Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

2 Hanok, Solblomman.

1 Mos 5:18-24.

Hanok är den sjunde från Adam. I parallellstället i Judas brev tillmäts detta betydelse. Sju är fullkomlighetens tal. Man kan tänka på de sju skapelsedagarna, de sjuttio årsveckorna, de sju bönepunkterna i Fader vår, Jesu sju ord på korset eller de sju inseglen på bokrullen i Upp 5 eller på många andra sjutal i Bibeln — alla har mer eller mindre tydligt att göra med fullbordandet av Guds verk i skapelsen och frälsningen och med Jesu segerrop: Det är fullkomnat!

Av de knappa orden i textstället kan möjligen dras slutsatsen, att det var först sedan han fått sin förstfödde, som Hanok började vandra i daglig umgängelse med Gud. I så fall är han inte den siste som har förts in i bönens värld genom att få någon lagd på sitt hjärta, någon som blev viktigare än det egna jaget.

Hanok betyder "invigd". Han var invigd i den hemlighet som heter umgängelse med Gud. När det i Job 29:4 står om hur Guds huldhet vilade över Jobs hydda, så hade det lika gärna — som i vår äldre kyrkobibel — kunnat stå: "Guds hemlighet war öfwer mina hyddo." Det hebreiska ordet betyder snarare "hemlighet" än "huldhet". Det är samma ord som används t. ex. i Ps 25:14, som i den gamla översättningen lyder: "Herrans hemlighet är ibland dem som frukta honom." Paulus uttrycker samma tanke när han säger att vårt liv är fördolt med Kristus i Gud, Kol 3:3

Men till Hanoks namn är också knutet talet 365, antalet dagar i ett solvarv. Han, som var invigd i hemligheten hur man i bönen umgås med Gud, står i den monotona och tråkiga släkttavlan som en liten tussilago på en frusen dikesren i mars, en liten blomma som ser ut som en sol i miniatyr och som oavvänt låter sitt lilla solansikte följa den stora solens gång från öst till väst. Därigenom påminner han oss om det sanna livets erbjudna möjlighet att från jordelivets morgon till dess afton oavlåtligt vara ansikte mot ansikte med Gud — med Guds ansikte, d.v.s. med Jesus, som är Guds enda för oss uppenbarade ansikte. Och att få återstråla något av glansen från Hans ansikte.

Om denne Hanok, den invigde, heter det, att när han hade vandrat i umgängelse med Gud i 365 år, såg man honom icke mer, ty Gud tog honom bort.

Vid början av ett nytt år ligger framför oss 365 dagar. Ingen vet vad någon av dessa bär i sitt sköte. Om Gud inviger oss i bönens hemlighet, skall ingenting kunna skilja oss från hans kärlek i Jesus Kristus, vad som än må hända.

Sven Danell: Bibliska bipersoner 2Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg