Stiftelsen Bibelskolan.com
 

Öga för öga och tand för tand


Jesus säger:
Ni har hört att det är sagt: Öga för öga och tand för tand. Jag säger er: Stå inte emot den som är ond, utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom (Matteus 5:38-39).

Ni har hört vad man sagt till er i synagogan och i annan undervisning. Där diskuterade man vedergällningens lag. Hur skall man tillämpa ordet från Mose: Öga för öga och tand för tand (2 Mos 21:22-25, 3 Mos 24:19-20, 5 Mos 19:21)

Den lagen var given för att sätta stopp för ondskan. Man får inte ostraffat behandla varandra hur som helst. Om någon gör dig illa, skall hon själv få känna hur ont det gör. Samhällets uppgift är att genom sin lagstiftning står det onda emot. I ett samhälle måste det finnas lagar så att de svaga skyddas.

Ibland kan det vara viktigt att låta brottslingen konfronteras med sitt offer. Han måste lära sig hur ont det gjorde att bli nedslagen på gatan eller hur det kändes att få se sitt hem vandaliserat.

Vedergällningens lag var i Israel given åt domarna. Man tillämpade inte budet bokstavligen, utan det var fråga om hur man skulle gottgöra den skada man åstadkommit. Det gällde att bestämma hur mycket man skulle betala efter skiljedomares prövning (2 Mos 21:22).

I vardagslivets konflikter använder vi ofta vedergällningens lag och tillämpar den mycket bokstavligt. Är någon ohövlig är man ohövlig tillbaka. Sätter någon krokben för mig, blir det värst för honom själv. Man lönar ont med ont. Lika för lika. Öga för öga och tand för tand.

Men nu kommer Jesus med sitt Jag säger er
Jesus vet Guds innersta tankar. Den Enfödde, som själv är Gud och står Faderns hjärta närmast, han har gjort honom känd (Joh 1:18, Giertz). Jesus talar om hur vi kan leva ut Guds kärlek i konflikter.

Jag säger er:
Stå inte emot den som är ond, Folkbibeln
Värj er inte mot det onda, Bibel2000
Ni skall inte stå emot en oförrätt, NT17
Ni skall inte ge er i strid med den som gör er illa, Giertz

Vad är det som händer, om du ger dig i strid med den som gör dig illa?

Du blir besegrad av det onda.
Du dras in i den onda cirkeln.
Och du drar andra in i den.
Djävulskapet bara fortsätter.
Är någon oförskämd, är du oförskämd tillbaka.
Du tar emot surhet och dåligt humör och ger det sedan vidare till andra.
Det måste finnas ett annat sätt att komma ur konflikter och sätta stopp för det onda. Paulus har hittat det han skriver: Låt dig inte besegras av det onda utan besegra det onda med det goda (Rom 12:21).

Vapnet mot det onda är det goda. Den helige Ande vill hjälpa dig att hitta det. Du kan be om Guds kärlek i ditt hjärta. Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige Ande (Rom 5.5). Och när kärleken strömmar igenom oss, sker också ett helande inuti. Bitterhetens och hatets och besvikelsens sår läks. Ty det är ju detta att det gör så ont inuti, som gör att jag måste värja mig och slå igen. Men med Kärleken inombords har vi råd att vara generösa. Om någon slår dig på den högra kinden, så vänd också den andra åt honom (Matt 5:39).

Man träffar den högra kinden hos den andre om man slår framifrån med högerhandens utsida. På det sättet förolämpade och skymfade man den andre. Om du får ett sådant slag och då vänder vänster kind till mot den som slår dig, förvirrar du din motståndare. Han förlorar stinger. Bli osäker.

Man träffar den högra kinden om man med höger hand slår bakifrån. De slag vi ger varandra kommer ofta bakifrån. Tissel, tassel, förtal - allt sådant svider ofta mer än en rejäl örfil. Om du då vänder den andra kinden till, får du ögonkontakt med den som slår dig. Öga mot öga. Du ser med all den kärlek Jesus ger dig in i hans ögon. Också det förvirrar honom. Han måste tänka om.

Du kunde ha slagit tillbaka. Men då hade det onda bara fortsatt. Du kunde ha svalt förtreten och lagt locket på dina aggressioner och blivit en dörrmatta som den andre kunde fortsätta att trampa på. Men när du vänder andra kinden till, överraskar du din motståndare. Du hittar på något som gör att den andre tappar hakan. Kärleken, som du tar emot från Jesus, gör dig uppfinningsrik.

Du helga eld, all världens tröst,
låt kärlek brinna i vårt bröst.
Och hjälp oss att bli kärleksöverraskare.

 

 Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg