Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Shemá

Varje morgon och afton reciterar en from jude Shemá. Shemá betyder hör och står i 5 Moseboken 6:4-9.

Nu skall vi låta den fromme juden lära oss fromma kristna (jag syftar på dig), att recitera och tänka på dessa verser. Gör du det ska du märka vilken frisk inriktning du får på ditt liv. Du lär dig att leva Ordet! Försök lära dig 5 Mos 6:4-9 utantill. By heart. Läs dem för dig själv varje morgon och kväll ett tag framåt.

Hör Israel!
Herren, vår Gud, Herren är en.
Och du skall älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta och av hela din själ
och av hela din kraft.
Dessa ord som jag idag ger dig
skall du lägga på ditt hjärta.
Och du skall inskärpa dem hos dina
barn och tala om dem, när du sitter i
ditt hus och när du går på vägen,
när du lägger dig och
när du stiger upp.
Och du skall binda dem som ett tecken
på din hand
Och de skall vara som ett märke på din
panna. Och du skall skriva dem på
dörrposterna i ditt hus och på dina portar.

Hör Israel! Herren, vår Gud, Herren är en.
  Det är ett rop till allt Guds folk. Ett rop om att vi behöver lära oss att lyssna och höra att Herren, vår Gud, Herren är en. Men vi är så splittrade och mångfaldiga, vi faller åt så många håll. Det finns så många gudar som sliter och rycker i oss. En Gud är ju det jag förtröstar på och som styr mig. Där är Prylguden som gör oss till pryletärer, Trendguden som gör oss till trendkramare, TV-guden, Maktmediaguden, som suger oss in i att tänka som alla andra och så Duktighetsguden, Kravguden. Vi styrs av människor. Vi styrs av alla Borde och Måste och Skulle. Rädslorna styr oss. Du kan göra listan mycket längre.

Alla dessa 'gudar' rycker i oss. De sliter i oss. Gör oss rädda. Trötta. Missmodiga.

Det behöver inte vara så. Herren själv säger till oss: Bli stilla och besinna att jag är Gud (Psalt 46:11). Det finns ett recept. Shemá ger oss det:

Hör, Israel, Herren, vår Gud, Herren är en!
Du ställer in ditt liv på den himmelska hörlängden. Du lär din inre människa att lyssna inåt. Lyssna till Herrens ord, till ord av ande och liv. Endast i Gud må du ha din ro min själ, ty från honom kommer mitt hopp (Psalt 62:6).

Därinne i Gud händer det något. Du anar och ser din himmelske Fader, som sträcker ned sina två händer, Sonen och den helige Ande. Han böjer sig ned mot dig, tar tag i dig och lyfter dig in i sin fadersfamn. Du tar emot läkedom, hälsa, friskhet.

Och du skall älska Herren, din Gud,
av hela ditt hjärta och av hela din själ
och av hela din kraft.

Den Gud som är kärleken och som har älskat sig fram till oss på korset, han vill bli älskad av Dig. Herren, din Gud, väntar på din kärlek, ditt gensvar. Hans kärlek finns precis som elströmmen finns i ledningarna. Vi är genom dopet inkopplade på kärlekens elström som går ut från Golgota.
   Han vill att hans kärlek ska få genomsyra hela dig: Ditt hjärta, din själ, din kraft. Det som driver dig ska inte vara alla krav och borde och måste utan just kärleken till Gud. Vi kommer ihåg hur Jesus frågar Petrus tre gånger efter hans kärlek: Älskar du mig? Sedan Petrus svarat på de frågorna sänder Jesus honom ut.

Gud är en Gud som vill bli älskad av oss.
Av hela ditt hjärta.
Hjärtat är ditt livs centrum, det inre
kärleksrummet. Låt hela ditt inre vara med i
kärleken och lovsången till Gud, allt det i mig är.

Av hela din själ. Rabbinerna säger att det kan betyda att du får älska Herren, din Gud, med hela ditt liv. Älska honom även om du måste ge ditt liv i ett martyrium. Ingen har större kärlek än den som ger sitt liv ( Joh 15:13).

Av hela din kraft. När rabbinerna utlägger det ordet, säger de att du får älska Gud med hela din rikedom, allt vad du äger och har,av hela din mammon. Låt mammon vara din ödmjuke tjänare i Guds tjänst. Låt möblerna, aktierna, huset och bilen vara med i kärleken till Gud.
Tala med honom om din ekonomi.


Jesus själv bad säkert Shemá varje morgon och kväll (Se Matt 22:37-38, Mark 12:29-30). Jesus lägger till av hela ditt förstånd. Ibland hör man folk säga: Du skall ta kristendomen lite förståndigt, alltså lite lagom. Nej, låt förståndet, tankarna, intellektet vara med i lovsången och kärleken till Gud.

När du undrar över hur du som känner dig så missmodig och trött på allting ska kunna hitta in i denna kärlek, då ger Shemá receptet. Lägg märke till att det står att du får älska Herren, din Gud. Det betyder att du hittar detta när du kommer in i det personliga förhållandet till honom. Han är din Gud. Min Herre och min Gud, som Tomas uttryckte det.

Dessa ord som jag idag ger dig
skall du lägga på ditt hjärta.

Ni skall finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta, säger Herren genom profeten Jeremia (29:13). Gud vill inte tala till oss från hjärna till hjärna utan från hjärta till hjärta.
  Nu är lyssnandet mycket svårt. Det är som den inre mottagar-apparaten inte fungerar riktigt.
Herren talar till oss om detta genom Hesekiel:

Jag skall ge er ett nytt hjärta och låta en ny ande komma i ert bröst. Jag skall ta bort stenhjärtat ur er kropp och ge er ett hjärta av kött. Jag skall låta min Ande komma i ert bröst och göra så att ni vandrar efter mina stadgar och håller mina lagar och gör efter dem.
(Hes 36:26-27)

  Har du problem med din inre värld. Är där bubbligt av dumma, orena, smutsiga tankar? Är hjärtat fullt av det som är fult?

Det som kan hjälpa dig är att ta emot Ordet.

Varje ord du hör är som ett sädeskorn. Det är programmerat med liv, kraft, tröst. Men du märker det inte förrän du lägger det på ditt hjärta.
  Varje ord är ett ljusord. När dina ord öppnas ger de ljus och skänker förstånd åt de enfaldiga (Psalt 119:130). Ljusord in i ditt mörker.
  Varje ord, som kommer till liv för mig är ett möte med Herren. Han är i Ordet. Han ger det som han säger. Det är när hans ord får tala till dig, som ditt hjärta börjar brinna. Brann inte våra hjärtan när han talade med oss på vägen och utlade skrifterna för oss? (Luk 24:32).

När du tagit emot ordet får du av Shemá veta vad du skall göra med det du fått.

Du skall inskärpa dem hos dina barn
och tala om dem när du sitter i ditt hus,
och när du går på vägen

Här tar Shemá oss rakt in i vår vardagsvärld. Ordet får prägla mitt sätt att vara i gemenskapen med barnen, samtalen vid kvällsteet, umgänget med grannar, kolleger och arbetskamrater.

Vi måste förstå att när vi kommer till andra med evangelium så kommer vi nedifrån. Vi själva behöver Jesus, hans fortsatta hjälp och själavård. Men lägg märke till att Ordet måste ha passerat hjärtat först innan det går ut genom munnen. Annars har du bara åsikter och läror att ge. Du kan ha rätt i allt vad du säger, men ha fel ändå. Du vinner diskussionen men förlorar människan. Därför är det så viktigt att du arbetar med Ordet och låter Ordet arbeta med dig. Vad rik du blir inuti!

när du lägger dig
och när du stiger upp.

Ett ord från Jesus får följa dig in i nattens vila. 'När jag vilar, verkar Jesus i mig'. Det kan hända att ett ordfrö som bäddats ned på kvällen spirar upp som en lovsångsblomma på morgonen. Låt Herren få väcka dig med en lovsång. Morgonens kärleksblick på Herren kan sedan prägla hela din dag.

Och du skall binda dem som ett tecken på din hand
och de skall vara som ett märke på din panna
och du skall skriva dem på dörrposterna
I ditt hus och på dina portar.

Fromma judar gör än idag som det står här. Shemá-texten skrivs på pergament och läggs i små läderboxar som sätts på armen och på pannan. De kallas teffilin. Och det ordet kommer av ett hebreiskt ord som betyder 'märka ut', 'skilja ut'. Och man lägger Shemá-texten i små kapslar - mezuza, som sätts fast på dörrposten till varje rum man vistas i. Du skall skriva dem på dörrposterna i ditt hus och på dina portar. Var gång man går över tröskeln till sitt hus påminns man om förbundets Gud.

Även om vi inte gör som den fromme juden gör, så behöver vi yttre påminnelser om att vi själva och vårt hus och hem tillhör Herren. När vi reciterar Shemá kan den hjälpa oss till en djupare överlåtelse till Herren.

Jag överlåter mina händer. Jag ber att Herrens ord får prägla mina händer, prägla det jag rör vid och arbetar med. Jag överlåter mina händer och säger: Låt mina händer idag vara dina händer.

Jag överlåter min panna och allt det som finns innanför den: Mina tankar, mitt intellekt, min begåvning och mitt förnuft. Låt det få stå i din tjänst.

Jag överlåter min mun. Jag vill låta allt det jag säger vara präglat av att jag dagligen och högt har reciterat Shemà och varit inför Herren min Gud. Honom vill jag älska av hela mitt hjärta, hela min själ och hela min kraft.

Jag överlåter mina öron. Jag har ju högt sagt Shemá och jag har lytt Gud som befallt mig att lägga hans ord på mitt hjärta. Det finns mycket annat som vill tränga in i mina öron men om Ordets säd finns där blir det ett antabusmedel som gör mig illamående när Lögnen vill tala in i mig det som strider mot vad Gud sagt.

Jag överlåter mina fötter. Herren kallar oss på nytt att följa honom. Han går med oss när vi möter människor på vägen och vill vara med oss i varje möte.

Jag överlåter mina ögon. Saliga de ögon som ser vad ni ser, säger Jesus, strax innan han berättar liknelsen om den barmhärtige samariern. Jag har fått se Jesus och tillsammans med honom får jag se på varje människa med hans ögon.

Jag överlåter mitt hus och mitt hem. Det skall vara Herrens hem. Jag välsignar varje människa som kommer in i detta hus med Herrens välsignelse. Inget ont får komma genom dörren och porten.

Jag överlåter mitt land. Välsigna Sverige.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg