Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika utför fromma gärningar (Matt 6:1)

Varför fromma gärningar? Och vilka? Vad skall vi med lönen till?
Matt 23:5, Apg 10:30, 31, Tit 2:11-15

utför fromma gärningar (6:1)

Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er. Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.

Bön: Helige Ande, hjälp mig att "med alla fromma fröjda mig och ge Herren ära" (Psalt 149:5).

... era fromma gärningar...
En Jesu lärjunge utför fromma gärningar. Och är noga med att göra det. En from gärning är en gärning, som är inspirerad av Guds helige Ande. I detta kapitel talas det om tre fromma gärningar:
När ni ger... (vers 2).
När ni ber... (vers 5).
När ni fastar... (vers 16).
Jesus säger inte: Om ni ger, ber, fastar. Han säger När...
Guds Ande vill inspirera oss att se vår nästas behov och och försöka upptäcka vad hon behöver. Därför ger vi.
Guds Ande vill inspirera oss att se vårt eget behov av att söka Faderns ansikte och få ögonkontakt med honom. Därför ber vi.
Guds Ande vill inspirera oss till ett enkelt levnadssätt och lära oss att förtrösta på Faderns omsorg. Därför väljer vi fastan.
Disciples (lärjungar) måste lära sig disciplin.

"Det är inga problem att vi ska göra fromma gärningar men väl att de goda gärningarna själva är ett problem. De är formligen laddade med faror av alla slag. De är fulla med rötter och stenar" (Thielicke).

Man kan snubbla och bryta nacken på en god gärning. Man utför sina fromma gärningar - inte därför att en medmänniska lider nöd, utan för att själv bli uppmärksammad. Därför säger Jesus nu:

Var noga med att inte utföra era fromma gärningar i människornas åsyn, för att de skall lägga märke till er.
Vi kan jämföra denna vers med 5:16. På samma sätt skall ert ljus lysa för människorna, så att de ser era goda gärningar och prisar er fader i himlen.

I båda verserna är det något man gör inför människorna. Och i båda talas det om att bli sedd av dem. 15:16 befaller Jesus att vi skall låta människor se våra goda gärningar. 16:1 förbjuder han det.
Jesus avslöjar i de båda verserna två olika synder. 15:16 avslöjas vår feghet. 16:1 avslöjas vår fåfänga.
När du frestas att gömma undan det liv du fått av Jesus, då - säger han - visa det.
När du frestas att visa det, då - säger Jesus - göm undan det.
Varför skall jag visa mina fromma gärningar? För att människor skall prisa Fadern.
Varför skall jag dölja mina fromma gärningar? För att Fadern skall bli ärad och inte jag.

Annars har ni ingen lön att vänta hos er fader i himlen.
En del reagerar mot detta ord av Jesus. Skall jag göra goda gärningar med den avsikten att få det bra på andra sidan graven? Är människor omkring mig bara medel för att skaffa mig "pärlor i kronan"? Kan man inte göra bra saker utan biavsikter? Och hur känner sig människor omkring oss som blir föremål för vår egotrippade kärlek?

På detta kan vi svara att vår himmelske Fader inte vill vänta att ge oss den lön, som väntar hos honom, till dess vi kommer till himlen. Lönen är ju att vi skall få vara med Jesus hos Fadern ... för att ni skall vara där jag är (Joh 14:3, jfr 12:26, 17:24).
Redan nu får vi leva i den närvaron.

Välsignad är vår herre Jesu Kristi Gud och fader.
Han har välsignat oss med all den andliga välsignelse
som genom Kristus finns i himlen
(Ef 1:3).

Han har välsignat oss. Redan nu får vi lönen.
Varför? För att "det lilla ljus vi har, det ska få skina klart".
Vi får välsignelse för att ge välsignelse.
Vi har fått trons och kärlekens ljus, för att hjälpa människor som hamnat i mörker och meningslöshet att hitta rätt.

Men om jag tar det ljus, som jag har fått för att det skall lysa och vägleda andra, och riktar det som en strålkastare mot mig själv, mot min fromhet och duktighet, då lever människor omkring mig fortfarande i mörker. Och jag själv snubblar och faller. Jag ser inte vägen, om strålkastaren är riktad mot mig. Och faller jag bort från Vägen, har jag ingen lön att vänta varken här eller hos Fadern i himlen.


Tänk på och begrunda:

Varför fromma gärningar?
Och vilka?
Vad skall vi med lönen till?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg