få det mycket bra. 
Detta är ett ord till den moderne mannen som ofta smiter från sina uppgifter i familjen.

Underordningen i äktenskapet gäller alltså båda. Underordningen är ett dynamiskt spel. Han håller upp henne och hon håller upp honom. Han fyller på henne och hon fyller på honom. Ingen får trycka ned den andre. Båda får se till att använda sin fantasi för att få den andre att utvecklas och mogna för att bli sig själv i Herren.

Att mannen får uppgiften att vara huvud innebär ett ansvar uppåt mot Kristus. Kristus är mannens huvud. Mannen måste ofta vara inför Kristus, lära sig lyssna till och lyda honom. Han får inför honom bära upp hustrun och familjen i bön och be om Guds beskydd över dem. Han har inför Gud ansvar för dem.

Men om kvinnan inte alls delar hans tro och inte räknar med Kristus och om det under om förlösning i kvinnans liv som han bett om dröjer, vad gör han då? Han behöver i själavård och bibellyssning och trossyskons gemenskap få hjälp att leva ett rikt andligt liv. Den helige Ande måste få fylla honom. Anden måste få utgjuta Guds kärlek i honom, den kärlek som driver bort rädsla och bitterhet och besvikelse.

Nyckeln till att förstå underordningens melodi är att något händer med oss inifrån:

Låt er fyllas av Anden.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg