Stiftelsen Bibelskolan.com
 
Bibliska bipersoner, av Sven Danell

5 Sifra och Pua, otidsenliga barnmorskor.

2 Mos 1:15-21.

Kyrkofadern Origenes (död 254) har i sin kommentar till Andra Mosebok ägnat dessa kvinnor stort intresse. Namnet Sifra, säger han, betyder Sparv och passar bra för den som håller lagen, eftersom Guds lag är bevingad och flyger högre än människans rationella beräkningar och förnumstiga tankar. Och Pua betyder enligt honom Rodnande eller Blyg. Det namnet sätter han i förbindelse med evangeliet, som är till för dem som blygs över sig själva men finner trygghet i Kristi blod, det röda. Den vördnadsvärde kyrkofaderns allegori går långt, och kanske är det få som kan följa den. Men det behövs inte för att hålla dessa kvinnor i vördnad. Utbildade till att hjälpa människofoster att överleva framfödandets svåra pers, blev de plötsligt ställda under en lag som förpliktade dem till att i stället döda. Situationen är besläktad med den som gynekologer och deras assistentsköterskor blivit ställda i i dagens Sverige. Man kan undra över att så många av dem bara fogar sig i att döda i stället för att hjälpa fram liv, antagligen försvarande sig mot sina samveten med att säga: Man måste lyda gällande lag. Om Sifra och Pua heter det att de fruktade Gud. En självklar följd härav var för dem att begå tjänstefel och handla stick i stäv mot gällande lag. De begick den kriminella handling som består i att rädda liv som enligt statens åsikt bör dräpas. Var och en som var inblandad i räddning av judars eller andra flyktingars liv under 1940-talet i strid mot regeringens beslut, vet hur man då lärde sig att se varje polisuniform som ett hotfullt varsel. Ur statens synpunkt var man kriminell.

Sifra och Pua begick en nödlögn. Myndigheterna torde näppeligen ha trott dem men fann snabbt andra medel att genomdriva sin mordiska vilja. Det underliga var, att kvinnorna undgick laga påföljd. Så inkonsekvent skulle troligen inte den moderna välfärdsstaten ha handlat. Tjänstefel är tjänstefel. Men genom någon Försynens sällsamma skickelse blev Sifra och Pua bevarade, och Gud lät deras hus förkovras, d v s lät dem få många barn och barnbarn. Så blev deras namn bevarade för eftervärlden. Och andliga avkomlingar kommer de att ha i alla tider, sannskyldiga Saras döttrar som "göra vad rätt är och icke låta sig av något förskräckas", 1 Pet 3:6.


Sven Danell: Bibliska bipersoner 5Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg

Våra systersajter

Här finns länkar till god bibelundervisning av kända bibellärare.

Jesus för dig
Jesus för dig
Bönenätverk
Bönenätverk
Bibelskolan Ung
Bibelskolan ung
Himmelskt söndagsgodis
Rött kors designat av prof. Erik Lundberg
Bengt Pleijels blogg