Stiftelsen Bibelskolan.com
 

De Himmelrika hjälper upp kollektstatistiken (Matt 6:2-4)

Vilka roller spelar du själv? Vad händer när vi kvitterar ut lönen i förväg?
Mark 12:42-44, Luk 14:12-14, Apg 10:4

hjälper upp kollektstatestiken (6:2-4)

När du ger allmosor, lät då inte stöta i basun för dig, som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skall prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön. Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör. Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda, belöna dig.

Bön: O Jesus, oss din Ande sänd, som liv från ovan föder, den eld i din församling tänd, som av din kärlek glöder. Oss alla hjälp, att vi förmår vad vi av dig för intet får med fröjd för intet giva (Sv Ps 91:5).

När duger...
Jesus säger: NÄR. Inte OM.
Du som varit hos Jesus och låtit dig dras in i den himmelska saligheten
(5:3) och blivit himmel-rik, du blir smittad av givandets glädje.
Du dör om du håller inne med din givarglädje.
Du blir ett Döda Hav, som bara tar emot och aldrig ger ifrån dig.

... allmosor...
Det grekiska ordet är en omskrivning av ordet barmhärtighet. Det kunde syfta inte bara på pengar som man gav, utan också på barmhärtighetsgärningar, som man gjorde. På det sätter är vi den Högstes söner, ty han är själv god mot de otacksamma och onda. Var barmhärtiga, så som er fader är barmhärtig (Luk 6:35-36).

...låt då inte stöta i basun för dig...
Vad detta rent bokstavligt betydde är inte så lätt att hitta. En del menar att kollektboxarna såg ut som basuner, men att de inte användes som sådana. Man har svårt att tro att någon var så tokig att han verkligen lät blåsa i basun, då han skulle ge en allmosa.

Men vad det betydde i överförd mening är mycket lättare att förstå. Där får vi god hjälp av vårt eget stora, stackars, lilla, ömtåliga Jag ... Hycklarna nu är nog rätt lika hycklarna då.

... som hycklarna gör i synagogorna och på gatorna för att människorna skatt prisa dem. Sannerligen, de har redan fått ut sin lön.
Jesus använder här ordet hypokrites som betyder skådespelare. Här översätts det med hycklare. En skådespelare på den tiden bar en mask för ansiktet. Han dolde sitt verkliga jag och spelade en annan. Om en skådespelare gör så på scenen, reagerar vi inte. Han bedrar ingen. Alla vet att han spelar en roll.
Men när vi gör detta i vårt vardagliga liv, bedrar vi människor. Vi spelar våra roller, uppträder, leker en låtsaslek.
Också vi kan konsten att blåsa i basun för oss. Vi blåser upp vårt stora Jag, så att det syns, när vi ger en gåva el. dyl. Vi drar uppmärksamheten till vårt givande i avsikt att bli ärade av människor.

Det är kanske till oss Jesus säger: Hur skall ni kunna tro, ni som vill bli ärade av varandra och inte söker äran hos den ende Guden? (Joh 5:44). Vad är det som händer, när jag s.a.s. kvitterar ut lönen redan nu?

  • Jag tappar tron: Hur skall ni kunna tro ...
  • Jag blir en kravmänniska. Den jag hjälper kommer i andra hand. Jag kräver att andra skall uppmärksamma mig. Jag står där och längtar efter applåder: Ni som vill bli ärade av människor.
  • Jag tappar lovsången. Jag sjunger inte längre med änglarna: Ära åt Gud ... Jag söker inte äran hos den ende Guden.

Nej, när du ger allmosor, låt då inte vänstra handen veta vad den högra gör.
Tala inte om för människor hur generös du är. Tala inte om det för din närmaste medarbetare eller din äkta maka. Tala inte om det för dig själv.

Ge din allmosa i det fördolda. Då skall din fader, som ser i det fördolda,
belöna dig.

Ett anonymt sätt att ge en gåva är ju faktiskt att ge den i kollekthåven. Din högra hand kan ju faktiskt skrynkla ihop en rätt stor peng, utan att vare sig din vänstra hand eller din högra granne kan ana vad som händer.

Det är bara en som ser vad du gör: Din fader som ser i det fördolda. Och han belönar dig. Han ger dig den stora glädjen i att se hur hans verk går framåt och hur människor blir upprättade genom din gåva.

Ja, det är mycket som kan hända när kollektstatistiken går uppåt...


Tänk på och begrunda:

Vilka roller spelar du själv?

Vad händer när vi kvitterar
ut lönen i förväg?Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg