Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Sångpostillan

Andra årgången

_________________

Midfastosöndagen

Laetare

Livets bröd

Andra årgångens läsningar: 2 Mos 16:11-18, 1 Petr 2:1-3, Johannes 6:24-35, Psalt 107:1-9. Läs gärna först dagens texter i Bibeln eller i psalmboken och begrunda dem. 

Laetare är en latinsk benämning på denna söndag från dagens gamla introitus ur Jesaja 66:10. Laetare, Jerusalem = gläds, Jerusalem.

Dagens sång: 
Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen och ger världen liv.
Guds bröd är det bröd som ger världen liv.
Text: Joh 6:33,  melodi © Karin Braw

 

Vi lyssnar till dagens evangelium från Johannes 6:24-35.
När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus.

De fann honom där på andra sidan sjön och frågade honom: 'Rabbi, när kom du hit? Jesus svarade: 'Sannerligen jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta.

Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv, och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill.' De frågade då: 'Vad skall vi göra för att utföra Guds verk?' Jesus svarade: 'Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han sänt.'

De sade: 'Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra?' Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.' Jesus svarade: Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd, som kommer ner från himlen och ger världen liv.' De bad honom då: Herre, ge oss alltid det brödet.' Jesus svarade: ' Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta
.

1. TACKSÄGELSEN
Folkmassan undrade var Jesus var. De hade sett att lärjungarna gav sig iväg i båten. De hade sett att Jesus inte åkte med dem. Tydligen hade också ryktet om vad som hänt med brödet spritt sig. Det kom andra båtar från Tiberias till den plats där tacksägelsen hade lästs av Jesus.

Lägg märke till uttrycket tacksägelsen. Det står inte att Jesus välsignar brödet. För Jesus välsignade inte brödet. Han välsignade Gud. Han tog brödet, tackade Gud och delade ut... Ordet tacksägelse heter eucharisti på grekiska. Eucharisti är ett av namnen på nattvarden. Det anger att nattvarden är till sitt väsen tacksägelse, lovsång, glädje.

Det bröd vi får i nattvarden är det ju många som arbetat med. Det bröd vi får i Åh kyrka kommer från Sydafrika. Lantarbete där har harvat och plöjt och sått och skördat och malt och handikappade människor har bakat oblaterna och sedan har det sänts med flyg till Sverige. De har farit på järnvägar och distribuerats av posttjänstemän och brevbärare. Många har arbetat med detta bröd. Det är liksom hela vår vardag med dess slit och strävan som vi bär fram till altaret. När vi sedan ber över brödet, läser instiftelseorden, ber tackbönerna då händer det något som är mycket viktigt för oss. Himmelen landar i detta bröd. Hela Jesu seger på Golgata blir närvarande. Vi hör pulsslagen från vår himmelske Faders hjärta: Kristi kropp för dig utgiven. Kristi blod för dig utgjutet. Vi sjunger: 

Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen
och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv.

2. ÖVERLÅTELSEN
Detta påminner oss om hur viktig överlåtelsen är. Det vi överlåter åt Gud, lyfter upp till honom, det tar han hand om. När vi överlåter våra bekymmer till Gud vrider han dem till en välsignelse för oss. När vi överlåter en människa till Gud kan himmelen röra vid den människan precis som med brödet på altaret. Lägg alltså märke till att Jesus ber bordsbönen. När vi ber bordsbönen är glädjens Herre mitt ibland oss. Vi tackar honom för vad han ger. Vi tackar för nåden att vi får äta oss mätta och att vi får hjälp att se vår nästa och dela vårt bröd med vår broder i nöd. När vi delar räcker det åt alla. Är det för att så många slutat att be bordsbön som halva världen svälter? När vi glömmer Herren blir vi så upptagna av oss själva, upptagna av att vi själva får det bra och blir mätta. Någon uttryckte detta så här: Idag är det så många som glömt att tänka på andra. Därför finns det så många kravmänniskor.  Alla tänker på sitt eget JAG…

Vi behöver himlen på jorden för att hitta rätt. 

Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen
och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv. 

3. SÖKAS SKALL KRISTUS OM KRISTUS SKALL FINNAS
När folket nu upptäckte att Jesus inte var där och inte heller hans lärjungar, steg de i båtarna och for över till Kafarnaum för att leta efter Jesus (v 24).

Om vi förlorat Jesus ur sikte måste vi söka honom. 'Sökas skall Kristus om Kristus skall finnas, sökas av innersta hjärta och själ' (Ps 266:2).

Folket fann honom. Han fanns där på andra sidan sjön. Och de blir förvånade när de träffar på honom och de frågar: Rabbi, när kom du hit? Jesus kunde ha sagt: Jag gick på vattnet över sjön ... Men det hade de inte begripit. Jesus säger inte allt. Han vill inte att hela kunskapen om honom skall ramla över oss på en gång. Han låter oss mogna i vår tro och växa i vår tro och stiga från klarhet till klarhet. För att förstå vem han är vill Jesus först ta oss bort från vår ytlighet:

Jesus säger: 'Sannerligen jag säger er: ni söker inte efter mig därför att ni har fått se tecken utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Arbeta inte för den föda som är förgänglig utan för den föda som består och skänker evigt liv, och som Människosonen skall ge er. Ty på honom har Fadern, Gud själv, satt sitt sigill '.

Vad är det vi söker när vi söker Jesus? Ni ser inte tecknet, säger Jesus. Tecknet pekar på vem jag är. Ett vägmärke är ett tecken. I Ljungskile finns det tecken som det står ”Göteborg” på. Det betyder inte att Göteborg är där vägmärket finns. Men vägmärket pekar ut riktningen.

Det som hände på andra sidan Tiberiasjön var ett tecken. Det pekar på vem Jesus är. Det är som om Jesus vill säga: Ni brydde er inte om tecknet. Ni söker inte efter mig därför att ni fått se detta tecken, utan därför att ni åt av bröden och blev mätta. Ni kommer nu för att ni fick mat igår. Ni fick brödet och blev mätta. Nu har ni kommit, inte för att få träffa mig, utan för att äta frukost. Ni ser mig som en lycko-Jesus. Sök inte bara det som hör utsidan till utan också insidan. Sök inte bara den mat som gör att ni inte förgås. Det jag vill ge er är den mat som förblir. Sök inte bara den materiella födan, som är förgänglig utan också den andliga födan som leder till liv.

Jesus har fått Faderns bekräftelse på att han ger detta liv. Fadern har satt sitt sigill på honom, står det. Vid Jesu dop i Jordan kom detta sigill, då Fadern pekar ut Jesus som sin älskade Son och då Anden sänker sig över Jesus. Därför att Anden är över Jesus finns himmelska krafter med där Jesus går fram. I vårt eget dop fick också vi ett sådant sigill. Paulus skriver:

Alla Guds löften har fått sitt ja genom honom. Därför säger också vi vårt Amen, Gud till ära. Det är Gud som befäster både er och mig i tron på Kristus och som har smort oss; han har satt sitt sigill på oss och gett oss Anden som en borgen i våra hjärtan. (2 Kor 1:20-22). Nu lyfter vi våra hjärtan mot honom som ger himmelskt liv redan nu. 

Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen
och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv.  

4. VAD SKALL VI GÖRA?
Men de som lyssnar till Jesus vill inte se på Jesus. De ser på sig själva. Vad skall VI göra för att utföra Guds verk?

Är det inte så vi ständigt frågar: Vad skall VI göra? Tonvikten i så mycken kristendom ligger i detta. Jag måste vara duktig, from, religiös, hinna med, orka med. Har jag gjort nog nu? Vi är aktiva, duktiga och vi bedömer och dömer alla andra efter den måttstocken.  Den är bra, den är dålig. Och när vi tröstar någon blir det ofta med deras duktighet: Du kan något som jag inte kan.  Men vem bryr sig om mig när jag inte är duktig, när jag är trött, lessen, misslyckad, när allt blir fel omkring mig och jag själv är fel. Vad är det som ligger bakom detta prestationstänkande? Är det kanske en förälder som aldrig kunde berömma, uppmuntra. Man känner mammas blick i ryggen och man frågar: Har jag gjort nog nu?

Kom till mig, säger Jesus nu. Ta emot det jag vill ge just till dig:

Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen
och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv. 

5. DETTA ÄR GUDS VERK.
Vad svarar Jesus på den frågan?  Detta är Guds verk att ni tror på honom som han sänt (vers 29).

De frågar hur de skall kunna utföra GUDS VERK.
Jesus svarar med att tala om vad Gud gör, om HANS VERK.
Gud vill göra något för oss. Vad vill du att jag skall göra för dig?  (Markus 10:51).
Och det enda vi kan göra är att ta emot detta i våra liv.

Detta är Guds verk: att ni tror på honom som han sänt.  Guds verk är att ge oss tron. Om du inte har tro så be om tron. Ty tron är alltid en gåva.

Det Gud vill att vi ska göra är att hålla oss nära Jesus. Så att han får ta hand om oss och rena oss och fostra oss och arbeta genom oss.

Folket börjar undra. Hur ska vi kunna tro på detta? De vill ha tecken, ännu fler tecken än de redan sett. När den andliga förstockelsen härskar, kan man vara omgiven av underbara tecken utan att alls se dem.

De sade: 'Vilket tecken vill du göra, så att vi kan se det och tro på dig? Vad kan du utföra?' Våra fäder åt mannat i öknen, så som det står skrivet: Han gav dem bröd från himlen att äta.'

Jesus svarade: Sannerligen, jag säger er: Mose gav er inte brödet från himlen, men min fader ger er det sanna brödet från himlen. Guds bröd är det bröd, som kommer ner från himlen och ger världen liv.'   (v 30-33).

Det räcker alltså inte med det tecken de sett. Ett enstaka brödunder var inte nog. Mose hade ju mättat folket i fyrtio år. Om Jesus verkligen var Messias fick han allt fortsätta med sina bespisningsunder. Man har tydligen förväntningar på Jesus som en materiell bröd-Messias.

Jesus svarar med att det inte var Moses som gav dem brödet. Det var Gud. Vi stirrar så lätt på redskapet, genom vilken vi fått något. Se inte på Mose, se inte på redskapet, se på Fadern. Han ger bröd från himlen som ger världen liv. Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen och ger världen liv (v33).

Då ber de: Herre ge oss alltid det brödet (v 34).
Jämför kvinnan vid Sykars brunn: Herre, ge mig det vattnet  (Joh 4:15).
Som svar på denna begäran säger Jesus dessa starka ord:

'Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törsta (v 35). 

Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen
och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv.  

6. ALDRIG HUNGRA … ALDRIG TÖRSTA
Det finns en hunger och törst i världen idag. Inte bara efter bröd och vatten i yttre mening. Det är en hunger efter mening, innehåll. En törst efter ett rikare liv. Många svälter andligen ihjäl. Man törstar ihjäl.  Man vet inte var man skall hitta brödet och var man skall hitta källan med det friska vattnet. Man letar i grumliga källor. I den ockulta vägen. I New Age. I österländska meditationer där man omedvetet åkallar hinduiska gudar.

Det de letar efter finns. Det finns hos Jesus. Och den som funnit detta behöver sedan inte bli andligen svältfödd. Han vet var brödet finns. Han behöver sedan inte törsta ihjäl som ökenvandraren. Men han behöver dricka. Ty han vet var källan är belägen.  Den finns i honom som säger: 'Jag är livets bröd. Den som kommer till mig skall aldrig hungra, och den som tror på mig skall aldrig någonsin törst (v 35).

Aldrig hungra - men jag behöver äta.
Aldrig törsta - men jag behöver dricka. 

Guds bröd är det bröd som kommer ned från himlen
och ger världen liv. Guds bröd är det bröd som ger världen liv.Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg