Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

3 Sem och Namnet.

1 Mos 9:24-27.

Noas förbannelse över sin yngste son, Ham, har kommit mycket ont åstad. De reformerta boerna i Sydafrika har, såsom i stor utsträckning är fallet inom reformert kristendom, läst Bibeln utan att skilja mellan Gamla och Nya testamentet. Eftersom de svarta anses härstamma från Ham, har de på dessa tillämpat orden om att Ham skall vara sina bröders träl. Som om Noas förbannelse skulle kunna rå på Kristi välsignelse! Som om överhuvudtaget någon mänsklig ras skulle vara mindre älskad av den Fader, som i Kristus utplånar skillnaden mellan jude och grek, skyt och barbar (Kol 3:11).

Namnet Jafet har i hebreiskan likhet med ett ord som betyder "expandera", "utvidga sig". Härpå anspelas i bönen: Gud utvidge Jafet! Jafets avkomlingar, det är vi västerlänningar. Det är fara värt att vi expanderat mer än Gud velat.

Orden: Han tage sin boning i Sems hyddor! är tvetydigt. Det kan betyda att det är Jafet som ska ta sin boning där. I så fall ligger profetians uppfyllelse däri, att det ända framtill denna tid varit framför allt västerlänningarna som blivit vunna för Israels Gud. Men på samma gång betyder satsen, att Gud ska ta sin boning i Sems hyddor. Till Sems ätt hör ju Israel. Då ligger häri en profetia om Kristus.

Innan vi går in på det Kristus-profetiska i detta bibelord, må erinras om att det i världen finns tre stora monoteistiska religioner: judendom, kristendom och islam, och att alla tre har vuxit fram bland Sems ättlingar. Kom ihåg att araberna är semiter.

Sem (eg. Schem) betyder "namn". Inom Sems släkt, i Israel, skulle Gud uppenbara sig under sitt heliga namn JHWH, som en jude i normala fall aldrig ens uttalade och som i vår bibel återges med HERREN. Det betyder "JAG ÄR" (2 Mos 3:14). Det är inte omöjligt, att Jesu svar inför stora rådet (Luk 22:70) — som i den grekiska texten innehåller satsen ego eimi: jag är, var utformat så att det uttryckte Jesu bekännelse att vara ett med JHWH. I så fall var detta orsaken till att han beskylldes för hädelse. Ty JHWH var Namnet över alla namn, det heligaste av allt heligt. Eftersom det praktiskt taget aldrig uttalades, vet man inte med full säkerhet hur det skall uttalas, det enda som med full visshet kan sägas är att det inte uttalades "Jehova". Att Jesus identifierade sig med bäraren av detta namn, antydes genom vad man kallar Jesu sju Jag är i Johannesevangeliet och framgår ännu tydligare av sådana ställen som Joh 8:28 och Joh 13:19.

Låt oss inte glömma, att hos judarna, som var mycket varsamma med att nämna Gud, ett vanligt språkbruk lät "Namnet" betyda "Gud".

Av Noas profetiska ord om sina söners efterkommande kan inget mäta sig med orden om Sem. Att vara anti-Sem-it är otänkbart för en kristen. Vi upprepar med Noa: Välsignad vare HERREN (JHWH), Sems Gud. Och: Gud tage sin boning i Sems hyddor!

Och Ordet vart kött och tog sin boning ibland oss. Välsignat vare Jesu namn och prisat utan ända!

Sven Danell: Bibliska bipersoner 3Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg